Zrušení probíhajícího pracovního postupu

Probíhající pracovní postup můžete zrušit dvěma různými způsoby:

 • Zrušení pracovního postupu a upozornění účastníků:     Jestliže pracovní postup funguje podle očekávání, ale již není nadále potřebný, můžete jej zrušit. Zrušením pracovního postupu nastavíte jeho stav na hodnotu Zrušeno a zároveň zrušíte všechny úkoly vytvořené pracovním postupem. Účastníci obdrží e-mailovou zprávu o zrušení pracovního postupu.

 • Ukončení pracovního postupu:     Pokud v pracovním postupu dojde k chybě nebo postup přestane reagovat, můžete jej ukončit. Ukončení pracovního postupu má za následek nastavení stavu pracovního postupu na hodnotu Zrušeno a odstranění všech úkolů vytvořených tímto postupem, avšak účastníci nejsou na ukončení upozorněni.

Poznámka : Zrušený pracovní postup nelze restartovat.

Co chcete udělat?

Zrušení pracovního postupu a upozornění účastníků

Ukončení pracovního postupu, který nereaguje

Zrušení pracovního postupu a upozornění účastníků

Jestliže nechcete, aby nějaký probíhající pracovní postup nadále pokračoval, můžete jej zrušit. Pokud pracovní postup zrušíte, jsou všechny nedokončené úkoly pracovního postupu v historii pracovního postupu označeny jako zrušené a účastníci postupu obdrží e-mailovou zprávu o zrušení pracovního postupu.

Možnost zrušení probíhajícího pracovního postupu je k dispozici pouze tehdy, pokud šablona pracovního postupu podporuje zrušení. Pracovní postupy Schválení, Shromáždit názory, Shromáždit podpisy a Správa překladu obsažené v serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 možnost zrušení podporují.

Probíhající pracovní postup může zrušit pouze osoba, která jej spustila nebo má oprávnění Spravovat seznamy.

 1. Jestliže seznam nebo knihovna obsahující položku, pro kterou chcete ukončit pracovní postup, nejsou dosud otevřeny, klepněte na příslušný název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho seznamu nebo knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název daného seznamu nebo knihovny.

 2. Přejděte na dotčený dokument nebo položku pracovního postupu, klepněte na zobrazenou šipku a poté klepněte na možnost Pracovní postupy.

 3. V části Spuštěné pracovní postupy klepněte na název požadovaného pracovního postupu.

 4. V části Informace o pracovním postupu klepněte na tlačítko Zrušit tento pracovní postup.

 5. Klepněte na tlačítko Ano.

Začátek stránky

Ukončení pracovního postupu, který nereaguje

Pokud v pracovním postupu dojde k chybě nebo pracovní postup přestane reagovat v případě, že uživatelé odešlou informace o úkolu, můžete pracovní postup ukončit. Jestliže pracovní postup ukončíte, je jeho stav nastaven na hodnotu Zrušeno a jsou odstraněny všechny úkoly vytvořené tímto postupem.

K ukončení pracovního postupu musíte mít oprávnění Spravovat seznamy.

 1. Jestliže seznam nebo knihovna obsahující položku, pro kterou chcete ukončit pracovní postup, nejsou dosud otevřeny, klepněte na příslušný název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho seznamu nebo knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název daného seznamu nebo knihovny.

 2. Přejděte na dotčený dokument nebo položku pracovního postupu, klepněte na zobrazenou šipku a poté klepněte na možnost Pracovní postupy.

 3. V části Spuštěné pracovní postupy klepněte na název požadovaného pracovního postupu.

 4. Na stránce Stav pracovního postupu v části Informace o pracovním postupu klepněte na odkaz Ukončit tento pracovní postup.

  Poznámka : Není-li odkaz Ukončit tento pracovní postup zobrazen, nemáte správné oprávnění k provedení tohoto úkolu. Potřebujte-li pracovní postup ukončit, obraťte se na správce serveru.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×