Zpřístupnění obsahu pro vyhledávání

Obsah se může zobrazovat z mnoha zdrojů, například sloupců, knihoven a stránek. Vlastník webu může rozhodnout, zda obsah zahrne do výsledků hledání či nikoli. Oprávnění u obsahu rovněž ovlivňují, zda se obsah zobrazí ve výsledcích hledání. Důkladné pochopení principu funkce oprávnění a nastavení vyhledávání vám pomůže zajistit, aby lidé měli přístup ke správným dokumentům a webům.

Co chcete udělat?

Plánování zpřístupnění obsahu ve výsledcích hledání

Porozumění nastavení vyhledávání a oprávněním

Zobrazení nebo skrytí obsahu webu ve výsledcích hledání

Zobrazení nebo skrytí obsahu ze seznamů nebo knihoven ve výsledcích hledání

Určení, zda má být obsah stránek ASPX zahrnut do výsledků hledání

Vyloučení obsahu ve sloupcích z výsledků hledání

Plánování zpřístupnění obsahu ve výsledcích hledání

Jako vlastník webu můžete pomocí nastavení řídit, zda se obsah zobrazí ve výsledcích hledání či nikoli. Obsah se zobrazuje na mnoha místech včetně webů, seznamů, knihoven, webových částí a sloupců. Ve výchozím nastavení bude obsah nového webu, seznamu, knihovny, stránky webové části nebo sloupce prohledán a zobrazí se ve výsledcích hledání. Oprávnění nastavená u položek, seznamů, knihoven, webů atd. rovněž ovlivňují, zda uživatel uvidí obsah ve výsledcích hledání.

Vlastníci webu a obsahu mohou zvolit, zda má být obsah zahrnut do výsledků hledání či nikoli. Ve výchozím nastavení se obsah webu ve výsledcích hledání zobrazí. Pokud vlastník webu nebo správce určí, že se obsah webu nezobrazí ve výsledcích hledání, nebudou mít ostatní možnosti nastavení, například u seznamů, knihoven, stránek ASPX a sloupců, žádný vliv.

Podobně nebude mít vyloučení sloupců žádný vliv v případě, kdy správce nebo vlastník webu zabrání zobrazení obsahu seznamu či knihovny ve výsledcích hledání. Pro efektivní plánování je tedy důležité vědět, jaké nastavení bylo převzato z vyšších úrovní.

Začátek stránky

Porozumění nastavení vyhledávání a oprávněním

Jednou ze zodpovědností vlastníka webu je řízení, kdo má přístup k obsahu. Můžete udělit některým osobám oprávnění ke čtení a změnám obsahu, jiným povolit pouze čtení obsahu a jiným zcela zabránit zobrazení obsahu. K dosažení této flexibility slouží skupiny oprávnění, které mají přiřazeny specifické úrovně oprávnění. Pokud chce správce webu povolit uživatelům přístup k webu či obsahu, přiřadí tyto uživatele do jedné nebo více skupin zabezpečení. Využitím nastavení oprávnění společně s nastavením výsledků hledání může správce webu spravovat, zda mohou uživatelé zobrazit obsah ve výsledcích hledání.

Řekněme například, že Jan pracuje na žádosti o nabídku v aplikaci Microsoft Office Word a spolupracuje s týmem 10 lidí. Jeho týmový web má 50 uživatelů a všichni jsou členové webu. Jan zatím nechce, aby celý tým mohl žádost o nabídku zobrazit. Proto při jejím odeslání na týmový web nastaví oprávnění tak, aby ji mohl zobrazit a upravovat pouze daný 10členný tým. Dokud neudělí všem 50 lidem oprávnění ke čtení, uvidí pouze těchto 10 osob, které mají oprávnění k zobrazení dokumentu, jeho žádost uvedenou ve výsledcích hledání. Tento koncept se nazývá oříznutí zabezpečení.

