Zvýraznění buněk

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Na rozdíl od ostatních aplikací sady Microsoft Office, jako je například Word, nenabízí aplikace Excel žádné tlačítko pro zvýraznění všech nebo jednotlivých částí dat v buňce.

Zvýraznění buněk v List však lze napodobit vyplněním buněk barvou zvýraznění. Pro rychlé napodobení zvýraznění můžete vytvořit vlastní styl buňky, po jehož přiřazení se buňky vyplní barvou zvýraznění. Po přiřazení tohoto stylu pro zvýraznění buněk je možné zvýraznění rychle kopírovat do dalších buněk pomocí tlačítka Kopírovat formát.

Chcete-li zvýraznit určitá data v buňce, můžete je zobrazit jinou barvou písma nebo v jiném formátu.

V tomto článku

Vytvořit styl buňky ke zvýraznění buněk

Zvýraznění jiných buněk pomocí tlačítka Kopírovat formát

Zobrazit určitá data jinou barvu písma nebo v jiném formátu

Vytvoření stylu buňky ke zvýraznění buněk

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Tip : Pokud není tlačítko Styly buňky zobrazeno, klepněte ve skupině Styly vedle pole pro styly buňky na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

 2. Klepněte na příkaz Nový styl buňky.

 3. Do pole Název stylu zadejte příslušný název nového stylu buňky.

  Tip : Zadejte například Zvýraznit.

 4. Klepněte na tlačítko Formát.

 5. V dialogovém okně Formát buněk vyberte na kartě Výplň barvu, kterou chcete použít pro zvýraznění, a klepněte na tlačítko OK.

 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Styl.

  Nový styl bude přidán v seznamu stylů buňky do skupinového rámečku Vlastní.

 7. Na listu vyberte buňky nebo oblasti buněk, které chcete zvýraznit.

  Postup pro výběr buňky nebo oblasti buněk

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

  Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Poznámka : Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  Záhlaví v listě

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka : Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Tip : Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 8. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

  Tip : Pokud není tlačítko Styly buňky zobrazeno, klepněte ve skupině Styly vedle pole pro styly buňky na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

 9. Ve skupinovém rámečku Vlastní klepněte na nový styl buňky.

  Tip : Vlastní styly buňky jsou zobrazeny v horní části seznamu stylů buňky. Pokud je ve skupině Styly zobrazeno pole pro styly buňky a nový styl buňky je jedním z prvních šesti stylů buňky v seznamu, můžete klepnout na daný styl buňky přímo ve skupině Styly .

Začátek stránky

Zvýraznění jiných buněk pomocí tlačítka Kopírovat formát

 1. Vyberte buňku, která je formátována pomocí zvýraznění, jež chcete použít.

 2. Na kartě Domů ve skupině Schránka poklepejte na tlačítko Kopírovat formát Obrázek tlačítka a přetáhněte ukazatel myši přes buňky nebo oblasti buněk, které chcete zvýraznit.

 3. Po dokončení vypněte tuto funkci klepnutím na tlačítko Kopírovat formát nebo stisknutím klávesy ESC.

Začátek stránky

Zobrazení určitých dat jinou barvou písma nebo v jiném formátu

 1. V buňce vyberte data, která chcete zobrazit v jiné barvě nebo v jiném formátu.

  Jak vybrat data v buňce

  Výběr obsahu buňky

  Akce

  V buňce

  Poklepejte na buňky a přetáhněte obsah buňky, kterou chcete vybrat.

  V Řádek vzorců Obrázek tlačítka

  Klepněte na buňku a přetáhněte obsah buňky, kterou chcete vybrat, do řádku vzorců.

  Pomocí klávesnice

  Stisknutím klávesy F2 upravte buňku, pomocí kláves s šipkami umístěte kurzor a stisknutím kombinace kláves SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU vyberte obsah.

 2. Na kartě Domů postupujte ve skupině Písmo následujícím způsobem:

  • Chcete-li změnit barvu textu, klepněte na šipku u tlačítka Barva písma Obrázek tlačítka a potom ve skupinovém rámečku Barvy motivu nebo Standardní barvy klepněte na barvu, kterou chcete použít.

  • Chcete-li použít naposledy vybranou barvu textu, klepněte na tlačítko Barva písma Obrázek tlačítka .

  • Chcete-li použít jinou barvu než dostupné barvy tématu a standardní barvy, klepněte na tlačítko Další barvy a na kartě Standardní nebo Vlastní v dialogovém okně Barvy definujte požadovanou barvu.

  • Chcete-li změnit formát, klepněte na tlačítko Tučné Obrázek tlačítka , Kurzíva Obrázek tlačítka nebo Podtržení Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + B, CTRL + I nebo CTRL + U.

 3. Vzhled pásu karet aplikace Excel

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×