Zpracování nevyžádané pošty v Outlooku 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

přebal knihy 2007 inside out aplikace Outlook

Microsoft Office Outlook 2007 uvnitř a vně
Tak, že Jim Boyce

Jim Boyce je uznávaným odborníkem na operační systémy a software pro zvýšení produktivity, který napsal nebo se podílel na více než 50 knihách. Jim býval redaktorem časopisu Windows Magazine a teď píše pro několik technických publikací a webů.

Další informace o dalších seznamů na systému Microsoft Office 2007, navštěvujte blog o Microsoft Press.

V tomto článku

Jak v Outlooku 2007 funguje filtrování nevyžádané pošty

Jak v Outlooku 2007 funguje ochrana před útoky phishing

Povolení a konfigurace filtrování nevyžádané pošty

Řízení automatického stahování

Efektivní správa nevyžádané pošty

Už vás nebaví se prokousávat takovým množstvím nevyžádané pošty? V dnešní době kdokoli, kdo má e-mailový účet, má taky problémy vyhnout se nevyžádaným reklamám, pozvánkám do síťového marketingu nebo nechtěným zprávám s obsahem pro dospělé. Microsoft Office Outlook 2007 naštěstí obsahuje několik funkcí, které vám pomůžou vypořádat se se vší nevyžádanou poštou, která vám chodí do schránky. Office Outlook 2007 zlepšuje filtry nevyžádané pošty a obsahu pro dospělé, aby poskytoval lepší funkce využívané proti nevyžádané poště. Přidala se anti-phishingová opatření, která skenují e-maily a hledají podezřelý obsah, který automaticky zakážou. Složka Nevyžádaná pošta omezuje určité funkce e-mailu a zobrazuje e-mailové zprávy jako prostý text, aby se na zprávy v této složce nedalo odpovídat. Zároveň se blokují přílohy a vložené odkazy.

Outlook 2007 nabízí čtyři úrovně ochrany před nevyžádanou poštou se seznamem bezpečných odesílatelů a seznamem bezpečných příjemců, které vám pomůžou identifikovat platnou zprávu. Kromě toho poskytuje seznam Blokovaní odesílatelé, abyste vám snadněji rozpoznávaly e-mailové adresy a domény, ze kterých se posílá nevyžádaná pošta. To umožňuje vyloučit takové zprávy ze složky Doručená pošta. E-mail se dá zablokovat i na základě domény nejvyšší úrovně, ze které e-mail pochází, nebo podle použitého kódování jazyka.

Jak v aplikaci Outlook 2007 funguje filtrování nevyžádané pošty

Než v aplikaci Outlook 2007 začnete konfigurovat nové funkce filtrování nevyžádané pošty, měli byste líp porozumět tomu, jak aplikace tyto filtry používá. Outlook 2007 poskytuje čtyři režimy filtrů. Když chcete zadat režim filtru, zvolte Nástroje, Možnosti a na kartě Předvolby klikněte na Nevyžádaná pošta, aby se zobrazilo dialogové okno Možnosti nevyžádané pošty (na Obrázku 1). V následujících sekcích se tyto čtyři režimy filtru vysvětlují.

Dialogové okno Možnosti nevyžádané pošty
Obrázek 1. Pomocí dialogového okna Možnosti nevyžádané pošty se dá Outlook 2007 rychle nakonfigurovat tak, aby filtrovat nechtěné zprávy.

Bez automatického filtrování: Tato možnost chrání jenom před poštou od jednotlivců a domén uvedených v seznamu Blokovaní odesílatelé. Nevyžádaná pošta se přesune do složky Nevyžádaná pošta. Všechna ostatní pošta se doručí do Doručené pošty.

Nízká: Tato možnost funguje v podstatě jako filtry nevyžádané pošty a obsahu pro dospělé ve starších verzích aplikace Outlook 2007. Outlook 2007 používá předdefinované filtry, pomocí kterých prohledává text a předmět zpráv a identifikuje pravděpodobný spam. Pro tento filtr nevyžádané pošty nemůžete zadat další kritéria filtru pro kontrolu předmětu a obsahu, ale můžete vytvořit svoje vlastní pravidla pro nevyžádanou poštu a blokovat tak zprávy podle dalších kritérií.

