Způsoby sdílení databáze aplikace Access

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Databázi aplikace Access lze sdílet několika způsoby. Vhodný způsob závisí na konkrétních potřebách a prostředcích. Tento článek obsahuje informace, které vám pomohou při rozhodování o správném způsobu sdílení. Obsahuje také odkazy na podrobnější informace o jednotlivých způsobech.

Tento článek předpokládá, že všichni uživatelé sdílející databázi mají v počítačích nainstalovanou aplikaci Access. Následující tabulka obsahuje odkazy na články popisující způsoby sdílení, které nevyžadují od uživatelů instalaci aplikace Access.

Další způsoby sdílení

Je třeba použít

Téma obsahující další informace

Nasazení modulu Access Runtime

Modul Access Runtime

Nasazení databázové aplikace založené na aplikaci Access 2007

Sestavy

E-mail; může vyžadovat další programy, v závislosti na formátu sestavy

Elektronická distribuce sestav

Webová aplikace

Webový prohlížeč; infrastruktura služeb Access Services (může být hostovaná)

Poznámka : Tento článek popisuje použití služeb Access Services na webu služby SharePoint ke sdílení databáze s dalšími uživateli, kteří mají nainstalovanou aplikaci Access. Odkaz na článek v buňce vpravo vede na popis sdílení databáze s uživateli, kteří aplikaci Access nainstalovanou nemají.

Vytvoření databáze pro sdílení na webu

V tomto článku

Přehled

Rozdělení databáze

Sdílení databáze pomocí síťové složky

Sdílení databáze pomocí webu SharePointu

Použití aplikace Access s databázovým serverem

Přehled

Databáze aplikace Access se skládá z objektů, jako jsou tabulky, dotazy a formuláře. Tabulky obsahují data. Všechny ostatní databázové objekty pomáhají využívat data uložená v tabulkách. Chcete-li databázi sdílet, obvykle sdílíte tabulky, protože obsahují vaše data. Při sdílení tabulek je důležité zajistit, aby všichni uživatelé používali stejné tabulky – tedy všichni používali stejná data.

Ostatní databázové objekty (dotazy, formuláře, sestavy atd.) data neobsahují, proto není tak důležité, aby všichni používali stejné objekty. Ve skutečnosti může být používání rozdílných kopií takovýchto objektů výhodné. V závislosti na potřebách a prostředcích je k dispozici celá řada možností sdílení databáze.

Způsoby sdílení

 • Rozdělení databáze:     Tento způsob je vhodný, pokud nemáte k dispozici web služby SharePoint nebo databázový server. Tabulky jsou umístěny v jednom souboru aplikace Access a vše ostatní v jiném souboru aplikace Access, který se označuje jako front-end databáze. Front-end databáze obsahuje propojení na tabulky v druhém souboru. Každý uživatel obdrží vlastní kopii front-end databáze, takže sdíleny jsou pouze tabulky.

 • Síťová složka:    Tento způsob je nejjednodušší a klade nejmenší nároky, ale má také nejomezenější funkčnost. Soubor databáze je uložen na sdílené síťové jednotce a uživatelé používají soubor databáze současně. Jestliže bude několik uživatelů současně měnit data, může dojít k potížím se spolehlivostí a dostupností. Všechny databázové objekty jsou sdíleny.

 • Web služby SharePoint    Máte několik možností vhodné, pokud máte serveru SharePoint, zejména serveru služby Access Services, novou součást serveru SharePoint Server. Několik bodů integrace se službou SharePoint pomohli přístup k více databázím užitečné.

  Existují tři způsoby sdílení prostřednictvím služby SharePoint:

  • Publikování databáze pomocí služeb Access Services:    Při publikování je databáze umístěna na web. Můžete vytvářet webové formuláře a sestavy, které poběží v okně prohlížeče, a také standardní objekty aplikace Access (označované někdy jako „klientské“ objekty pro odlišení od webových objektů). Aby bylo možné používat standardní objekty aplikace Access, musí být aplikace Access nainstalovaná, ale protože je soubor databáze uložen na webu služby SharePoint, jsou všechny databázové objekty sdíleny.

