Způsob aktualizace kategorií a popisků kalendáře z dřívějších verzí do aplikace Office Outlook 2007

V aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 jsou ke kategoriím přiřazeny barvy a kategorie jsou odpovídajícím způsobem přejmenovány na Barevná kategorie. Přiřazením barev k položkám uspořádaným do kategorií a jejich přednostním umístěním v otevřených položkách, například v kontaktech, a v Tabulka zobrazení, jako je například složka Doručená pošta, je možné snadno identifikovat a sledovat položky zařazené do kategorií.

Při upgradu na vyšší verzi aplikace Office Outlook 2007 jsou kategorie a položky zařazené do kategorií zachovány. Popisky kalendářů jsou nahrazeny barevnými kategoriemi.

Témata v tomto článku:

Co se stane s existujícími kategoriemi po upgradu na aplikaci Office Outlook 2007?

Vzhled položek zařazených do kategorií a způsob práce s nimi při změně verze aplikace

Co se stane s existujícími kategoriemi po upgradu na aplikaci Office Outlook 2007?

 • Kategorie z dřívějších verzí aplikace Outlook budou mít stejnou funkci. Bude například nadále možné seskupovat a prohledávat položky zařazené do kategorií. V aplikaci Office Outlook 2007 je sloupec Kategorie viditelnější a třídění položek zařazených do kategorií je snadnější.

 • Popisky kalendáře z dřívějších verzí jsou v aplikaci Office Outlook 2007 nahrazeny barevnými kategoriemi. Barevné kategorie mají stejnou funkci jako popisky kalendáře. Položky kalendáře, kterým je přiřazen popisek, mají v aplikaci Office Outlook 2007 stejnou barvu nebo barvu, která se jí nejvíce blíží.

 • V nové nabídce Zařadit do kategorií Vzhled tlačítka aplikace Office Outlook 2007 se nachází šest nových výchozích barevných kategorií, které se jmenují podle jednotlivých barev, jako například Červená kategorie. V nabídce se také nachází kategorie přiřazené kontaktům a poznámkám nebo popiskům kalendáře v dřívějších verzích aplikace Outlook. V nabídce se může současně zobrazit až 15 kategorií. Chcete-li zobrazit úplný seznam dostupných barevných kategorií včetně nových výchozích barevných kategorií, všech předchozích kategorií a předchozích popisků kalendáře (nově nahrazeno barevnými kategoriemi), klepněte v nabídce na položku Všechny kategorie.

 • Jako ochrana proti neúmyslnému přidání kategorií přijatých od ostatních a uložených v seznamech kategorií příjemců nejsou barevné kategorie, které byly přiřazeny pouze položkám e-mailů, automaticky přidány do seznamu aplikace Office Outlook 2007.

 • Kategorie přiřazené v aplikaci Office Outlook 2007 a v jejich dřívějších verzích se zobrazují u otevřených položek (například v záhlaví zpráv, v otevřeném kontaktu a v otevřené položce kalendáře). Přiřazená barva a název barevné kategorie se zobrazuje v horní části těchto položek. Pokud je položce přiřazeno více kategorií, jsou zobrazeny všechny kategorie.

 • Pokud je položce pošty přiřazeno několik kategorií, zobrazí se ve víceřádkovém zobrazení složky Doručená pošta ve sloupci Kategorie maximálně tři barvy současně. U otevřené položky se však v její horní části zobrazí všechny přiřazené barvy a názvy kategorií. V jednořádkovém zobrazení však můžete zobrazit všechny přiřazené kategorie ve sloupci.

  Zobrazení sloupců pomocí jednořádkového zobrazení ve složce Doručená pošta

  Mezi jednořádkovým a víceřádkovým zobrazením můžete rychle přepínat rozšířením nebo zúžením okna složky Doručená pošta pomocí přetažení. Záhlaví sloupců (například Zařadit do kategorií) se zobrazují pouze v jednořádkovém zobrazení.

 • Poznámky a položky kalendáře zařazené do kategorií v dřívějších verzích aplikace se zobrazují ve stejných barvách nebo v barvách, která se v aplikaci Office Outlook 2007 dané barvě nejvíce blíží.

 • Seznam hlavních kategorií z dřívějších verzí aplikace Outlook není součástí aplikace Office Outlook 2007. Všechny kategorie, které nejsou přiřazeny položce, která je součástí upgradu, nejsou zahrnuty do aplikace Office Outlook 2007.

 • Do složky Složky výsledků hledání v Navigační podokno byla přidána nová složka výsledků hledání s názvem Pošta zařazená do kategorií, která poskytuje přehled všech položek pošty zařazených do kategorií. V rámci této složky je možné položky zařazené do kategorií třídit a seskupovat.

 • Položky v ostatních úložištích aplikace Outlook, jako například Složky archivu, je možné ručně upgradovat do aplikace Office Outlook 2007. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku úložiště, klepněte na položku Vlastnosti složky název složky a poté klepněte na příkaz Upgradovat na barevné kategorie.

Začátek stránky

Vzhled položek zařazených do kategorií a způsob práce s nimi při změně verze aplikace

 • Funkce kategorií všech verzí aplikace je stejná. Například je stále stejně možné seskupovat a prohledávat položky zařazené do kategorií.

 • Pokud přiřadíte položce barevnou kategorii v aplikaci Office Outlook 2007 a zobrazíte položku v dřívější verzi aplikace Outlook, zobrazí se název přiřazené barevné kategorie pouze ve sloupci Kategorie v tabulkovém zobrazení. V některých případech bude nutné pro zobrazení sloupce Kategorie použít posuvník. Pokud přiřadíte položce kategorii v dřívější verzi aplikace a poté položku zobrazíte v aplikaci Office Outlook 2007, zobrazí se název kategorie a barva, která se co nejvíce blíží původní barevné kategorii.

  Poznámka : Pokud máte v plánu pracovat s různými verzemi aplikace Outlook, lze názvy barevných kategorií a barvy snadno koordinovat, a tím vytvořit konzistentní uspořádání v různých verzích aplikace.

 • Pokud je položce přiřazena kategorie v dřívější verzi aplikace Outlook a později je zobrazena v aplikaci Office Outlook 2007, bude vzhled barevného bloku ve sloupci Kategorie v tabulkovém zobrazení odlišný. Ačkoli se barva této položky co nejvíce blíží odpovídající barvě dostupné v aplikaci Office Outlook 2007, je zobrazena jako plochý barevný blok, aby ji bylo možné odlišit od položek, které byly do kategorií zařazeny v aplikaci Office Outlook 2007. V této aplikaci je totiž barevný blok menší a má zaoblené rohy.

 • Pokud přiřadíte barevnou kategorii k poznámce nebo kontaktu v aplikaci Office Outlook 2007 a poté položku otevřete v její dřívější verzi, je název přiřazené barevné kategorie zobrazen v dolní části otevřené položky v poli Kategorie. U položky kalendáře je barva přiřazená k barevné kategorii zobrazena v poli Popisek kalendáře. Barva je stejná jako v aplikaci Office Outlook 2007 nebo se jí co nejvíce blíží.

 • Pokud přiřadíte barevnou kategorii k poznámce v aplikaci Office Outlook 2007 a poznámku otevřete v její dřívější verzi, bude mít stejnou barvu nebo barvu, která se jí co nejvíce blíží.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×