Oprávnění lze použít u seznamů, webů, zobrazení a webových částí, a jejich přizpůsobení je zodpovědností správce. Oprávnění mohou být také závislá na jiných oprávněních. Všechny tyto principy ovlivňují, co se uživateli zobrazí ve výsledcích hledání. Proto je důležité seznámit se s modelem oprávnění služby SharePoint, modelem oprávnění vašeho webu či organizace, nebo naplánovat model oprávnění pro web před přidáním obsahu.

Poznámka :  Nedávno odeslané dokumenty se nemusí ihned zobrazit ve výsledcích hledání. Důvodem může být interval nastavený pro modul procházení. Jakmile bude obsah zahrnut do procházení, zobrazí se ve výsledcích hledání.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí obsahu webu ve výsledcích hledání

Jako vlastník webu se můžete rozhodnout, zda se obsah webu zobrazí ve výsledcích hledání či nikoli. Ve výchozím nastavení se ve výsledcích hledání zobrazí veškerý obsah webu. Osoba, která si prohlíží výsledky hledání, musí mít oprávnění k zobrazení obsahu. Pokud zabráníte zobrazení obsahu webu ve výsledcích hledání, bude obsah všech podřízených webů také zablokován pro zobrazení ve výsledcích hledání.

Poznámka :  Chcete-li toto nastavení změnit, musíte mít oprávnění na úrovni Spravovat oprávnění. Tato úroveň oprávnění je zahrnuta ve skupině Vlastník webu název webu.

 1. Přejděte na web, pro který chcete povolit nebo zabránit zahrnutí obsahu do výsledků hledání.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a potom na příkaz Nastavení webu.

 3. V podnabídce Správa webu klikněte na možnost Dostupnost pro hledání a v offline režimu.

 4. V části Indexování obsahu webu vyberte v části Chcete povolit zobrazení tohoto webu ve výsledcích hledání možnost Ano, chcete-li povolit zobrazení obsahu webu ve výsledcích hledání, nebo možnost Ne, pokud chcete zabránit zobrazení obsahu ve výsledcích hledání.

Zobrazení nebo skrytí obsahu ze seznamů nebo knihoven ve výsledcích hledání

Jako vlastník webu můžete určit, zda mají být položky v seznamech a knihovnách na webu zahrnuty do výsledků hledání. Ve výchozím nastavení jsou všechny seznamy a knihovny nastaveny na zahrnutí všech položek do výsledků hledání.

Poznámka :  Chcete-li toto nastavení změnit, musíte mít oprávnění na úrovni Spravovat seznamy. Tuto úroveň oprávnění obsahují skupiny Návrhář a Vlastník webu název webu. Pokud nemáte oprávnění Spravovat seznamy, nebudou nabídky popsané v tomto postupu k dispozici.

 1. Přejděte na web obsahující seznam nebo knihovnu, které chcete změnit.

 2. Vyhledejte seznam nebo knihovnu, které chcete přizpůsobit, a klikněte na ně.

 3. Klikněte na nabídku Akce webu a potom na příkaz Nastavení webu.

 4. V podnabídce Správa webu klikněte na možnost Seznamy a knihovny webu.

 5. Klikněte na položku v seznamu, například Přizpůsobit sdílené dokumenty.

 6. Na stránce Nastavení seznamu v části Obecné nastavení klikněte na možnost Upřesňující nastavení.

 7. V části Hledání vyberte u položky Chcete povolit zobrazení položek z této knihovny dokumentů ve výsledcích hledání? možnost Ano, chcete-li zahrnout všechny položky v seznamu nebo knihovně do výsledků hledání, nebo možnost Ne, pokud chcete všechny položky z výsledků hledání vyloučit.

