Akce makra ImportExportData

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Akce makra ImportExportData slouží k importu nebo exportu dat mezi aktuální databázi aplikace Access (MDB nebo ACCDB) nebo projektu Accessu (ADP) a jiné databáze. Pro desktopové databáze Access můžete také propojit tabulky v aktuální databázi aplikace Access z jiné databáze. Pomocí propojené tabulky máte přístup k datům v tabulce během celou tabulku zůstane v jiné databázi.

Poznámka: Na začátku v aplikaci Access 2010, akce makra PřevéstDatabázi přejmenovaná k ImportExportData.

Poznámka: Tato akce nebude moct Pokud databázi není důvěryhodný.

Nastavení

Akce makra ImportExportData má následující argumenty.

Argument akce

Popis

Převod typu

Typ přenos, které mají být. Vyberte importovat, Exportovat nebo odkaz v poli Typ převodu v části Argumentů okna návrhu maker. Výchozí hodnota je importovat.

Poznámka: Typ vazby přenos není podporována pro projekty Accessu (ADP).

Typ databáze

Typ databáze pro import, export do nebo vytvořit odkaz. Vyberte Aplikace Microsoft Access nebo některý z jiných typů databází v poli Typ databáze. Výchozí hodnota je Aplikace Microsoft Access.

Název databáze

Název databáze, kterou chcete importovat, exportovat do nebo vytvořit odkaz. Zadejte úplnou cestu. Toto je povinný argument.

Typy databázích používajících samostatné soubory pro každou tabulku, například FoxPro, Paradox a dBASE zadejte v adresáři souborem. Zadejte název souboru v argumentu zdroj (pro import nebo propojení) nebo cíl argument (export).

Databáze ODBC zadejte úplnou připojení ODBC (Open Database) Připojovací řetězec.

Příklad připojovací řetězec zobrazíte odkaz Externí tabulka Access:

  1. Na kartě Externí data ve skupině Import klikněte na Access.

  2. V dialogovém okně Načíst externí Data zadejte cestu zdrojové databáze do pole název souboru.

  3. Klikněte na odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a klikněte na OK.

  4. V dialogovém okně Propojení tabulek vyberte tabulku a klikněte na OK.

Otevřete nově propojenou tabulku v Návrhové zobrazení a zobrazit Vlastnosti tabulky kliknutím Vlastností na kartě Návrh v části Nástroje. Text v nastavení vlastnosti Popis je připojovací řetězec v této tabulce.

Další informace o rozhraní ODBC připojovací řetězec najdete v článku nápovědy nebo jiných si přečtěte následující dokumentaci pro ovladač ODBC tohoto typu databáze ODBC.

Typ objektu

Typ objektu, který chcete importovat nebo exportovat. Pokud pro argument Typ databázeAplikace Microsoft Access, můžete vybrat tabulky, dotazu, formuláře, sestavy, makra, modul, Datová stránka, Zobrazení serveru, Diagram, Uložené procedury nebo funkce v seznamu Typ objektu. Výchozí hodnota je Tabulka. Pokud vyberete jiný typ databáze nebo vyberte odkaz v poli Typ převodu, je tento argument ignorován.

Chcete-li exportovat Výběrový dotaz do databáze aplikace Access, vyberte tabulku v tomto argumentu exportovat Sada výsledků dotazu a vyberte dotazu, který exportujete vlastní dotaz. Chcete-li exportovat výběrového dotazu na jiný typ databáze, je tento argument ignorován a exportovat sadu výsledků dotazu.

Zdrojová měna

Název tabulky, výběrový dotaz nebo přístup k objektu, který chcete importovat, exportovat nebo propojit. U některých typů databází, například FoxPro, Paradox nebo dBASE to je název souboru. Zahrnout přípona názvu souboru (třeba .dbf) do pole název souboru. Toto je povinný argument.

Cíl

Název importovaného, exportovaných nebo propojenou tabulku, výběrový dotaz nebo objektu aplikace Access v cílové databázi. U některých typů databází, například FoxPro, Paradox nebo dBASE to je název souboru. Zahrnout přípona názvu souboru (třeba .dbf) do pole název souboru. Toto je povinný argument.

Pokud vyberete možnost importovat v tabulkách a argument Typ převodu v argumentu Typ objektu , Access vytvoří novou tabulku obsahující data importovaná tabulky.

Při importu tabulky nebo jiný objekt, aplikace Access přidá číslo na název, pokud je v rozporu s název existující. Například pokud importujete zaměstnanců a zaměstnanců už existuje, Access přejmenuje importovanou tabulku nebo jiného objektu Zaměstnanci1.

Pokud exportovat do databáze aplikace Access nebo jiné databáze aplikace Access automaticky nahradí všechny existující tabulky nebo jiný objekt, který má stejný název.

Struktura pouze

Určuje, zda chcete importovat nebo exportovat pouze strukturu tabulky databáze bez data. Vyberte Ano nebo Ne. Výchozí hodnota je č.

Poznámky

Můžete import a export tabulky mezi aplikací Access a jinými typy databází. Můžete taky exportovat výběrových dotazů aplikace Access s jinými typy databází. Aplikace Access exportuje sadu výsledků dotazu ve formě tabulky. Můžete importovat a exportovat libovolného databázového objektu Access nejsou-li oba databáze databáze aplikace Access.

Pokud importujete tabulku z jiné databáze aplikace Access (MDB nebo ACCDB), které je propojené tabulky v databázi, bude pořád propojen po importu. To znamená odkaz naimportují, ne celou tabulku.

Pokud databáze, kterou přistupujete vyžaduje heslo, zobrazí se dialogové okno při spuštění makra. V tomto dialogovém okně zadejte heslo.

Akce ImportExportData je podobný příkazy na kartě Externí Data v části Import nebo Export. Tyto příkazy můžete vybrat zdroj dat, například databáze aplikace Access nebo jiný typ databázi, tabulku nebo textový soubor. Pokud vyberete databáze, jeden nebo více dialogová ve kterém vyberete typ objektu, který chcete importovat nebo exportovat (pro databáze aplikace Access), název objektu a další možnosti, v závislosti na databáze jsou import nebo export nebo propojení se. Argumenty akce ImportExportData obsahovat požadované možnosti v těchto dialogových oknech.

Pokud chcete zadat informace o indexu dBASE propojené tabulky, musíte ji nejprve propojte:

  1. Na kartě Externí data ve skupině Import klikněte na Více.

  2. Klikněte na soubor dBASE.

  3. V dialogovém okně Načíst externí Data zadejte cestu k souboru dBASE do pole název souboru.

  4. Klikněte na odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a potom klikněte na OK.

  5. V dialogovém okně pro tento příkaz zadejte indexy. Přístup s informacemi indexu v souboru zvláštní informace (s příponou) nachází ve složce Microsoft Office.

  6. Odstraňte odkaz na odkazovanou tabulku.

Při příštím použití akce ImportExportData k propojení této dBASE tabulky aplikace Access použije index informace, které jste zadali.

Poznámka: Pokud použijete filtr nebo propojené tabulky, dotazu nebo filtru je velká a malá písmena.

Pokud chcete spustit akci ImportExportData v modulu Visual Basic for Applications (VBA), použijte metodu PřevéstDatabázi objektu DoCmd .

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×