   Poznámka : Jestliže sdílíte databázi prostřednictvím webu a databáze obsahuje klientské objekty, označuje se taková databáze jako kombinovaná. Uživatelé bez aplikace Access mohou používat pouze webové databázové objekty, zatímco uživatelé s nainstalovanou aplikací Access mohou používat všechny databázové objekty.

  • Uložení databáze do knihovny dokumentů:    Tento způsob se podobá uložení databáze do síťové složky. Je vhodné zvážit také použití seznamů služby SharePoint k ukládání dat namísto tabulek aplikace Access, čímž se dále zlepší dostupnost dat.

  • Propojení se seznamy:    V případě propojení se seznamy služby SharePoint jsou sdílena data, nejsou však sdíleny databázové objekty. Každý uživatel používá vlastní kopii databáze.

 • Databázový server:    Tento způsob je podobný rozdělení databáze, při kterém jsou tabulky uloženy v síti a každý uživatel má místní kopii souboru databáze aplikace Access, který obsahuje propojení na tabulky spolu s dotazy, formuláři, sestavami a dalšími databázovými objekty. Tuto možnost je vhodné použít, pokud máte k dispozici databázový server a všichni uživatelé mají nainstalovanou aplikaci Access. Databázové servery jsou optimalizovány pro sdílení dat mezi mnoha uživateli. Výhody tohoto řešení se budou lišit v závislosti na použitém softwaru databázového serveru, ale obvykle mezi ně patří uživatelské účty a selektivní přístup k datům, vynikající dostupnost dat a kvalitní integrované nástroje správy dat. Kromě toho většina softwarů databázového serveru dobře spolupracuje s dřívějšími verzemi aplikace Access, takže všichni uživatelé nemusí používat stejnou verzi. Sdíleny jsou pouze tabulky.

Faktory, které je nutné zvážit

Rozdělení databáze

Síťová složka

Web služby SharePoint

Databázový server

Vyžaduje software databázového serveru?

N

N

N

A

Vyžaduje službu SharePoint Foundation (dříve nazývanou Windows SharePoint Services)?

N

N

A

N

Vyžaduje služby Access Services provozované na serveru SharePoint Server?

N

N

Závisí na vaší situaci:

Propojení se seznamy a uložení do knihovny dokumentů nevyžadují služby Access Services.

Publikování v podobě webové databáze nevyžaduje služby Access Services.

N

Dostupnost dat

Dobrá

Adekvátní pro malé skupiny s úpravami dat menšího rozsahu

Nejlepší. Umožňuje offline scénáře.

Nejlepší

Zabezpečení

Závisí na dalších opatřeních.

Nejméně bezpečný způsob

Nejlepší

Nejlepší

Flexibilita

Flexibilní. Můžete snadno vytvořit nové funkce databáze bez přerušení práce. Každý uživatel může měnit návrh objektů ve vlastní kopii.

Méně flexibilní. Vývoj lze provádět na offline kopii databáze, která je pak nahrazena. Neumožňuje uživatelům samostatně změnit návrh databáze.

Flexibilní. Využívá oprávnění služby SharePoint k řízení přístupu a změnám návrhu. Umožňuje použití některých databázových objektů (například formulářů) v prohlížeči.

Flexibilní. Umožňuje snadno vytvořit nové funkce databáze bez přerušení práce. Každý uživatel může měnit návrh objektů ve vlastní kopii.

Začátek stránky

Rozdělení databáze

Při rozdělení databázi přeskupíte do dvou souborů: back-end databáze, která obsahuje tabulky dat, a front-end databáze, která obsahuje všechny ostatní databázové objekty, například dotazy, formuláře a sestavy. Každý uživatel databáze přistupuje k datům pomocí místní kopie front-end databáze.

K rozdělení databáze se používá Průvodce rozdělováním databáze. Po rozdělení databáze distribuujte všem uživatelům front-end databázi.

