ACCRINTM (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ACCRINTM v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

Syntaxe

ACCRINTM(emise, vypořádání, sazba, nom_hodnota, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Zadáte-li kalendářní data jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce ACCRINTM obsahuje následující argumenty:

 • Emise:    Povinný argument. Datum emise cenného papíru.

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru.

 • Sazba:    Povinný argument. Roční kupónová sazba cenného papíru.

 • Nom_hodnota:    Povinný argument. Nominální hodnota cenného papíru. Pokud není argument nom_hodnota uveden, funkce ACCRINTM použije hodnotu 1 000 Kč.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Kalendářní data jsou v aplikaci Microsoft Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 • Emise, vypořádání a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud emise nebo vypořádání nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce ACCRINTM chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Je-li úrok ≤ 0 nebo nom_hodnota ≤ 0, vrátí funkce ACCRINTM chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce ACCRINTM chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Je-li emise ≥ vypořádání, vrátí funkce ACCRINTM chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Výsledek funkce ACCRINTM se vypočítá následujícím způsobem:

  ACCRINTM = nom_hodnota x sazba x A/D

  kde:

  • A = počet dnů pro výpočet měsíčního nahromaděného úroku. Pro úrok v době splatnosti je to počet dnů mezi datem emise a datem splatnosti cenného papíru.

  • D = roční základna.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

39539

Datum emise

39614

Datum splatnosti

0,1

Úrok v procentech

1000

Nominální hodnota

3

Základna aktuální/365 (viz výše)

Vzorec

Popis

Výsledek

=ACCRINTM(A2;A3;A4;A5;A6)

Nahromaděný úrok za výše uvedených podmínek.

20,54794521

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×