Zpětná analýza kódu do jazyka UML

Jestliže vyvíjíte projekty v aplikaci Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic nebo Microsoft Visual C#, nabízí program Visual Studio .NET řešení integrovaného modelování softwaru pomocí aplikace Microsoft Office Visio. Z aplikace Visual Studio můžete provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu do jazyka UML (Unified Modeling Language). Definice tříd projektu budou sloužit ke generování diagramu UML v prostředí aplikace Visio.

Můžete například převzít starší Řešení vyvinuté pomocí aplikace Visual Basic nebo Visual C++. Abyste lépe pochopili strukturu řešení, můžete je otevřít v programu Visual Studio .NET a poté automaticky extrahovat jeho struktury tak, aby je bylo možné zobrazit jako prvky v ŘešeníDiagram statické struktury UML. Je také možné, že jste vytvořili nový ŘešeníDiagram statické strukturyProjekt v jazyce Visual C# (nebo Visual Basic či Visual C++) a chcete zobrazit jeho třídy jako grafické objekty. Zpětná analýza použije definice tříd v projektu a umožní zobrazit model návrhu nového projektu.

Zpětná analýza projektu nebo celého řešení

Můžete provést zpětnou analýzu celého řešení nebo vybraného projektu v rámci řešení. Rozsah zpětné analýzy do jazyka UML aplikace Visio určíte pomocí voleb v programu Solution Explorer (Průzkumník řešení) v programu Visual Studio.

Poznámka : Z důvodu snadnější vyřešení odkazů mezi projekty se před zpětnou analýzou přesvědčte, zda jste sestavili řešení v programu Visual Studio.

Iniciování zpětné analýzy v programu Visual Studio

V prostředí programu Visual Studio je zpětná analýza aktivována příkazem v nabídce Project (Projekt). Jsou extrahovány informace z modelu kódu, je spuštěna aplikace Visio a prvky kódu získané zpětnou analýzou jsou zobrazeny jako ikony ve ŘešeníDiagram statické strukturyProjektStromové zobrazení Průzkumníka modelů UML aplikace Visio. Následným přetažením obrazců tříd UML, které odrážejí definice tříd ve zdrojovém kódu, na stránku výkresu můžete vizualizovat architekturu nového nebo staršího řešení.

Během zpětné analýzy jsou v okně Output (Výstup) programu Visual Studio vypisovány stavové informace o operaci.

Spuštění existujících souborů aplikace Visio z programu Visual Studio

Po provedení zpětné analýzy ŘešeníDiagram statické strukturyProjektStromové zobrazení projektu je do Řešení v části Solution Items (Položky řešení) přidán výkres aplikace Visio. Poklepáním na diagram aplikace Visio se spustí aplikace Visio a otevře se vybraný soubor.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×