Mezi výhody rozdělení databáze patří:

 • Zvýšený výkon:    Výkon databáze se obvykle výrazně zvýší, protože se přes síť přenášejí pouze data. U databáze, která není rozdělená, ale sdílená prostřednictvím síťové složky, se přes síť kromě dat přenášejí i vlastní databázové objekty – tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly.

 • Vyšší dostupnost:    Vzhledem k tomu, že sítí jsou přenášena pouze data, jsou databázové transakce (například úpravy záznamů) prováděny rychleji a je k dispozici více času pro úpravy dat.

 • Zvýšené zabezpečení:    Pokud je back-end databáze uložena v počítači, který používá systém souborů NTFS, můžete k vylepšení ochrany dat použít funkce zabezpečení systému souborů NTFS. Protože uživatelé přistupují k back-end databázi pomocí propojených tabulek, je méně pravděpodobné, že by narušitel získal neoprávněný přístup k datům krádeží front-end databáze nebo vydáváním se za autorizovaného uživatele. Operační systémy Windows XP, Windows Vista a Windows Server 7 používají systém souborů NTFS jako výchozí.

 • Zvýšená spolehlivost:    V případě, že uživatel narazí na potíže s databází a databáze se neočekávaně zavře, omezí se možné poškození souboru databáze obvykle pouze na kopii front-end databáze, kterou měl uživatel otevřenu. Protože uživatel přistupuje k datům v back-end databázi pouze pomocí propojených tabulek, je back-end databáze mnohem méně náchylná na poškození.

 • Flexibilní vývojové prostředí:    Jelikož každý uživatel pracuje s místní kopií front-end databáze, mohou jednotliví uživatelé nezávisle vytvářet dotazy, formuláře, sestavy a další databázové objekty, aniž by to mělo vliv na ostatní uživatele. Stejně tak můžete vyvíjet a distribuovat novou verzi front-end databáze bez přerušení přístupu k datům, která jsou uložena v back-end databázi.

Podrobné pokyny a další informace o rozdělení databáze naleznete v článku Rozdělení databáze.

Začátek stránky

Sdílení databáze pomocí síťové složky

Nejjednodušší způsob, jak sdílet databázi má umístí jej sdílené síťové složky. To je nejjednodušší způsob s nejomezenějšími požadavky na systém sice ho taky robustní nejméně. Všechny následující podmínky by měl být true:

 • Databázi nebude v jednom okamžiku využívat více než jen několik uživatelů.

 • Databáze neobsahuje pole Memo, a pokud ano, nebudou současně aktualizována různými uživateli.

 • Uživatelé nepotřebují přizpůsobovat návrh databáze.

Poznámka : Tento způsob je méně zabezpečený než jiné způsoby sdílení databáze, protože každý z uživatelů má úplnou kopii souboru databáze, čímž se zvyšuje riziko neoprávněného přístupu.

Postup sdílení databáze pomocí síťové složky

 1. Vytvořte sdílenou síťovou složku, pokud již není k dispozici.

  Nápovědu k tomuto kroku naleznete v systému nápovědy operačního systému počítače, který chcete použít ke sdílení databáze. Pokud je sdílená složka umístěna na síťovém serveru, pravděpodobně budete potřebovat pomoc správce sítě.

 2. Zkontrolujte, zda je aplikace Access nastavena tak, aby se v počítačích všech uživatelů spouštěla ve sdíleném režimu. Jedná se o výchozí nastavení, je však třeba provést jeho kontrolu – pokud některý uživatel otevře databázi ve výhradním režimu, omezí tím dostupnost dat. V každém počítači proveďte následující kroky:

  1. Spusťte aplikaci Access.

  2. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

  3. V levém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access klikněte na položku Nastavení klienta.

  4. V pravém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access vyberte v části Upřesnit jako Výchozí režim otevření možnost Sdíleno.

  5. Klikněte na tlačítko OK a potom ukončete aplikaci Access.

 3. Zkopírujte soubor databáze do sdílené složky. Po zkopírování zkontrolujte, zda jsou atributy souboru nastaveny tak, aby umožňovaly k souboru databáze přístup pro čtení i zápis. Aby mohli uživatelé databázi používat, musí mít přístup pro čtení i zápis.

