Způsoby sdílení databáze aplikace Access pro klientské počítače

Způsoby sdílení databáze aplikace Access pro klientské počítače

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Accessovou databázi můžete sdílet několika způsoby v závislosti na vašich potřebách a dostupnosti prostředků. V tomto článku se podíváme na dostupné možnosti společně s jejich výhodami a poskytneme vám další zdroje informací o metodách, které by pro vás mohly být vhodné.

Pokud chcete provést změny návrhu databáze, musíte mít na počítači nainstalovaný Access.

V tomto článku

Sdílení dat pomocí síťových složek

Sdílení rozdělené databáze

Sdílení databáze na sharepointovém webu

Sdílení databáze propojením se seznamy SharePointu

Sdílení databáze pomocí serveru

Co je potřeba zvážit při rozhodování o metodě

Sdílení dat pomocí síťových složek

Tato možnost je nejjednodušší a klade nejmenší nároky, ale má také nejomezenější funkčnost. U této metody je soubor databáze uložený na sdílené síťové jednotce a všichni uživatelé ho sdílejí současně. Pokud bude několik uživatelů současně měnit data, může dojít k určitým omezením spolehlivosti a dostupnosti, protože se sdílejí všechny databázové objekty. Také může dojít ke snížení výkonu, protože všechny databázové objekty se posílají přes síť.

Tato možnost pro vás bude vhodná pouze v případě, že má databázi současně využívat jen malý počet uživatelů, kteří nepotřebují přizpůsobovat návrh databáze.

Poznámka: Tento způsob je méně zabezpečený než jiné způsoby sdílení databáze, protože každý z uživatelů má úplnou kopii souboru databáze, čímž se zvyšuje riziko neoprávněného přístupu.

Postup sdílení databáze pomocí síťové složky:

 1. Vytvořte sdílenou síťovou složku, pokud již není k dispozici.

  Nápovědu k tomuto kroku naleznete v systému nápovědy operačního systému počítače, který chcete použít ke sdílení databáze. Pokud je sdílená složka umístěna na síťovém serveru, pravděpodobně budete potřebovat pomoc správce sítě.

 2. Zkontrolujte, zda je Access nastavený tak, aby se na počítačích všech uživatelů spouštěl ve sdíleném režimu. Toto je výchozí nastavení, měli byste ale provést jeho kontrolu – pokud některý uživatel otevře databázi ve výhradním režimu, omezí tím dostupnost dat. Na každém počítači proveďte následující kroky:

  1. Spusťte Access a na kartě Soubor klikněte na Možnosti

  2. V okně Možnosti aplikace Access klikněte na Nastavení klienta

  3. V části Upřesnit pod položkou Výchozí režim otevření vyberte Sdílené, klikněte na OK a ukončete Access.

 3. Zkopírujte soubor databáze do sdílené složky. Po zkopírování zkontrolujte, zda jsou atributy souboru nastaveny tak, aby umožňovaly k souboru databáze přístup pro čtení i zápis. Aby mohli uživatelé databázi používat, musí mít přístup pro čtení i zápis.

 4. V počítačích jednotlivých uživatelů vytvořte zástupce souboru databáze. V dialogovém okně Vlastnosti zástupce zadejte cestu k souboru databáze do vlastnosti Cíl pomocí adresy UNC, nikoli písmena namapované jednotky. Například místo F:\ukázka.accdb použijte \\název_počítače\sdíleno.accdb.

  Poznámka: Tento krok mohou provést také uživatelé sami.

Začátek stránky

Sdílení rozdělené databáze

Tento způsob je vhodný, pokud nemáte k dispozici web služby SharePoint nebo databázový server. Rozdělené databáze je možné sdílet v síti nebo na webu služby SharePoint. Při rozdělení databázi přeskupíte do dvou souborů: databáze back-end, která obsahuje tabulky dat, a databáze front-end, která obsahuje všechny ostatní databázové objekty, například dotazy, formuláře a sestavy. Každý uživatel databáze přistupuje k datům pomocí místní kopie databáze front-end.

Výhody rozdělení databáze

 • Vyšší výkon:   Přes síť se sdílejí jenom data, ne tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly.

 • Vyšší dostupnost:    Databázové transakce, třeba úpravy záznamů, se doplní rychleji.

 • Rozšířené zabezpečení    Uživatelé mají přístup k back-end databázi prostřednictvím propojených tabulek. je méně pravděpodobné, že narušitelé mohou získat neoprávněný přístup k datům prostřednictvím front-end databáze.