Vysoká: Tato úroveň používá stejné filtrování jako nízká úroveň, ale k určení, jestli je zpráva spam, používá navíc ještě další logiku pro prohledávání zpráv. Outlook 2007 hledá v textu a hlavičce zprávy pravděpodobné ukazatele na to, že zpráva je spam. Kromě možnosti zapnout vysokou úroveň skenování není žádný způsob, jak toto skenování ovládat.

Pokud možnost Vysoká zvolíte, neměli byste povolovat možnost odstraňovat nevyžádané zprávy namísto jejich přesouvání do složky Nevyžádaná pošta. I když Outlook 2007 zachytí většinu spamu, vygeneruje i falešně pozitivní reakce a zablokuje zprávy, které očekáváte nebo chcete dostat. Měli byste pravidelně kontrolovat složku Nevyžádaná pošta a u všech platných zpráv označit, že nejsou nevyžádané.

Pouze seznamy bezpečných adres: Tato úroveň poskytuje nejextrémnější blokování zpráv. Za platné se budou považovat jenom zprávy od odesílatelů v seznamu bezpečných odesílatelů a seznamu bezpečných příjemců. Všechny ostatní se budou považovat za nevyžádané. I když tato úroveň ochrany nabízí nejvyšší naději na zablokování veškeré nevyžádané pošty, představuje zároveň nejvyšší riziko zablokování žádoucí zprávy. Abyste mohli tuto úroveň používat efektivně, měli byste aplikaci Outlook 2007 povolit přesouvat zprávy do složky Nevyžádaná pošta a pravidelně kontrolovat, jestli v této složce nejsou platné zprávy. Když najdete platnou zprávu, přidejte odesílatele do seznamu bezpečných odesílatelů.

Principy, jak Outlook 2007 používá seznamy filtru

Outlook 2007 udržuje tři seznamy: Seznam bezpečných odesílatelů, bezpečných příjemců a blokovaných odesílatelů. Obrázek 2 znázorňuje seznam blokovaných odesílatelů, který blokuje všechny zprávy od těchto odesílatelů. Zprávy pocházející z adresy nebo domény na tomto seznamu se odfiltrují. Když se do seznamu blokovaných odesílatelů přidá doména, všechny zprávy z této domény se zablokují bez ohledu na to, kdo je odesílatelem.

Dialogové okno Možnosti nevyžádané pošty blokovaných odesílatelů kartu
Obrázek 2. Pomocí seznamu blokovaných odesílatelů se dají blokovat zprávy podle adresy nebo domény.

Seznam bezpečných odesílatelů a bezpečných příjemců identifikuje odesílatele a domény, které by Outlook 2007 neměl filtrovat, ať už bude předmět nebo obsah jakýkoli. Pomocí seznamu bezpečných odesílatelů můžete identifikovat platné zprávy podle adresy jejich původu. Pomocí seznamu bezpečných příjemců můžete identifikovat platné zprávy podle jejich cílové adresy.

Existují dvě možnosti, jak do každého z těchto tří seznamů filtru přidávat záznamy: zadat e-mailovou adresu nebo zadat doménu. Když zadáte doménu, Outlook 2007 zablokuje všechny zprávy pocházející z této domény bez ohledu na odesílatele. Outlook 2007 je ale při vybírání lehce vybíravý. Zadejte třeba @wingtiptoys.com a Outlook 2007 zablokuje zprávy z adres joe@wingtiptoys.com a jane@wingtiptoys.com, ale nebude blokovat zprávy přicházející z joe@sales.wingtiptoys.com. Abyste přijímali nebo blokovali danou subdoménu, musíte ji explicitně přidat do seznamu. Pokud chcete zablokovat třeba doménu sales.wingtiptoys.com, zadejte do seznamu blokovaných odesílatelů sales.wingtiptoys.com.