 4. V počítačích jednotlivých uživatelů vytvořte zástupce souboru databáze.

  Když zadejte cestu k souboru databáze ve vlastnosti cílové zástupce pomocí adresy UNC namísto mapované písmeno. Třeba místo F:\sample.accdb, používejte \\computername\shared.accdb.

  Poznámka : Tento krok mohou provést také uživatelé sami.

Začátek stránky

Sdílení databáze pomocí webu služby SharePoint

Při použití služby SharePoint můžete využívat výhody centrálního umístění dat a také funkce služby SharePoint ke správě uživatelských oprávnění a zpřístupnění dat prostřednictvím webového prohlížeče.

Způsoby sdílení databáze pomocí služby SharePoint

Publikování webové databáze pomocí služeb Access Services

Uložení souboru databáze do knihovny dokumentů služby SharePoint

Přesunutí dat do seznamů služby SharePoint a jejich propojení

Publikování webové databáze pomocí Služeb aplikace Access

Služby Access Services poskytují platformu pro vytváření databází, které lze používat na webu. Webovou databázi navrhujete a publikujete s použitím aplikace Access 2010 a služby SharePoint. Tuto webovou databázi potom uživatelé používají ve webovém prohlížeči.

Použití

Když publikujete webovou databázi, vytvoří služby Access Services web služby SharePoint, který obsahuje příslušnou databázi. Všechny databázové objekty a data budou přesunuty do seznamů služby SharePoint na příslušném webu.

Poznámka : Chcete-li vytvořit webovou databázi, potřebujete k webu SharePoint, kde ji chcete publikovat, oprávnění Návrhář. Další informace o oprávněních k webu SharePoint naleznete v části Viz také.

Formuláře a sestavy se spouštějí v prohlížeči

Formuláře, sestavy a makra uživatelského rozhraní se spouštějí v prohlížeči. Umožňují aplikaci Access obnovit data na obrazovce bez nutnosti znovu zpracovat celou stránku.

Můžete vytvořit formulář, který pomůže uživatelům při navigaci v aplikaci. Nový ovládací prvek, Navigace, usnadňuje přidání standardních tlačítek navigace webového stylu k formuláři pro tento účel.

Poznámka : Navigační podokno (funkce používaná v aplikaci Access k procházení objektů v databázi) není ve webovém prohlížeči k dispozici.

Data se ukládají v seznamech služby SharePoint

Ze všech tabulek se stanou seznamy služby SharePoint a ze záznamů položky seznamu. Díky tomu můžete používat oprávnění služby SharePoint ke kontrole přístupu k webové databázi.

Dotazy a datová makra se spouštějí na serveru

Veškeré zpracování jazyka SQL probíhá na serveru. Pomáhá to zlepšit výkon sítě díky omezení přenosu dat do sad výsledků dotazu.

Sdílení na Internetu

K publikování webové databáze na Internetu můžete použít službu SharePoint Online. Služba SharePoint Online představuje nasazení služby SharePoint v Internetu, kdy hostitelem je společnost Microsoft. Další informace naleznete v části Viz také.

Při prvním publikování databáze v rámci služeb Access Services je třeba zadat adresu URL serveru SharePoint Server, na kterém chcete publikovat. Po publikování databáze si aplikace Access toto umístění zapamatuje, takže při publikování změn nebude nutné server znovu vyhledávat.

Použití klientských objektů v kombinované databázi

Vytvoření a uložení klienta objekty v databázi, kterou chcete publikovat pomocí služby Access Services, ale tyto objekty klienta nelze použít ve webovém prohlížeči. Uživatelé, kteří mají přístup insatlled však můžete otevřete databázi hybridní pomocí aplikace Access a pak pomocí klienta objekty, které jste publikovali.

Můžete například používat webovou aplikaci pro služby zákazníkům. Vaši zákazníci mohou používat některé části aplikace ve webovém prohlížeči. Jiné části aplikace – například tabulka a formulář s motivačními prvky, které může zástupce oddělení služeb zákazníkům nabízet – jsou k dispozici pouze v případě, že je databáze otevřena pomocí aplikace Access.

