Způsoby sdílení databáze aplikace Access

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek poskytuje přehled o metodách, které můžete použít pro sdílení databáze Accessu, a o faktorech, které byste měli při výběru vhodné metody zvážit. Taky obsahuje odkazy na podrobnější informace o jednotlivých metodách.

Tento článek předpokládá, že všichni lidé, kteří budou databázi sdílet, mají na svém počítači nainstalovaný Access. Další informace o distribuci databáze pro osoby, které nemají Access nainstalovaný, najdete v článku Nasazení aplikace Access 2007.

Přestože můžete sdílet data vytvářením a distribucí sestav, tento článek se na sdílení dat pomocí sestav nezaměřuje. Další informace o sdílení dat distribucí sestav najdete v článku Elektronická distribuce sestav.

Tip : V Accessu 2010 můžete publikovat databázi do služeb Access Services na SharePointu a pak tuto databázi používat v prohlížeči – a to nejen Internet Exploreru.

V tomto článku

Základní informace

Rozdělení databáze

Sdílení databáze pomocí síťové složky

Sdílení databáze pomocí webu služby SharePoint

Použití aplikace Access s databázovým serverem

Základní informace

Databáze aplikace Access se skládá z objektů, jako jsou tabulky, dotazy a formuláře. Tabulky obsahují data. Všechny ostatní databázové objekty pomáhají využívat data uložená v tabulkách. Chcete-li databázi sdílet, obvykle sdílíte tabulky, protože obsahují vaše data. Při sdílení tabulek je důležité zajistit, aby všichni uživatelé používali stejné tabulky – tedy všichni používali stejná data.

Ostatní databázové objekty (dotazy, formuláře, sestavy atd.) data neobsahují, proto není tak důležité, aby všichni používali stejné objekty. Ve skutečnosti může být používání rozdílných kopií takovýchto objektů výhodné. V závislosti na potřebách a prostředcích je k dispozici celá řada možností sdílení databáze.

Způsoby sdílení

 • Rozdělení databáze:     Tento způsob je vhodný, pokud nemáte k dispozici web služby SharePoint nebo databázový server. Tabulky jsou umístěny v jednom souboru aplikace Access a vše ostatní v jiném souboru aplikace Access, který se označuje jako front-end databáze. Front-end databáze obsahuje propojení na tabulky v druhém souboru. Každý uživatel obdrží vlastní kopii front-end databáze, takže sdíleny jsou pouze tabulky.

 • Síťová složka:    Tento způsob je nejjednodušší, ale má taky nejomezenější funkčnost. Soubor databáze je uložený na sdílené síťové jednotce a uživatelé používají soubor databáze současně. Pokud bude několik uživatelů současně měnit data, může dojít k potížím se spolehlivostí a dostupností. Všechny databázové objekty jsou sdílené.

 • Web SharePointu:    Toto je dobrá volba, pokud máte server, na kterém běží služby Windows SharePoint Services. Přístup k databázi bude pohodlnější díky několika integračním bodům na SharePointu. Nabízí se dvě metody: publikování databáze a propojení se seznamy.

  Když publikujete databázi, můžete využít několika funkcí seznamů SharePointu a otevírat formuláře a sestavy z nabídky Zobrazit v SharePointu. Vzhledem k tomu, že je soubor databáze uložený na webu SharePointu, jsou sdílené všechny databázové objekty.

  V případě propojení se seznamy služby SharePoint se sdílí data, ale nesdílí se databázové objekty. Každý uživatel dostane vlastní kopii databáze.

 • Databázový server:    Tento způsob je podobný rozdělení databáze, při kterém jsou tabulky uložené v síti a každý uživatel má místní kopii souboru databáze Accessu, která obsahuje propojení na tabulky spolu s dotazy, formuláři, sestavami a dalšími databázovými objekty. Tuto možnost byste měli použít, pokud máte k dispozici databázový server. Databázové servery jsou optimalizované pro sdílení dat mezi mnoha uživateli. Výhody tohoto řešení se budou lišit v závislosti na použitém softwaru databázového serveru, ale obvykle mezi ně patří uživatelské účty a selektivní přístup k datům, vynikající dostupnost dat a kvalitní integrované nástroje správy dat. Sdílené jsou pouze tabulky.