Začátek stránky

Jak v aplikaci Outlook 2007 funguje ochrana proti útokům phishing

Útok phishing je pokus o neoprávněné získání osobních údajů tím, že vás naláká na nějaký web a řekne vám, abyste odhalili údaje jako hesla nebo čísla platebních karet. Tento web je zfalšovaný nebo se tváří jako důvěryhodný web, ale přitom je to past, která má pomoct ukrást vaše osobní údaje. Útok phishing se často provádí tak, že se pošle e-mail, který vás přesměruje na zfalšovaný web. Díky širokému využití HTML v e-mailech je snazší skrýt skutečný cíl odkazu. Pro vás je pak adekvátně obtížnější tento podvod odhalit. Naštěstí Microsoft přidal do aplikace Outlook 2007 funkce proti útokům phishing. E-mailové zprávy se při jejich přijetí vyhodnotí a zprávy, které vypadají jako útok phishing, se doručí do složky Doručená pošta, ne do Nevyžádané pošty, ale jinak se s nimi zachází jako s nevyžádanou poštou. Vypnout se tak tyto funkce.

Zakázat odkazy a další funkce ve zprávách útoku phishing: Pokud Outlook 2007 zjistí, že zpráva vypadá jako útok phishing, doručí tuto zprávu do složky Doručená pošta, ale zablokují se v ní přílohy a odkazy. Zároveň se vypnou funkce Odpovědět a Odpovědět všem.

Upozorňovat na podezřelé názvy domén v e-mailových adresách: Tato možnost vás upozorní, pokud doména odesílatele e-mailu obsahuje určité znaky, aby se zamaskovala jako dobře známá, legitimní společnost. Když necháte tuto funkci zapnutou, ochrání vás před útoky phishing pomocí zfalšovaných e-mailových adres.

Poznámka: Ochrana před útoky phishing je funkční i v případě, že se vybere možnost Bez automatického filtrování a že jsou ostatní možnosti ochrany před nevyžádanou poštou vypnuté.

Začátek stránky

Povolení a konfigurace filtrování nevyžádané pošty

Pokud chcete začít filtrovat nechtěné zprávy, spusťte Outlook 2007 a postupujte takto:

 1. Zvolte Nástroje, Možnosti a pak klikněte na tlačítko Nevyžádaná pošta na kartě Předvolby. Tím se otevře dialogové okno Možnosti nevyžádané pošty (na Obrázku 1 nahoře).

 2. Na kartě Možnosti vyberte úroveň ochrany.

 3. Pokud chcete zprávy místo jejich přesunutí do složky Nevyžádaná pošta odstranit, zaškrtněte políčko Trvale odstranit podezřelou nevyžádanou poštu a nepřesouvat ji do složky Nevyžádaná pošta.

 4. Pokud se chcete ochránit před běžnými scénáři útoku phishing, zaškrtněte políčko Zakázat odkazy a další funkce ve zprávách útoku phishing.

 5. Když chcete, aby se vám zobrazilo upozornění, že se název domény zdá zfalšovaný, vyberte Upozorňovat na podezřelé názvy domén v e-mailových adresách.

 6. Pokud pro svou odchozí poštu chcete zapnout e-mailová razítka, vyberte Při odeslání e-mailu označit zprávu elektronickým poštovním razítkem, aby e-mailoví klienti mohli rozlišit běžnou a nevyžádanou poštu.

 7. Klikněte na OK, aby se změny filtru použily.

Pokud chcete nakonfigurovat seznamy, které Outlook 2007 používá k filtrování nevyžádané pošty, spusťte Outlook 2007 a postupujte takto:

 1. Zvolte Nástroje, Možnosti a pak klikněte na tlačítko Nevyžádaná pošta na kartě Předvolby. Tím se otevře dialogové okno Možnosti nevyžádané pošty.

 2. Klikněte na kartu Bezpeční odesílatelé, pak na Přidat a zadejte e-mailovou adresu nebo doménu odesílatele, pro kterou chcete, aby ji Outlook 2007 doručoval do složky Doručená pošta bez ohledu na obsah nebo předmět. Klikněte na OK a zopakujte to pro každého odesílatele, kterého chcete přidat.