Další informace o sdílení databáze pomocí služeb Access Services naleznete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

Uložení souboru databáze do knihovny dokumentů služby SharePoint

Tento způsob umožňuje snadnou správu přístupu k databázi. Databázi můžete uložit do libovolné knihovny dokumentů služby SharePoint. Tak lze integrovat správu souborů databází aplikace Access s ostatními dokumenty a obchodními informacemi.

Poznámka : Publikování databáze na web služby SharePoint je k dispozici pouze u souborů databáze uložených ve formátu aplikace Office Access 2007.

Pokud web služby SharePoint obsahuje například seznamy pro sledování problémů oddělení služeb zákazníkům a informací o zaměstnancích, můžete v aplikaci Access vytvořit databázi, která bude sloužit jako front-end pro tyto seznamy. Vytvořením dotazů aplikace Access můžete tyto problémy analyzovat a pomocí sestav aplikace Access naformátovat a publikovat písemné zprávy pro týmové porady. Pokud uživatelé mají ve svých počítačích nainstalovanou aplikaci Access, můžete dotazy a sestavy aplikace Access zpřístupnit v nabídce Zobrazení nabídka zobrazení příslušného seznamu služby SharePoint. Při prohlížení seznamu na webu služby SharePoint mohou uživatelé kliknutím na nabídku Zobrazení vyhledat a otevřít dotazy, sestavy a jiné objekty aplikace Access. Pokud uživatelé aplikaci Access nemají, mohou přesto zobrazit data v seznamech pomocí zobrazení služby SharePoint

 1. Otevřete databázi, kterou chcete sdílet.

 2. Klikněte na kartu Soubor a poté na položku Sdílet.

 3. U příkazu Uložit databázi jako klikněte v části Upřesnit na možnost SharePoint.

 4. V dialogovém okně Uložit na server SharePoint přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete použít.

 5. Zkontrolujte název a typ souboru databáze, proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko Uložit.

Přesunutí dat do seznamů služby SharePoint a jejich propojení

U tohoto způsobu může každý z uživatelů upravovat svou kopii databáze, protože data jsou sdílena prostřednictvím webu služby SharePoint. Přestože nezískáte stejné výhody jako při publikování databáze na webu služby SharePoint, získáte praktičnost centrálně uložených dat. Tento způsob má stejné výhody jako použití rozdělené databáze. Protože jsou data umístěna v seznamech služby SharePoint, můžete je navíc samostatně zpřístupnit prostřednictvím sítě pomocí funkcí služby SharePoint.

Tento způsob zahrnuje tři hlavní kroky:

 1. Přesunutí dat do seznamů služby SharePoint

 2. Vytvoření propojení na tyto seznamy

 3. Distribuce souboru databáze

První dva kroky lze provést pomocí Průvodce přenesením na web služby SharePoint, k provedení posledního kroku je k dispozici celá řada prostředků.

Použití Průvodce exportem tabulek na web služby SharePoint

 1. Databázi Nástroje karet ve skupině Přesunout Data klikněte na SharePoint.

  Poznámka : Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je databáze uložena ve formátu souboru ACCDB.

 2. Postupujte podle pokynů Průvodce exportem tabulek na web služby SharePoint a zadejte přitom umístění webu služby SharePoint.

  Chcete-li tento proces zrušit, klikněte na tlačítko Zastavit.

 3. Na poslední stránce průvodce můžete zaškrtnutím políčka Zobrazit podrobnosti zobrazit další podrobné informace o migraci.

  Tato stránka průvodce popisuje, které tabulky byly propojeny se seznamy a poskytuje informace o umístění zálohy a adrese URL databáze. Obsahuje rovněž upozornění na problémy během migrace a poskytuje umístění tabulky protokolu s dalšími informacemi o těchto problémech.