Začátek stránky

Určení, zda má být obsah stránek ASPX zahrnut do výsledků hledání

Jako vlastník webu můžete řídit, zda bude obsah stránek ASPX zahrnut do výsledků hledání. Při vytváření webu je mnoho stránek obsahu vytvořeno automaticky, například default.aspx, allitems.aspx pro galerii webových částí, editform.aspx jako formulář pro úpravy seznamu oznámení a několik dalších. Můžete vytvořit také vlastní stránky ASPX. Ve výchozím nastavení platí, že pokud webová část zobrazená na stránce ASPX používá informace ze seznamu nebo knihovny obsahující omezená oprávnění, jinak známá jako jemně odstupňovaná oprávnění, nebude žádný obsah na žádné stránce ASPX na webu zahrnut do výsledků hledání. Tím se zabrání neoprávněným uživatelům v zobrazení obsahu.

Představme si, že existuje pět dokumentů zobrazených ve webové části Sdílené dokumenty na týmovém webu s 50 členy. Jeden z těchto dokumentů má omezená oprávnění, pouze několik osob má oprávnění k jeho zobrazení. Obsah je na tomto webu automaticky skryt ve výsledcích hledání, takže obsah tohoto dokumentu se nezobrazí, pokud uživatel spustí hledání. Tímto způsobem se zabrání náhodnému zpřístupnění obsahu stránky ASPX osobám, které nemají oprávnění k jeho zobrazení.

Máte možnost ignorovat toto nastavení a zobrazit veškerý obsah ve výsledcích hledání bez ohledu na oprávnění. V tomto případě se ve výsledcích hledání zobrazí veškerý obsah, ale neoprávnění uživatelé pravděpodobně nebudou moci pracovat se skutečnými dokumenty. Jinou možností je nezahrnout žádný obsah stránek ASPX do výsledků hledání bez ohledu na oprávnění, která jsou u něj nastavena.

Poznámka :  Chcete-li toto nastavení změnit, musíte mít oprávnění na úrovni Spravovat oprávnění. Tato úroveň oprávnění je zahrnuta ve skupině Vlastník webu název webu.

 1. Přejděte na web, u kterého chcete řídit webové části ve výsledcích hledání.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a potom na příkaz Nastavení webu.

 3. V podnabídce Správa webu klikněte na možnost Dostupnost pro hledání a v offline režimu.

 4. V části Indexování obsahu stránek ASPX vyberte pod položkou Tento web neobsahuje jemně odstupňovaná oprávnění. Zadejte chování při indexování stránek ASPX tohoto webu jednu z následujících možností:

Možnost

Popis

Neindexovat webové části, pokud tento web obsahuje jemně odstupňovaná oprávnění

Pokud se oprávnění stránky ASPX liší od nadřazeného webu, nezobrazí se žádný obsah tohoto webu ve výsledcích hledání.

Vždy indexovat všechny webové části na tomto webu

Zobrazí obsah všech stránek ASPX na webu ve výsledcích hledání bez ohledu na nastavení oprávnění.

Nikdy neindexovat webové části na tomto webu

Skryje obsah všech stránek ASPX na webu ve výsledcích hledání bez ohledu na nastavení oprávnění.

Začátek stránky

Vyloučení obsahu ve sloupcích z výsledků hledání

Jako vlastník webu můžete řídit, zda se obsah v určitých sloupcích v seznamech či knihovnách zobrazí ve výsledcích hledání. Ve výchozím nastavení je ve výsledcích hledání zahrnut veškerý obsah. Toto nastavení je užitečné, pokud chcete zabránit v zobrazení citlivých dat ve výsledcích hledání.

Poznámka :  Chcete-li toto nastavení změnit, musíte mít oprávnění na úrovni Spravovat oprávnění. Tato úroveň oprávnění je zahrnuta ve skupině Vlastník webu název webu.

 1. Přejděte na web obsahující daný seznam či knihovnu.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a potom na příkaz Nastavení webu.

 3. V podnabídce Správa webu klikněte na položku Sloupce, v nichž lze hledat.

 4. V oddílu Sloupce vyloučené z indexování vyhledávání v části Vyloučené zaškrtněte políčko u názvu sloupce, který chcete vyloučit z výsledků hledání.


Poznámka :  Zobrazené sloupce náleží do webu, se kterým právě pracujete.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×