 3. Na kartě Bezpeční odesílatelé zaškrtněte políčko Také důvěřovat e-mailovým zprávám ze seznamu kontaktů, pokud chcete, aby Outlook 2007 vždycky přijímal e-maily odesílatelů uložených ve složce Kontakty, a to bez ohledu na obsah nebo předmět. Pokud chcete, můžete zaškrtnout i políčko Automaticky přidávat adresáty mých e-mailů do seznamu bezpečných odesilatelů.

 4. Klikněte na kartu Bezpeční příjemci a přidejte cílové adresy nebo domény, pro které by Outlook 2007 měl povolovat zprávy (používá se obvykle k přijímání e-mailů odeslaných na seznam adresátů).

 5. Klikněte na kartu Blokovaní odesílatelé a přidejte adresy a domény odesílatelů nevyžádané pošty, kterou má Outlook 2007 explicitně blokovat.

 6. Klikněte na kartu Mezinárodní a vyberte domény nejvyšší úrovně a typy kódování jazyků, které by Outlook 2007 měl vždycky blokovat.

 7. Klikněte na OK, aby se změny filtru použily.

Začátek stránky

Řízení automatického stahování

Obrázky a další online obsah představují v e-mailu další potenciální rizika, protože stažením tohoto obsahu obvykle přinejmenším potvrdíte, že je vaše e-mailová adresa platná. Obsah z neznámých zdrojů může být navíc škodlivý, obsahovat trojské koně, viry a podobně.

Oblast Automatické stahování v Centru zabezpečení zobrazená na Obrázku 3 vám umožní rozhodnout, jestli má Outlook 2007 stahovat externí obsah e-mailových zpráv, položky technologie RSS (Really Simple Syndication) a diskuzní vývěsky aplikace Microsoft Office SharePoint®. Pomocí seznamu bezpečných odesílatelů a seznamu bezpečných příjemců se dají určit nastavení pro stahování. Slouží k tomu i zóny zabezpečení.

Centrum zabezpečení automatické stahování
Obrázek 3. Konfigurace možností Automatického stahování v Centru zabezpečení

Možnosti Automatického stahování se popisují v následujícím seznamu:

Nestahovat automaticky obrázky v e-mailových zprávách ve formátu HTML a v položkách RSS: Toto nastavení zabrání, aby se do počítače automaticky stahovaly obrázky. Díky ostatním nastavením se dají dělat výjimky. Blokování automatického stahování obrázků vás ochrání jak před spammery, kteří pomocí připojení ke svému serveru ověřují vaši identitu, tak před škodlivým obsahem.

Povolit stažení v e-mailových zprávách od odesílatelů a pro příjemce, kteří jsou uvedeni v seznamech bezpečných odesílatelů a bezpečných příjemců používaných filtrem nevyžádané pošty: Aplikaci Outlook 2007 můžete říct, aby používala seznamy bezpečných odesílatelů, které jste vytvořili, a podle nich určila obrázky, které automaticky stáhne. Tímto způsobem budete moct vidět obrázky pocházející ze zdrojů, které už považujete za důvěryhodné, zatímco ostatní se budou blokovat.

Povolit stažení z webů v této zóně zabezpečení: Zóna důvěryhodných serverů: Když se toto nastavení povolí, obsah webové stránky zahrnuté do zóny zabezpečení Důvěryhodné servery se automaticky stáhne. Díky tomu můžete přijímat obrázky a další obsah z důvěryhodných zdrojů, jako třeba firemních serverů nebo partnerů, podle společného seznamu. Tím se snižuje množství potřebné konfigurace.

Povolit stažení v položkách RSS: Řízení stahování obrázků v kanálech RSS se konfiguruje samostatně, díky čemuž můžete blokovat obrázky v kanálech RSS bez toho, abyste tím ovlivnili e-mailové zprávy.

Povolit stažení v diskuzních vývěskách SharePointu: Můžete nakonfigurovat, jestli se má obsah z diskuzních vývěsek SharePointu stahovat samostatně. To vám dává jemnější kontrolu nad obsahem, který se stahuje do počítače.