 • Zvýšená spolehlivost:    Pokud uživatel narazí na problém a databáze se neočekávaně zavře, bude jakékoli poškození souboru databáze obvykle omezené na kopii front-end databáze, kterou uživatel otevřel.

 • Flexibilní vývojové prostředí:    Každý uživatel může nepříznivě rozvinout dotazy, formuláře, sestavy a další databázové objekty, aniž by to ovlivnilo ostatní uživatele. Kromě toho můžete vyvíjet a distribuovat novou verzi front-end databáze bez přerušení přístupu k datům uloženým v back-end databázi.

Pokud je tato možnost pro vás vhodná, podívejte se na pokyny k rozdělení databáze aplikace Access.

Začátek stránky

Sdílení databáze na sharepointovém webu

Důležité:    Microsoft nadále nedoporučuje vytvářet a používat na SharePointu webové aplikace Accessu. Jako alternativu doporučujeme zvážit použití Microsoft PowerApps, které umožňují bez psaní kódu vytvářet firemní řešení pro web a mobilní zařízení.

Pokud máte server se službou SharePoint, zejména server, na kterém běží služby Access Services, máte několik dobrých možností. Několikastupňová integrace se službou SharePoint usnadňuje přístup k databázím. Když publikujete webovou databázi, vytvoří služby Access Services web služby SharePoint, který obsahuje příslušnou databázi. Veškeré databázové objekty a data se přesunou do seznamů služby SharePoint na příslušném webu.

Při publikování je databáze umístěna na web. Můžete vytvářet webové formuláře a sestavy, které poběží v okně prohlížeče, a také standardní objekty aplikace Access (označované někdy jako „klientské“ objekty pro odlišení od webových objektů). Chcete-li používat klientské objekty aplikace Access, je třeba mít nainstalovánu aplikaci Access, ale všechny databázové objekty ve službě SharePoint jsou sdíleny.

Poznámka: Pokud máte v počítači aplikaci Access, můžete používat klientské objekty z webové databáze. V opačném případě lze používat pouze objekty webové databáze.

Služby Access Services poskytují platformu pro vytváření databází, které můžete používat na webu. Webovou databázi navrhujete a publikujete pomocí Access 2010 a SharePointu a lidé používají webovou databázi ve webovém prohlížeči.

Poznámka: Na webu služby SharePoint, kde chcete publikovat databázi, je nutné mít oprávnění Návrhář.

Formuláře, sestavy a makra uživatelského rozhraní se spouštějí v prohlížeči.

Pokud používáte webovou databázi, ukládají se data v seznamech služby SharePoint: Ze všech tabulek se stanou seznamy služby SharePoint a ze záznamů položky seznamu. Díky tomu můžete používat oprávnění služby SharePoint ke kontrole přístupu k webové databázi.

Dotazy a datová makra se spouštějí na serveru: Veškeré zpracování jazyka SQL probíhá na serveru. Pomáhá to zlepšit výkon sítě díky omezení přenosu dat na sady výsledků dotazu.

Uložení databáze do knihovny dokumentů 

Databázi můžete uložit do libovolné knihovny dokumentů služby SharePoint. Tento způsob se podobá uložení databáze do síťové složky a umožňuje snadnou správu přístupu k databázi. V případě propojení se seznamy služby SharePoint jsou sdílena data, nejsou však sdíleny databázové objekty. Každý uživatel používá svoji kopii databáze.

Pokud web služby SharePoint obsahuje například seznamy pro sledování problémů oddělení služeb zákazníkům a informací o zaměstnancích, můžete v Accessu vytvořit databázi, která bude sloužit jako front-end pro tyto seznamy. Když v Accessu vytvoříte dotazy, můžete tyto problémy analyzovat, a když vytvoříte sestavy, můžete formátovat a publikovat písemné zprávy pro týmové porady. Pokud uživatelé mají v počítačích nainstalovanou aplikaci Access, můžete dotazy a sestavy Accessu zpřístupnit v nabídce Zobrazení příslušného seznamu služby SharePoint. Při prohlížení seznamu na webu služby SharePoint můžou uživatelé kliknutím na nabídku Zobrazení najít a otevřít dotazy, sestavy a jiné objekty Accessu. Pokud uživatelé aplikaci Access nemají, můžou zobrazit data v seznamech pomocí zobrazení služby SharePoint.

