Akce makra ImportExportText

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Akce makra ImportExportText slouží k importu nebo exportu text mezi aktuálním Access databázi (MDB nebo ACCDB) a textový soubor. Můžete také propojení dat z textového souboru v aktuální databázi aplikace Access. S propojené textového souboru můžete zobrazit textová data v aplikaci Access zároveň úplný přístup k datům v textovém editoru. Můžete taky importovat z, exportovat do a odkaz na tabulku nebo seznam v souboru ve formátu HTML (* .html).

Poznámka: Na začátku v aplikaci Access 2010, akce makra PřevéstText přejmenovaná k ImportExportText.

Poznámka: Když propojíte s daty v textovém souboru nebo soubor ve formátu HTML, data jsou v aplikaci Access jen pro čtení.

Poznámka: Tato akce nebude moct Pokud databázi není důvěryhodný.

Nastavení

Akce makra ImportExportText má následující argumenty.

Argument akce

Popis

Převod typu

Typ přenos, které mají být. Import dat z exportovat data nebo propojení dat aplikace oddělovač nebo pevná délka textové soubory nebo soubory ve formátu HTML. Můžete taky exportovat data do datového souboru hromadné korespondence Wordu, které pak můžete pomocí funkce hromadné korespondence Wordu vytvořit sloučená například formulářových dopisů a štítků s adresou.

Vyberte Import s oddělovači, Import pevná šířka, Import HTML, Export s oddělovači, Export pevná šířka, Exportovat ve formátu HTML, Export ve Wordu pro Windows sloučení, s oddělovači, odkaz s pevnou délkou , nebo Odkaz HTML v poli Typ převodu v části Argumentů okna návrhu maker. Výchozí hodnota je Import s oddělovači.

Poznámka: Pouze Import s oddělovači, Pevná šířka Import, Export s oddělovači, Export pevná šířka nebo Exportovat Word pro Windows typy převodu podporuje projektu Accessu (ADP).

Název specifikace

Specifikace název pro skupinu možností, která určuje, jak importovat nebo propojené textový soubor. Pevná délka textového souboru musíte zadat jako argument nebo je možné použít formáty, které musí být uloženy ve stejné složce importovanou nebo propojeného souboru ve formátu textu.

Vytvoření specifikace pro import nebo propojení textového souboru:

  1. Na kartě Externí Data ve skupině Import klikněte na Textový soubor.

  2. V dialogovém okně Načíst externí Data zadejte cestu zdrojovém textovém souboru do pole název souboru.

  3. Klikněte na požadovanou možnost pro ukládání data (importovat, přidat nebo propojit) a klikněte na OK.

  4. V dialogovém okně Průvodce importem textu klikněte na Upřesnit.

  5. Zadejte požadované pro tuto specifikaci možnosti a pak klikněte na Uložit jako.

  6. Zadejte název, který chcete použít pro specifikaci a potom klikněte na OK.

  7. Existující specifikace můžete spravovat po kliknutí na specifikace v dialogovém okně specifikace.

  8. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno specifikace.

Můžete pak napište název specifikace v tomto argumentu kdykoli budete chtít import nebo export stejného typu textový soubor.

Můžete importovat, exportovat nebo propojit textové soubory s oddělovači bez zadávání názvu specifikace pro tento argument. V tomto případě použije se výchozí hodnoty v dialogovém okně průvodce. Aplikace Access použije formátu předem určených pro hromadnou korespondenci datové soubory, abyste nemuseli někdy k zadání názvu specifikace pro tento argument při exportu tyto typy souborů. Import nebo export specifikace můžete používat s souborů ve formátu HTML, ale pouze část, která se vztahuje specifikace je specifikace pro formátování datového typu.

Tabulky Název

Název tabulky přístupu k importu textových dat, při exportu dat z nebo propojit text data. Můžete také zadat název chcete exportovat data z aplikace Access Dotaz. Toto je povinný argument.

Pokud kliknete na tlačítko Import s oddělovačiPevná šířka importu nebo Importovat HTML v poli Typ převodu, Access připojí textová data do této tabulky, pokud tabulka již existuje. V opačném Access vytvoří novou tabulku obsahující textová data.