Upozornit před stažením obsahu při úpravách, předání dál nebo odpovědi na e-mail:Když se povolí toto nastavení, Outlook 2007 vás před stažením obsahu ve zprávách, na které odpovídáte nebo které přeposíláte nebo upravujete, upozorní. Pokud se rozhodnete nestahovat obrázky a pokračovat ve své činnosti, Outlook 2007 odstraní obrázky ze zprávy a příjemce je nebude moct získat.

Konfigurace automatického stahování externího obsahu

Pokud chcete nakonfigurovat stahování obrázků, spusťte Outlook 2007 a postupujte takto:

 1. Zvolte Nástroje, Centrum zabezpečení a pak vyberte Automatické stahování, aby se zobrazily možnosti, jak postupovat při stahování obrázků (zobrazeno nahoře na Obrázku 3).

 2. Aby Outlook 2007 nestahoval obrázky automaticky, zaškrtněte políčko Nestahovat automaticky obrázky v e-mailových zprávách ve formátu HTML a v položkách RSS.

  Když se toto políčko nezaškrtne, nebudou na této obrazovce k dispozici žádné další možnosti a budou se zobrazovat všechny obrázky. To je potenciálně nebezpečné.

 3. Pokud chcete zobrazit obrázky ze zdrojů, kterým důvěřujete, zaškrtněte políčko Povolit stažení v e-mailových zprávách od odesílatelů a pro příjemce, kteří jsou uvedeni v seznamech bezpečných odesílatelů a bezpečných příjemců používaných filtrem nevyžádané pošty.

 4. Když chcete povolit stahovat obrázky webům, kterým důvěřujete, vyberte Povolit stažení z webů v této zóně zabezpečení: Zóna důvěryhodných serverů.

 5. Pokud chcete zobrazit obrázky v kanálech RSS, vyberte Povolit stažení v položkách RSS.

 6. Pokud chcete zobrazit obrázky z sharepointových webů, vyberte Povolit stažení v diskuzních vývěskách SharePointu.

 7. Pokud chcete, aby vás Outlook 2007 upozornil na stahování obrázků ve chvíli, kdy pracujete s e-mailovou zprávou, vyberte Upozornit před stažením obsahu při úpravách, předání dál nebo odpovědi na e-mail.

 8. Použijte změny kliknutím na OK.

Začátek stránky

Efektivní správa nevyžádané pošty

E-mail je pro většinu lidí důležitým nástrojem, ale když se nahrne příliš mnoho nevyžádané pošty, může se stát i zdrojem frustrace. Díky funkcím dodávaným s aplikací Outlook 2007 a pomocí pár dalších kroků můžete významně snížit množství nevyžádané počty, kterou dostáváte, a souvisejících rizik:

 • Používejte v aplikaci Outlook 2007 filtry nevyžádané pošty a ochranu před útoky phishing. Výchozí možnost Nízká na kartě Možnosti v dialogovém okně Možnosti nevyžádané pošty poskytuje určitou ochranu, ale ta nemusí stačit. Možná budete chtít zvýšit úroveň na Vysokou a pravidelně kontrolovat svoji složku Nevyžádaná pošta, abyste měli jistotu, že tam Outlook 2007 neposílá legitimní zprávy. Pokud chcete zablokovat domény nejvyšší úrovně, ze kterých nechcete dostávat zprávy, nebo pokud chcete zablokovat zprávy v konkrétních jazycích, použijte kartu Mezinárodní v dialogovém okně Možnosti nevyžádané pošty.

 • Používejte seznam bezpečných odesílatelů a seznam blokovaných odesílatelů. Sestavením vlastních seznamů blokovaných a bezpečných odesílatelů významně zlepšíte schopnost aplikace Outlook 2007 filtrovat vaše e-maily.

 • Pravidelně v aplikaci Outlook 2007 aktualizujte filtry nevyžádané pošty. Aktualizace pro Outlook 2007 se dají získat tak, že zvolíte Nápovědu a Zkontrolovat aktualizace. Aktualizované filtry si můžete stáhnout i z office.microsoft.com/en-us/officeupdate/.