 1. Otevřete databázi, kterou chcete sdílet.

 2. Na kartě Soubor klikněte na Uložit jako.

 3. Klikněte na Uložit databázi jako, v části Upřesnit vyberte SharePoint a potom klikněte na Uložit jako.

  Poznámka: Pokud používáte Access 2010, klikněte na Soubor > Uložit a publikovat > Uložit databázi jako > SharePoint.

 4. V dialogovém okně Uložit na server SharePoint přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete použít.

 5. Zkontrolujte název a typ souboru databáze, udělejte potřebné změny a klikněte na Uložit.

Další informace najdete v tématech Publikování ve službách Access Services a Import a propojení ze seznamu SharePointu.

Začátek stránky

Sdílení databáze propojením se seznamy SharePointu

Tato metoda má stejné výhody jako použití rozdělené databáze a uživatelé mohou upravovat svoji vlastní kopii databáze, protože data jsou sdílena prostřednictvím webu služby SharePoint. Přestože nezískáte stejné výhody jako při publikování databáze na webu služby SharePoint, získáte praktičnost centrálně uložených dat. Vzhledem k tomu, že jsou data umístěna v seznamech služby SharePoint, můžete je samostatně zpřístupnit prostřednictvím sítě pomocí funkcí služby SharePoint.

Tento způsob zahrnuje tři hlavní kroky:

 1. Přesunutí dat do seznamů služby SharePoint

 2. Vytvoření propojení na tyto seznamy

 3. Distribuce souboru databáze

První dva kroky lze provést pomocí Průvodce přenesením na web služby SharePoint, k provedení posledního kroku je k dispozici celá řada prostředků.

Použití Průvodce exportem tabulek na sharepointový web

 1. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Přesunout data klikněte na položku SharePoint.

  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je databáze uložena ve formátu souboru ACCDB.

 2. Postupujte podle pokynů Průvodce exportem tabulek na web služby SharePoint a zadejte přitom umístění webu služby SharePoint. Chcete-li tento proces zrušit, klikněte na tlačítko Storno.

 3. Na poslední stránce průvodce můžete zaškrtnutím políčka Zobrazit podrobnosti zobrazit další podrobné informace o migraci.

  Tato stránka průvodce popisuje, které tabulky byly propojeny se seznamy a poskytuje informace o umístění zálohy a adrese URL databáze. Obsahuje rovněž upozornění na problémy během migrace a poskytuje umístění tabulky protokolu s dalšími informacemi o těchto problémech.

 4. Jakmile průvodce dokončí svou činnost, klikněte na tlačítko Dokončit.

  Jestliže průvodce zobrazí upozornění, zkontrolujte tabulku protokolu a učiňte nezbytná opatření. Některá pole například nesmí být přesunuta nebo musí být převedena na jiný datový typ, který je kompatibilní se seznamem služby SharePoint.

Poznámka: Seznamy na sharepointovém webu zobrazíte kliknutím na tlačítko Seznamy na panelu Snadné spuštění nebo kliknutím na položku Zobrazit veškerý obsah webu. Pravděpodobně bude nutné aktualizovat stránku ve webovém prohlížeči. Pokud chcete, aby seznamy byly uvedeny na panelu Snadné spuštění na sharepointovém webu, nebo změnit jiné nastavení (například povolit sledování verzí), můžete nastavení seznamu změnit na sharepointovém webu. Další informace naleznete v nápovědě k webu služby SharePoint.

Začátek stránky

Sdílení databáze pomocí serveru

Ke sdílení databáze lze použít aplikaci Access ve spojení s databázovým serverem, jako je například SQL Server. Tento způsob má řadu výhod, ale vyžaduje použití dalšího softwaru – databázového serveru.

Tento způsob je podobný rozdělení databáze, protože tabulky jsou uloženy v síti a každý uživatel má místní kopii souboru databáze aplikace Access, která obsahuje propojení na tabulky spolu s dotazy, formuláři, sestavami a dalšími databázovými objekty. Tuto možnost je vhodné použít, je-li k dispozici databázový server a všichni uživatelé mají nainstalovánu aplikaci Access. Výhody této metody sdílení závisí na použitém softwaru databázového serveru, ale obvykle mezi ně patří uživatelské účty a selektivní přístup k datům, vynikající dostupnost dat a kvalitní integrované nástroje pro správu dat. Kromě toho většina softwarů databázového serveru dobře spolupracuje s dřívějšími verzemi aplikace Access, takže všichni uživatelé nemusí používat stejnou verzi. Sdíleny jsou pouze tabulky.

