Zrušení tisku při nepřítomnosti záznamů v sestavě

Ve výchozím nastavení lze vytisknout sestavy, které neobsahují žádné záznamy. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete pomocí makra nebo kódu v jazyku VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) zjistit nepřítomnost záznamů v sestavě a pak zrušit operaci tisku. V tomto článku jsou uvedeny postupy pro obě tyto metody.

Co chcete udělat?

Zrušení tisku pomocí makra

Zrušení tisku pomocí kódu v jazyku VBA

Pokud by sestava neobsahovala žádné záznamy, pravděpodobně byste chtěli zrušit její tisk. Jestliže například začínáte prodávat nový produkt, je pravděpodobné, že po určitou dobu nezaznamenáte žádné prodeje. Měli byste tedy vzít v úvahu možnost, že některé sestavy nebudou obsahovat podrobné záznamy a že agregační funkce (například funkce Count) nebudou mít co počítat. Takovou situaci můžete elegantně vyřešit vytvořením makra, které zruší tiskovou úlohu. Také můžete přidat několik řádků vhodně umístěného kódu v jazyku VBA, které provedou totéž. Jazyk VBA je programovací jazyk používaný v aplikaci Microsoft Office Access 2007.

Můžete přidat makro nebo kód v jazyku VBA k událostní proceduře Při nepřítomnosti dat dané sestavy. Aplikace Office Access 2007 aktivuje událost Při nepřítomnosti dat při každém spuštění sestavy, která neobsahuje žádné záznamy. Makro a kód v jazyku VBA popsané v tomto článku zobrazí příslušnou zprávu a zruší tisk sestavy, která neobsahuje data. Přidáte-li makro nebo kód v jazyku VBA k událostní proceduře Při nepřítomnosti dat, spustí se makro nebo kód v jazyku VBA vždy při otevření sestavy, která neobsahuje žádné záznamy. Klepnete-li na tlačítko OK, abyste tak zavřeli výstražnou zprávu, makro prázdnou sestavu rovněž zavře. Přidáte-li do sestavy toto makro nebo kód v jazyku VBA a pokusíte se zobrazit sestavu v zobrazení sestavy nebo v zobrazení rozložení, prázdná sestava se neotevře – můžete ji však otevřít v návrhovém zobrazení.

Zrušení tisku pomocí makra

Makro popisované v této části zobrazí při pokusu o tisk prázdné sestavy výstražnou zprávu. Klepnete-li na tlačítko OK, okno se zprávou se zavře a makro automaticky zruší operaci tisku. Pokud by makro nezobrazovalo výstražnou zprávu, vypadalo by to při pokusu o tisk sestavy, jako by se nic nedělo – to by mohlo uživatele sestavy zmást.

Vytvoření makra

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete změnit, a poté klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Seznam vlastností.

  – nebo –

  V levém nebo pravém horním rohu sestavy (v závislosti na místním a jazykovém nastavení systému Windows) klepněte na tlačítko Zobrazení a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 3. Klepněte na kartu Událostní a v poli vlastnosti Při nepřítomnosti dat klepněte na tlačítko Builder button .

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat tvůrce.

 4. Klepněte na položku Tvůrce maker a pak klepněte na tlačítko OK.

  Spustí se návrhář maker a zobrazí prázdné makro.

 5. V prvním řádku makra klepněte do pole ve sloupci Akce a v rozevíracím seznamu vyberte položku OknoSeZprávou.

 6. V oblasti Argumenty akce v dolní části návrháře maker zadejte do pole Zpráva text výstražné zprávy.

  Můžete zadat například tento text: Sestava neobsahuje žádné záznamy.

 7. Chcete-li, můžete změnit hodnotu argumentu v poli Zvukový signál z hodnoty ano na ne a v seznamu Typ vybrat typ ikony, která se má zobrazit ve výstražné zprávě.

 8. Do pole Titulek zadejte titulek výstražné zprávy.

  Můžete například zadat Žádné záznamy.

  Provedené změny se projeví v horní části návrháře maker – ve sloupci Argumenty vedle akce OknoSeZprávou.

 9. V horní části návrháře maker klepněte na další buňku ve sloupci Akce (buňku přímo pod buňkou s akcí OknoSeZprávou) a vyberte v rozevíracím seznamu akci ZrušitUdálost.

  Makro by mělo vypadat podobně jako v následujícím obrázku, i když text argumentů se může lišit:

  Příklad makra, které zruší operaci tisku

 10. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Zavřít na tlačítko Uložit jako a pak v dialogovém okně Uložit jako dejte makru název a uložte je.

 11. Zavřete makro. Zobrazí-li se výstražná zpráva s dotazem, zda chcete uložit změny makra a aktualizovat vlastnost sestavy, klepněte na tlačítko Ano a přejděte na další krok, kde makro vyzkoušíte.

Test makra

 • V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na sestavu obsahující makro a pak klepněte na příkaz Tisk. Měla by se zobrazit výstražná zpráva podobná následující zprávě (podle toho, jaké možnosti jste zvolili):

  Okno se zprávou, které se zobrazí, jestliže sestava neobsahuje žádné záznamy

  Klepnete-li na tlačítko OK a zprávu tak zavřete, zastaví akce ZrušitUdálost operaci tisku. Protože jste žádnou další událost neurčili (například otevření sestavy za účelem prohlížení), sestava se zavře.

Začátek stránky

Zrušení tisku pomocí kódu v jazyku VBA

Kód v jazyku VBA, který zde popíšeme, funguje podobně jako makro popsané v předchozí části – při pokusu o otevření prázdné sestavy zobrazí výstražnou zprávu a po zavření této zprávy zruší operaci tisku.

Přidání kódu v jazyku VBA

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete změnit, a poté klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Seznam vlastností.

  – nebo –

  V levém nebo pravém horním rohu sestavy (v závislosti na místním a jazykovém nastavení systému Windows) klepněte na tlačítko Zobrazení a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 3. Klepněte na kartu Událostní a v poli vlastnosti Při nepřítomnosti dat klepněte na tlačítko Builder button .

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat tvůrce.

 4. Klepněte na položku Tvůrce kódu a pak klepněte na tlačítko OK.

  Spustí se editor jazyka Visual Basic a zobrazí prázdnou událostní proceduru.

 5. V editoru jazyka Visual Basic zadejte následující kód, aby procedura Report_NoData vypadala přesně takto:

  Private Sub Report_NoData (Cancel As Integer)
  MsgBox "There are no records to report", vbExclamation, "No Records"
  Cancel = True
  End Sub
 6. Až budete hotovi, klepněte v nabídce File (Soubor) na příkaz Save (Uložit), klepnutím na tlačítko Yes (Ano) potvrďte uložení a pak v nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Close and Return to Microsoft Office Access (Zavřít a přejít zpět do aplikace Microsoft Office Access). Nakonec zavřete editor jazyka Visual Basic a zavřete otevřenou sestavu.

 7. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou jste právě změnili, a klepněte na příkaz Tisk. Zobrazí se zpráva podobná této zprávě:

Okno se zprávou, které se zobrazí, jestliže sestava neobsahuje žádné záznamy

V proceduře Report_NoData je k zobrazení zprávy There are no records to report (Sestava neobsahuje žádné záznamy) a tlačítka OK použita funkce MsgBox. Po klepnutí na tlačítko OK se provede řádek Cancel=True, který bude aplikaci Access instruovat, že má zrušit tisk sestavy. Cancel je argument, který se automaticky předá událostní proceduře a je vždy kontrolován při skončení této procedury.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×