Zpětná analýza zdrojového kódu jazyka Visual Studio .NET

 1. V aplikaci Visual Studio. NET otevřete projekt nebo řešení a v programu Solution Explorer (Průzkumník řešení) vyberte projekt nebo řešení, jehož zpětnou analýzu chcete provést.

  Poznámka : Pokud je vybráno Řešení, bude zpětná analýza provedena u všech ŘešeníProjekt v příslušném řešení.

 2. V aplikaci Visual Studio přejděte v nabídce Project (Projekt) na příkaz Visio UML a klepněte na položku Reverse Engineer (Zpětná analýza).

 3. V dialogovém okně Select Visio UML File (Vybrat soubor UML aplikace Visio) zadejte možnosti pro pojmenování a uložení výkresu aplikace Microsoft Office Visio.

  • Do pole Save in (Uložit do) zadejte umístění.

  • Do pole File name (Název souboru) zadejte název souboru diagramu UML nebo použijte výchozí název. Výchozí název souboru výkresu aplikace Visio je název vybraného řešení nebo projektu aplikace Visual Studio.

  • V poli Save as type (Typ souboru) je jako výchozí nastavena hodnota Visio Files (*.vsd) (Soubory Visio (*.vsd)).

 4. Chcete-li spustit zpětnou analýzu a otevřít nový soubor v aplikaci Visio, klepněte na tlačítko Save (Uložit).

  Zobrazí se dialogové okno UML Reverse Engineer (Zpětná analýza UML) s informacemi o tom, jak postupuje provádění operace. Chcete-li aktuální operaci zpětné analýzy zastavit, klepněte na tlačítko Cancel (Storno).

 5. Jestliže chcete vytvořit diagram statické struktury, který představuje zobrazení modelu, přetáhněte v aplikaci Visio ikony ze stromového zobrazení na stránku výkresu.

  how

  Přidávání prvků UML do modelu

Poznámka : Jestliže provedete změny v projektu aplikace Visual Studio .NET po provedení zpětné analýzy příslušného projektu a chcete příslušné změny zobrazit v aplikaci Visio, musíte projekt znovu vytvořit a znovu provést jeho zpětnou analýzu. Teprve potom se zobrazí aktualizovaná struktura kódu v diagramu UML aplikace Visio.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×