 4. Jakmile průvodce dokončí svou činnost, klikněte na tlačítko Dokončit.

  Jestliže průvodce zobrazí upozornění, zkontrolujte tabulku protokolu a učiňte opatření nezbytná k úspěšné migraci dat. Některá pole například nesmí být přesunuta nebo musí být převedena na jiný datový typ, který je kompatibilní se seznamem služby SharePoint.

Poznámka : Seznamy na webu služby SharePoint zobrazíte kliknutím na tlačítko Seznamy na panelu Snadné spuštění nebo kliknutím na položku Zobrazit veškerý obsah webu. Pravděpodobně bude nutné aktualizovat stránku ve webovém prohlížeči. Pokud chcete, aby seznamy byly uvedeny na panelu Snadné spuštění na webu služby SharePoint, nebo změnit jiné nastavení (například povolit sledování verzí), můžete nastavení seznamu změnit na webu služby SharePoint. Další informace naleznete v nápovědě k webu služby SharePoint.

Začátek stránky

Použití aplikace Access s databázovým serverem

Ke sdílení databáze lze použít aplikaci Access ve spojení s databázovým serverem, jako je například SQL Server. Tento způsob má řadu výhod, ale vyžaduje použití dalšího softwaru – databázového serveru.

Výhody sdílení databáze pomocí databázového serveru

 • Vysoký výkon a škálovatelnost:    V řadě případů poskytuje databázový server lepší výkon než samotný soubor databáze aplikace Access. Mnoho databázových serverů také zajišťuje podporu velmi rozsáhlých databází v řádech terabajtů, což představuje přibližně 500násobek aktuálního limitu pro soubor databáze aplikace Access (dva gigabajty). Databázové servery obvykle pracují velmi efektivně díky paralelnímu zpracovávání dotazů (pomocí více nativních vláken v rámci jednoho procesu zpracovávání uživatelských požadavků) a díky minimalizaci dalších požadavků na paměť při přidávání dalších uživatelů.

 • Zvýšená dostupnost:    Většina databázových serverů umožňuje zálohovat databázi v průběhu jejího používání. Není proto třeba nutit uživatele k zavření databáze, aby bylo možné vytvořit zálohu dat. Kromě toho databázové servery obvykle dokáží velmi efektivně pracovat se současně probíhajícími úpravami a uzamykáním záznamů.

 • Lepší zabezpečení:    Žádnou databázi nelze dokonale zabezpečit. Databázové servery však poskytují robustní zabezpečení, které pomáhá chránit data před neoprávněnými použitím. Většina databázových serverů disponuje funkcemi zabezpečení založenými na účtech, které umožňují zadat, kdo může zobrazit které tabulky. I v případě neoprávněného získání front-end tabulky aplikace Access nedojde k neoprávněnému použití dat v důsledku zabezpečení účty.

 • Automatické zotavení:    V případě selhání systému (například selhání operačního systému nebo výpadku), některé databáze serverovými produkty mají mechanismy automatického obnovení, které obnovit databázi Poslední stav konzistence během několika minut, bez zásahu správce databáze.

 • Zpracování na serveru:    Při používání aplikace Access v konfiguraci klient/server se snižuje zatížení sítě, protože databázové dotazy se zpracovávají na serveru a výsledky se následně odesílají klientovi. Zpracování na serveru je obvykle efektivnější, zejména při práci s rozsáhlými množinami dat.

Základní kroky pro použití aplikace Access s databázovým serverem

Přesný postup potřebný k použití aplikace Access s databázovým serverem závisí na použitém databázovém serveru, ale základní kroky zůstávají stejné:

 1. Přesuňte data z tabulek v databázi aplikace Access do tabulek na databázovém serveru.

 2. Vytvořte propojení ze souboru databáze aplikace Access na tabulky databázového serveru.

 3. Vytvořte na databázovém serveru odpovídající uživatelské účty.

 4. Distribuujte soubor databáze aplikace Access.

 5. Nainstalujte do počítačů uživatelů všechny potřebné ovladače databáze.

Konkrétní informace o použití aplikace Access se serverem SQL Server naleznete v tématu Přesunutí dat aplikace Access do databáze serveru SQL Server pomocí Průvodce přenesením.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×