Zrušení propojení obrazců s daty v okně Externí data

Okno Externí data se zobrazí, pokud použijete příkaz Propojit data s obrazci v nabídce Data pro import dat do výkresu.

Zrušení propojení řádků s obrazci

  1. V okně Externí data vyberte řádek nebo řádky, které chcete odpojit.

    Poznámka : Chcete-li zobrazit okno Externí data v nabídce Zobrazení, klepněte na položku External Data Window(Okno externích dat) .

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na kterýkoli z vybraných řádků a poté klepněte na příkaz Unlink(Odpojit).

Zrušení propojení obrazců s řádky

  1. Vyberte ve výkresu obrazec nebo obrazce, které chcete odpojit.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na kterýkoli z vybraných obrazců a poté klepněte na příkaz Unlink from Row(Zrušit propojení s řádkem) .

Další informace o práci s importovanými daty naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL, serveru SharePoint a jiných externích zdrojů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×