 • Vypněte funkce, které můžou neúmyslně potvrdit vaši identitu. Funkce jako potvrzení o přečtení a doručení a automatické přijímání žádostí o schůzku můžou spammerovi potvrdit vaši identitu. Outlook 2007 vám umožňuje nakonfigurovat zpracování doručenek internetových e-mailů jinak než zprávy v rámci podnikové sítě, takže si můžete nechat doručenky zapnuté pro obchodní kontakty a vypnout je pro zprávy pocházející ze zdrojů mimo organizaci.

 • Střežte svoji hlavní e-mailovou adresu. Mnoho lidí má druhotnou e-mailovou adresu, často od bezplatného veřejného poskytovatele, kterou používají, když přispívají do diskuzí, diskuzních skupin a podobně. I tak možná není na škodu změnit svoji e-mailovou adresu při přispívání na veřejnosti tak, že @ zaměníte za AT nebo vložíte znaky navíc, třeba chrisHillODSTRANIT@wingtiptoys.com. To vám pomůže zabránit tomu, aby roboti spammerů automaticky shromáždili vaši adresu.

 • Neodpovídejte na spam. I zdánlivě jednoduchá zpráva pro odhlášení odběru potvrdí, že je vaše e-mailová adresa platná, takže pokud odesílatele neznáte, jenom zprávu smažte.

 • Nestahujte obrázky a další online obsah automaticky. Spammeři dokáží ověřit vaši e-mailovou adresu, když se připojíte k serveru, abyste si stáhli externí obsah zprávy. Online obsah se standardně blokuje a je dobré to tak nechat. Obsah pro jednotlivé zprávy si můžete stáhnout tak, že kliknete pravým tlačítkem na okno se zprávou, která oznamuje, že se zablokoval obsah, a pak vyberete Stáhnout obrázky.

 • Nepřeposílejte řetězové e-maily. Tyto zprávy zaplňují schránky, odhalují e-mailové adresy a příliš často se jedná o falešné zprávy. Pokud opravdu musíte přeposlat zprávu, pošlete ji jenom těm lidem, které bude určitě zajímat, pro jejich e-mailové adresy použijte možnost skryté kopie.

 • Nikdy v e-mailech neposkytujte osobní údaje. Ani při komunikaci s důvěryhodným korespondentem byste v nezašifrovaném e-mailu neměli posílat důležitá data, jako jsou čísla platebních karet nebo občanských průkazů.

 • Na odkazech, které dostáváte v e-mailech, nezadávejte osobní informace. Když dostanete e-mail, který vypadá, že ho poslala společnost, se kterou spolupracujete, nepředpokládejte, že od ní skutečně pochází. Většina e-mailů, které poskytují odkazy a žádá o osobní údaje, je falešná a snaží se vás přimět odhalit tyto údaje. Pokud si myslíte, že by e-mail mohl být platný, zadejte do svého prohlížeče adresu URL dané firmy. Neklikejte na odkaz v e-mailové zprávě. Takto si můžete být jisti, že se dostanete na správný web.

 • Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů každého webu. Zvykněte si na to, že před tím, než poskytnete svoji e-mailovou adresu, si přečtete zásady ochrany osobních údajů. Jistě, může to minutu nebo dvě trvat, ale déle bude trvat mazat všechen spam, který budete dostávat, když zneužijí nebo prodají vaši e-mailovou adresu. Většina webů vysvětluje, jak se shromážděnými informacemi nakládají. Měli byste pečlivě zvážit, jestli webům, které tato vysvětlení neposkytují, dávat jakékoli informace.

 • Udržuje antivirovou, spywarovou a firewallovou ochranu aktuální. Outlook 2007 vám může pomoct se vyhnout většině nevyžádané pošty a souvisejícím hrozbám, ale nejúčinnější ochranou je vícevrstvý přístup. Měli byste si taky nainstalovat firewall a antivirový software a udržovat ho aktuální. Může být vhodné získat nástroje, které chrání před spywarem a dalším škodlivým softwarem.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×