Výhody sdílení databáze pomocí databázového serveru

 • Vysoký výkon a škálovatelnost    Databázový server v mnoha situacích nabízí lepší výkon než samotná databáze Accessu. Mnoho databázových serverů také zajišťuje podporu velmi rozsáhlých databází v řádech terabajtů, což představuje přibližně 500násobek aktuálního limitu pro soubor databáze aplikace Access (dva gigabajty). Databázové servery obvykle pracují velmi efektivně díky paralelnímu zpracovávání dotazů (pomocí více nativních vláken v rámci jednoho procesu zpracovávání uživatelských požadavků) a díky minimalizaci dalších požadavků na paměť při přidávání dalších uživatelů.

 • Vyšší dostupnost    Většina produktů databázového serveru umožňuje zálohovat databázi, která je právě používána. Není proto třeba nutit uživatele k zavření databáze, aby bylo možné vytvořit zálohu dat. Kromě toho databázové servery obvykle dokážou velmi efektivně pracovat se současně probíhajícími úpravami a zamykáním záznamů.

 • Zlepšené zabezpečení    Žádná databáze nemůže být zcela zabezpečená. Databázové servery ale poskytují robustní zabezpečení, které pomáhá chránit data před neoprávněným použitím. Většina databázových serverů nabízí funkce zabezpečení založené na účtech, které umožňují nastavit, kdo může zobrazit které tabulky. Zabezpečení založené na účtech zabrání neoprávněnému použití dat i v případě neoprávněného získání front-end tabulky Accessu.

 • Automatická obnovitelnost    V případě selhání systému (například chyby operačního systému nebo výpadku napájení) některé produkty databázového serveru mají mechanismy automatického obnovení, které obnoví databázi do posledního stavu konzistence v několika minutách, bez správce databáze. činění.

 • Serverové zpracování    Použití Accessu v konfiguraci typu klient-server pomáhá omezit síťovou komunikaci zpracováním databázových dotazů na serveru před odesláním výsledků klientovi. Zpracování na serveru je obvykle efektivnější, zejména při práci s rozsáhlými množinami dat.

Základní kroky pro použití Accessu s databázovým serverem

 1. Přesný postup potřebný k použití aplikace Access s databázovým serverem závisí na použitém databázovém serveru, ale základní kroky zůstávají stejné:

 2. Přesuňte data z tabulek v databázi aplikace Access do tabulek na databázovém serveru.

 3. Vytvořte propojení ze souboru databáze aplikace Access na tabulky databázového serveru.

 4. Vytvořte na databázovém serveru odpovídající uživatelské účty.

 5. Distribuujte soubor databáze aplikace Access.

 6. Nainstalujte do počítačů uživatelů všechny potřebné ovladače databáze.

 7. Konkrétní informace o použití Accessu se serverem SQL Server najdete v tématu Přesunutí dat aplikace Access do databáze na serveru SQL pomocí Průvodce přenesením.

Podívejte se také na článek Propojení nebo import dat z databáze SQL Serveru.

Začátek stránky

Co je potřeba zvážit při rozhodování o metodě

Požadavky na metodu

Rozdělení databáze

Síťová složka

Web služby SharePoint

Databázový server

Vyžaduje software pro databázový server?

N:

N

N

A

Vyžaduje SharePoint?

N:

N

A

N:

Vyžaduje služby Access Services provozované na SharePoint Serveru?

N:

N

Závisí na vaší situaci:

Propojení se seznamy a uložení do knihovny dokumentů nevyžadují služby Access Services.

Publikování v podobě webové databáze nebo webové aplikace nevyžaduje služby Access Services.

N

Dostupnost dat

Dobrá

Adekvátní pro malé skupiny s úpravami dat menšího rozsahu

Nejlepší. Umožňuje offline scénáře.

Nejlepší

Zabezpečení

Závisí na dalších opatřeních.

Nejméně bezpečný způsob

Nejlepší

Nejlepší

Flexibilita

Flexibilní. Umožňuje snadný vývoj nových funkcí databáze bez přerušení práce. Uživatelé mohou měnit návrh ve své vlastní kopii.

Méně flexibilní. Vývoj lze provádět na offline kopii databáze, která je pak nahrazena. Neumožňuje uživatelům samostatně změnit návrh databáze.

Flexibilní. Využívá oprávnění služby SharePoint k řízení přístupu a změnám návrhu. Umožňuje použití některých databázových objektů (například formulářů) v prohlížeči.

Flexibilní. Umožňuje snadný vývoj nových funkcí databáze bez přerušení práce. Uživatelé mohou měnit návrh objektů ve své kopii.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×