Chcete-li zadat data pro export při použití akce makra ImportExportText nelze použít příkaz SQL. Místo použití příkazu SQL, musíte nejdřív vytvořit dotaz a potom zadejte název dotazu v argumentu Název tabulky .

Název souboru

Název textového souboru pro import, export do nebo vytvořit odkaz. Zadejte úplnou cestu. Toto je povinný argument.

Access vytvoří nový textový soubor při exportu dat z Accessu. Pokud název souboru je stejný jako název existujícího textového souboru, Access nahradí existující textový soubor.

Pokud chcete importovat nebo propojit určitou tabulku nebo seznam v souboru ve formátu HTML, můžete použít argument Název tabulky ve formátu HTML .

S názvy polí

Určuje, zda prvního řádku na textový soubor obsahuje názvy polí. Pokud vyberete možnost Ano, použije názvy v této řadě jako názvů polí v tabulce aplikace Access při import nebo propojení dat z textového. Pokud vyberete možnost žádný, Access považovány za první řádek normální řádek dat. Výchozí hodnota je č.

Je tento argument ignorován pro datových souborů aplikace Word pro Windows hromadné korespondence vzhledem k tomu, že první řádek musí obsahovat názvy polí.

Při exportu tabulky aplikace Access nebo Výběrový dotaz oddělovač nebo pevná délka textového souboru, vloží aplikace Access názvy polí z tabulky nebo výběrový dotaz do prvního řádku na textový soubor Pokud Ano, pokud jste vybrali pro tento argument.

Pokud jsou importem nebo propojením pevnou délkou textový soubor a vyberte možnost Ano do tohoto pole, musíte použít první řádek obsahující názvy polí oddělovač nastavit ve specifikaci import nebo export k oddělení názvy polí. Pokud exportujete do souboru pevnou šířkou a vyberte možnost Ano pro tento argument, vloží aplikace Access názvy polí do prvního řádku na textový soubor s tímto oddělovačem.

Název tabulky ve formátu HTML

Název tabulky nebo seznamu do souboru ve formátu HTML, který chcete importovat nebo propojit. Pokud argument Typ převodu je nastavený na Import HTML nebo propojení HTML, je tento argument ignorován. Pokud tento argument necháte prázdné, importován první tabulky nebo seznamu do souboru ve formátu HTML nebo propojen.

Název tabulky nebo seznamu do souboru ve formátu HTML je určený podle textu zadaného v rámci značky < TITULEK > při < TITULEK > značku. Pokud existuje žádnou značku < TITULEK >, název, je určený podle textu zadaného v rámci < název > značky. Pokud více než jednu tabulku nebo seznam má stejný název, Access je odlišuje přidáním čísla na konec každé název. například Zaměstnanci1 a Zaměstnanci2.

Znaková stránka

Název Znaková sada použít s Znaková stránka.

Poznámky

Export dat výběrových dotazů aplikace Access do soubory ve formátu RTF. Aplikace Access exportuje Sada výsledků dotazu, zpracuje ji jako tabulku.

Textová data, která můžete přidat do existující tabulky aplikace Access musí být kompatibilní se strukturou v tabulce.

  • Každé pole text musí mít stejný datový typ jako odpovídající pole v tabulce.

  • Pole musí být ve stejném pořadí (Pokud není argument S názvy polí nastavena na hodnotu Ano, v tomto případě pole názvů text musí odpovídat názvů polí v tabulce).

Tato akce makra je podobný kliknete na Textový soubor ve skupině Import nebo Export skupina na kartě Externí Data. Argumenty akce ImportExportText obsahovat požadované možnosti v Průvodci zahájené příkazu Textový soubor.

Tip

Import nebo export specifikace ukládá informace, které chcete importovat, exportovat nebo propojit textového souboru potřebuje přístup. Uložené specifikace umožňuje importovat, exportovat nebo propojit textová data z nebo do podobné soubory ve formátu RTF. Týdenní prodeje za čtvrtletí, například může dojít z textového souboru z počítače, sálové počítače. Můžete vytvořit a uložit specifikace pro tento typ dat a potom použijte specifikaci kdykoli přidat data do databáze aplikace Access.

Poznámka: Pokud použijete filtr nebo propojený textový soubor, dotaz nebo filtr je Rozlišování malých a velkých písmen.

Pokud chcete spustit akci ImportExportText v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu PřevéstText objektu DoCmd .

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×