Faktory, které je nutné zvážit

Rozdělení databáze

Síťová složka

Web služby SharePoint

Databázový server

Vyžaduje software databázového serveru?

N

N

N

A

Vyžaduje Windows Server 2003 nebo novější?

N

N

A

N

Dostupnost dat

Dobrá

Adekvátní pro malé skupiny s úpravami dat menšího rozsahu

Nejlepší

Nejlepší

Zabezpečení

Závisí na dalších opatřeních.

Nejméně bezpečný způsob

Nejlepší

Nejlepší

Flexibilita

Flexibilní. Můžete snadno vytvořit nové funkce databáze bez přerušení práce. Každý uživatel může měnit návrh objektů ve vlastní kopii.

Méně flexibilní. Vývoj lze provádět na offline kopii databáze, která je pak nahrazena. Neumožňuje uživatelům samostatně změnit návrh databáze.

Flexibilní. Závisí na způsobu sdílení. V případě publikování můžete určit, které formuláře a sestavy budou dostupné. V případě propojení mohou uživatelé upravovat vlastní kopie databáze.

Flexibilní. Můžete snadno vytvořit nové funkce databáze bez přerušení práce. Každý uživatel může měnit návrh objektů ve vlastní kopii.

Začátek stránky

Rozdělení databáze

Při rozdělení databázi přeskupíte do dvou souborů: back-end databáze, která obsahuje tabulky dat, a front-end databáze, která obsahuje všechny ostatní databázové objekty, například dotazy, formuláře a sestavy. Každý uživatel databáze přistupuje k datům pomocí místní kopie front-end databáze.

K rozdělení databáze se používá Průvodce rozdělováním databáze. Po rozdělení databáze distribuujte všem uživatelům front-end databázi.

Mezi výhody rozdělení databáze patří:

 • Zvýšený výkon:    Výkon databáze se obvykle výrazně zvýší, protože se přes síť přenášejí pouze data. U databáze, která není rozdělená, ale sdílená prostřednictvím síťové složky, se přes síť kromě dat přenášejí i vlastní databázové objekty – tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly.

 • Vyšší dostupnost:    Vzhledem k tomu, že sítí jsou přenášena pouze data, jsou databázové transakce (například úpravy záznamů) prováděny rychleji a je k dispozici více času pro úpravy dat.

 • Zvýšené zabezpečení:    Pokud je back-endová databáze uložená v počítači, který používá systém souborů NTFS, můžete k vylepšení ochrany dat použít funkce zabezpečení systému souborů NTFS. Protože uživatelé přistupují k back-endové databázi pomocí propojených tabulek, je méně pravděpodobné, že by narušitel získal neoprávněný přístup k datům krádeží front-endové databáze nebo vydáváním se za autorizovaného uživatele. Operační systémy Windows XP, Windows Vista a Windows Server 2003 používají systém souborů NTFS jako výchozí.

 • Zvýšená spolehlivost:    V případě, že uživatel narazí na potíže s databází a databáze se neočekávaně zavře, omezí se možné poškození souboru databáze obvykle pouze na kopii front-end databáze, kterou měl uživatel otevřenu. Protože uživatel přistupuje k datům v back-end databázi pouze pomocí propojených tabulek, je back-end databáze mnohem méně náchylná na poškození.

 • Flexibilní vývojové prostředí:    Jelikož každý uživatel pracuje s místní kopií front-end databáze, mohou jednotliví uživatelé nezávisle vytvářet dotazy, formuláře, sestavy a další databázové objekty, aniž by to mělo vliv na ostatní uživatele. Stejně tak můžete vyvíjet a distribuovat novou verzi front-end databáze bez přerušení přístupu k datům, která jsou uložena v back-end databázi.

