Zpoždění zbývající práce na úkolu

Práce na úkolu započala, je ale nutné úkol přerušit a odložit zbývající práci na později. Tomáš například pracuje na úkolu, ale vyšší vedoucí pracovníci mají nový projekt s vyšší prioritou, na kterém musí Tomáš pracovat po zbytek týdne. Abyste vyhověli této změně priorit, můžete Rozdělený úkol a vytvořit mezeru mezi Dosavadní práce a Zbývající práce na úkolu. Poté přeplánujte Zbývající práce na pozdější dobu.

Poznámka : Uplynulá doba trvání bude zahrnovat dobu zpoždění a Skutečnost hodiny, které již uplynuly.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. V části zobrazení Ganttova diagramu obsahující Diagram přejděte k pruhu Ganttova diagramu představujícímu úkol.

  Ukazatel se změní na čtyřstrannou šipku Čtyřstranná šipka na Ganttově diagramu .

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na pruh Ganttova diagramu a poté klepněte na příkaz Rozdělit úkol.

  Kurzor se změní na kurzor rozděleného úkolu Kurzor rozděleného úkolu .

 4. Klepněte na pruh úkolu v okamžiku, kdy chcete přerušit práci. Tím se oddělí skutečná a zbývající práce.

 5. Přejděte k části pruhu Ganttova diagramu představující zbývající práci. Přetáhněte zbývající práci do data, kdy se má pokračovat v úkolu.

  Poznámky : 

  • Chcete-li ověřit datum, kdy se má v úkolu pokračovat, umístěte kurzor nad část pruhu úkolu představující zbývající práci. Zobrazí se datum, kdy bude práce pokračovat.

  • Úkol lze rozdělit několikrát.

  • Chcete-li odstranit rozdělení úkolu, přetáhněte část pruhu Ganttova diagramu tak, aby se dotýkala druhé části.

  • Pokud projekt obsahuje úkoly, které již byly rozděleny, nevíte však proč, bylo možná při vyrovnání projektu povoleno rozdělení. Nastavené možnosti vyrovnání můžete ověřit klepnutím v nabídce Nástroje na příkaz Vyrovnat zdroje.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×