Podrobné pokyny a další informace o rozdělení databáze najdete v článku Rozdělení databáze Accessu.

Začátek stránky

Sdílení databáze pomocí síťové složky

Nejjednodušším způsobem sdílení databáze je její umístění do sdílené síťové složky. Přestože se jedná o nejjednodušší způsob, jde zároveň o řešení s největšími omezeními. Než o této možnosti začnete uvažovat, je nutné splnit všechny následující podmínky:

 • Databázi nebude v jednom okamžiku využívat více než jen několik uživatelů.

 • Databáze neobsahuje pole Memo, a pokud ano, nebudou současně aktualizována různými uživateli.

 • Uživatelé nepotřebují přizpůsobovat návrh databáze.

Poznámka : Tento způsob je méně zabezpečený než jiné způsoby sdílení databáze, protože každý z uživatelů má úplnou kopii souboru databáze, čímž se zvyšuje riziko neoprávněného přístupu.

Postup sdílení databáze pomocí síťové složky

 1. Vytvořte sdílenou síťovou složku, pokud již není k dispozici.

  Nápovědu k tomuto kroku naleznete v systému nápovědy operačního systému počítače, který chcete použít ke sdílení databáze. Pokud je sdílená složka umístěna na síťovém serveru, pravděpodobně budete potřebovat pomoc správce sítě.

 2. Zkontrolujte, jestli je Access nastavený tak, aby se na počítačích všech uživatelů spouštěl ve sdíleném režimu. Jedná se o výchozí nastavení, je ale nutné provést jeho kontrolu – pokud některý uživatel otevře databázi ve výhradním režimu, omezí tím práci ostatních uživatelů s daty. Na každém počítači proveďte následující kroky:

  1. Spusťte aplikaci Access.

  2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Access.

  3. V levém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access klikněte na Upřesnit.

  4. V pravém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access vyberte v části Upřesnit jako Výchozí režim otevření možnost Sdíleno.

  5. Klikněte na tlačítko OK a potom ukončete aplikaci Access.

 3. Zkopírujte soubor databáze do sdílené složky. Po zkopírování zkontrolujte, zda jsou atributy souboru nastaveny tak, aby umožňovaly k souboru databáze přístup pro čtení i zápis. Aby mohli uživatelé databázi používat, musí mít přístup pro čtení i zápis.

 4. V počítačích jednotlivých uživatelů vytvořte zástupce souboru databáze.

  Při zadávání cesty k souboru databáze do vlastnosti zástupce Cíl použijte adresu UNC, nikoli písmeno namapované jednotky. Například místo F:\ukázka.accdb použijte \\název_počítače\sdíleno.accdb.

  Poznámka : Tento krok mohou provést také uživatelé sami.

Začátek stránky

Sdílení databáze pomocí webu SharePointu

Access nabízí různé integrační body se službami Windows SharePoint Services. Můžete těžit z výhod centrálně umístěných dat a taky používat funkce SharePointu pro správu přístupu k aplikacím a pro zpřístupnění dat prostřednictvím webového prohlížeče. Přehled integrace v SharePointu najdete v článku Úvod k integraci dat mezi aplikací Access a webem služby SharePoint.

Když chcete sdílet databázi prostřednictvím SharePointu, můžete ji buď publikovat, nebo můžete přesunout své tabulky do seznamů SharePointu a pak na ně odkazovat ve své databázi Accessu.

Publikování databáze na web SharePointu

Když publikujete databázi aplikace Microsoft Office Access 2007 na web služby Windows SharePoint Services 3.0, ostatní členové vaší organizace s touto databází mohou pracovat. Tabulky můžete sdílet s ostatními lidmi, kteří používají daný web SharePointu, a zároveň jako front-end pro formuláře, sestavy a dotazy v databázi můžete pořád používat Access Pokud mají ostatní uživatelé nainstalovaný Access, můžete jim dotazy, formuláře a sestavy zpřístupnit jako zobrazení.

Pokud web služby SharePoint obsahuje například seznamy pro sledování problémů oddělení služeb zákazníkům a informací o zaměstnancích, můžete v aplikaci Access vytvořit databázi, která bude sloužit jako front-end pro tyto seznamy. Vytvořením dotazů aplikace Access můžete tyto problémy analyzovat a pomocí sestav aplikace Access naformátovat a publikovat písemné zprávy pro týmové porady. Pokud uživatelé mají ve svých počítačích nainstalovanou aplikaci Access, můžete dotazy a sestavy aplikace Access zpřístupnit v nabídce Zobrazení Nabídka Zobrazení příslušného seznamu služby SharePoint. Při prohlížení seznamu na webu služby SharePoint mohou uživatelé kliknutím na nabídku Zobrazení vyhledat a otevřít dotazy, sestavy a jiné objekty aplikace Access. Pokud uživatelé aplikaci Access nemají, mohou přesto zobrazit data v seznamech pomocí zobrazení služby SharePoint

+++Při prvním publikování databáze na web služby SharePoint poskytne aplikace Access seznam webových serverů, který umožňuje snadný přechod do umístění, kam má být databáze publikována, například do knihovny dokumentů. Po publikování databáze si aplikace Access toto umístění zapamatuje, takže při publikování změn nebude nutné server znovu vyhledávat.

Publikování databáze na web služby SharePoint je k dispozici pouze u databázových souborů uložených ve formátu aplikace Office Access 2007.

Další informace o publikování databáze na web SharePointu najdete v článku Publikování databáze na web služby SharePoint.

Přesunutí dat do seznamů služby SharePoint a jejich propojení

U tohoto způsobu může každý z uživatelů upravovat svou kopii databáze, protože data jsou sdílena prostřednictvím webu služby SharePoint. Přestože nezískáte stejné výhody jako při publikování databáze na webu služby SharePoint, získáte praktičnost centrálně uložených dat. Tento způsob má stejné výhody jako použití rozdělené databáze. Protože jsou data umístěna v seznamech služby SharePoint, můžete je navíc samostatně zpřístupnit prostřednictvím sítě pomocí funkcí služby SharePoint.

Tento způsob zahrnuje tři hlavní kroky:

 1. Přesunutí dat do seznamů služby SharePoint

 2. Vytvoření propojení na tyto seznamy

 3. Distribuce souboru databáze

První dva kroky lze provést pomocí Průvodce přenesením na web služby SharePoint, k provedení posledního kroku je k dispozici celá řada prostředků.

Použití Průvodce přenesením na server SharePoint

 1. Na kartě Externí data klepněte ve skupině Seznamy služby SharePoint na položku Přesunout na server SharePoint.

  Poznámka : Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je databáze uložena ve formátu aplikace Office Access 2007.

 2. Postupujte podle pokynů Průvodce přenesením na server SharePoint a zadejte přitom umístění webu služby SharePoint.

  Chcete-li tento proces zrušit, klepněte na tlačítko Zastavit.

 3. Na poslední stránce průvodce můžete zaškrtnutím políčka Zobrazit podrobnosti zobrazit další podrobné informace o migraci.

  Tato stránka průvodce popisuje, které tabulky byly propojeny se seznamy a poskytuje informace o umístění zálohy a adrese URL databáze. Obsahuje rovněž upozornění na problémy během migrace a poskytuje umístění tabulky protokolu s dalšími informacemi o těchto problémech.

 4. Jakmile průvodce dokončí svou činnost, klikněte na tlačítko Dokončit.

  Jestliže průvodce zobrazí upozornění, zkontrolujte tabulku protokolu a učiňte opatření nezbytná k úspěšné migraci dat. Některá pole například nesmí být přesunuta nebo musí být převedena na jiný datový typ, který je kompatibilní se seznamem služby SharePoint.

Poznámka : Seznamy na webu služby SharePoint zobrazíte kliknutím na tlačítko Seznamy na panelu Snadné spuštění nebo kliknutím na položku Zobrazit veškerý obsah webu. Pravděpodobně bude nutné aktualizovat stránku ve webovém prohlížeči. Pokud chcete, aby seznamy byly uvedeny na panelu Snadné spuštění na webu služby SharePoint, nebo změnit jiné nastavení (například povolit sledování verzí), můžete nastavení seznamu změnit na webu služby SharePoint. Další informace naleznete v nápovědě k webu služby SharePoint.

Další informace o přesunu dat do seznamů SharePointu najdete v článku Přesunutí tabulek v databázi aplikace Access na web služby SharePoint a jejich propojení.

Začátek stránky

Použití aplikace Access s databázovým serverem

Ke sdílení databáze lze použít aplikaci Access ve spojení s databázovým serverem, jako je například SQL Server. Tento způsob má řadu výhod, ale vyžaduje použití dalšího softwaru – databázového serveru.

Výhody sdílení databáze pomocí databázového serveru

 • Vysoký výkon a škálovatelnost:    V řadě případů poskytuje databázový server lepší výkon než samotný soubor databáze aplikace Access. Mnoho databázových serverů také zajišťuje podporu velmi rozsáhlých databází v řádech terabajtů, což představuje přibližně 500násobek aktuálního limitu pro soubor databáze aplikace Access (dva gigabajty). Databázové servery obvykle pracují velmi efektivně díky paralelnímu zpracovávání dotazů (pomocí více nativních vláken v rámci jednoho procesu zpracovávání uživatelských požadavků) a díky minimalizaci dalších požadavků na paměť při přidávání dalších uživatelů.

 • Zvýšená dostupnost:    Většina databázových serverů umožňuje zálohovat databázi v průběhu jejího používání. Není proto třeba nutit uživatele k zavření databáze, aby bylo možné vytvořit zálohu dat. Kromě toho databázové servery obvykle dokáží velmi efektivně pracovat se současně probíhajícími úpravami a uzamykáním záznamů.

 • Lepší zabezpečení:    Žádnou databázi nelze dokonale zabezpečit. Databázové servery však poskytují robustní zabezpečení, které pomáhá chránit data před neoprávněnými použitím. Většina databázových serverů disponuje funkcemi zabezpečení založenými na účtech, které umožňují zadat, kdo může zobrazit které tabulky. I v případě neoprávněného získání front-end tabulky aplikace Access nedojde k neoprávněnému použití dat v důsledku zabezpečení účty.

 • Automatické zotavení:    V případě selhání systému (například havárie operačního systému nebo elektrického výpadku) disponují některé databázové servery mechanismy, které zajistí automatické zotavení databáze do posledního konzistentního stavu během několika minut, bez nutnosti zásahu správce databáze.

 • Zpracování na serveru:    Při používání aplikace Access v konfiguraci klient/server se snižuje zatížení sítě, protože databázové dotazy se zpracovávají na serveru a výsledky se následně odesílají klientovi. Zpracování na serveru je obvykle efektivnější, zejména při práci s rozsáhlými množinami dat.

Základní kroky pro použití aplikace Access s databázovým serverem

Přesný postup potřebný k použití aplikace Access s databázovým serverem závisí na použitém databázovém serveru, ale základní kroky zůstávají stejné:

 1. Přesuňte data z tabulek v databázi aplikace Access do tabulek na databázovém serveru.

 2. Vytvořte propojení ze souboru databáze aplikace Access na tabulky databázového serveru.

 3. Vytvořte na databázovém serveru odpovídající uživatelské účty.

 4. Distribuujte soubor databáze aplikace Access.

 5. Nainstalujte do počítačů uživatelů všechny potřebné ovladače databáze.

Konkrétní informace o použití aplikace Access se serverem SQL Server naleznete v tématu Přesunutí dat aplikace Access do databáze serveru SQL Server pomocí Průvodce přenesením.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×