Způsoby přizpůsobení tlačítka

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tlačítko je po vložení do šablony formuláře možné upravit změnou jeho vlastností a nastavení v dialogovém okně Vlastnosti tlačítka. Chcete-li toto dialogové okno otevřít, poklepejte na šabloně na tlačítko, jehož vlastnosti chcete změnit.

Následující tabulka popisuje některé způsoby úprav tlačítka a důvody, proč tyto úpravy provádět. Ačkoli tabulka neobsahuje podrobné postupy pro jednotlivé možnosti dialogového okna Vlastnosti tlačítka, může poskytnout základní přehled o spektru dostupných možností.

Karta

Úkol

Podrobnosti

Obecné

Přiřazení akce tlačítku

V seznamu Akce určete, co se stane poté, co uživatel klikne na tlačítko. Pokud chcete na tlačítko Odeslat data do jednoho zdroje dat, klikněte na Odeslat. Pokud chcete pravidla nebo vlastní spuštění kódu při kliknutí na tlačítko, klikněte na pravidla a vlastní kód.

Možné akce

Akce Odeslat a Pravidla a vlastní kód jsou vždy k dispozici. Dostupnost akcí ostatních tlačítek závisí na návrhu šablony formuláře a na tom, zda šablona formuláře zahrnuje datové připojení, které vytváří dotazy nebo odesílá data do externích zdrojů dat, jako je databáze nebo webová služba.

Akce

Popis

Odeslat:

Tato akce spustí standardu odeslat funkce pro formuláře – to je stejný jako uživatele v nabídce soubor na tlačítko Odeslat. Zahajte vlastní akci odeslání, vyberte pravidla a vlastní kód a vytvořte pravidla pro předávání data.

Pravidla a vlastní kód

Po klepnutí na příslušné tlačítko spustí tato akce pravidlo nebo spustí vlastní kód. Můžete například vytvořit pravidlo, které po klepnutí na příslušné tlačítko reaguje automatickým odesláním dat z formuláře webové službě nebo odesláním dat jako e-mailové zprávy. Pokud chcete definovat pravidlo, klepněte na možnost Pravidla. Chcete-li definovat kód, klepněte na možnost Upravit kód formuláře.

Spustit dotaz

Je-li formulář připojen k databázi nebo webové službě, vytvoří tato akce dotaz v databázi nebo webové službě na základě hodnot zadaných do polí, která slouží k dotazování na data.

Nový záznam

Pokud je formulář připojen k databázi nebo webové službě, vymaže tato akce hodnoty ve formuláři a umožní uživateli zadat nová data.

Odstranit a odeslat

Pokud formulář je připojení k databázi nebo webové služby, tato akce odstraní záznamy z databáze vrácená v dotazu.

Aktualizace

Jestliže je formulář připojen k databázi nebo webové službě, aktualizuje tato akce v databázi nebo webové službě data, která byla vrácena v dotazu.

Aktualizovat formulář

Tato akce ve formuláři, který slouží k vyplňovat ve webovém prohlížeči, aktualizace dat formuláře přírůstková způsobem. Představte si, například celkové pole, které změny na základě hodnot, které uživatelé zadávat ovládacích prvků ve formuláři. Chcete-li předejít aktualizace při každé změně hodnot v těchto ovládacích prvků formuláře, můžete data zabránit v právě odesílá na server u těchto konkrétní ovládacích prvků. Pak můžete přidat tlačítko Update součty vedle pole Celkový, které uživatel můžete kliknout na ruční aktualizaci souhrny. Tlačítko přidružené akce Formuláře aktualizace je viditelné pouze v případě, že uživatelé zobrazit a vyplňování formuláře v prohlížeči.

Obecné

Změna popisku tlačítka

Do pole Popisek zadejte text, který se zobrazí na tlačítku. Chcete-li, aby se text na tlačítku měnil v závislosti na hodnotách ve formuláři, klepněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka a vyberte pole obsahující hodnotu, kterou chcete použít. Můžete například vytvořit tlačítko s popiskemOdeslat vedoucí, kde vedoucí je jméno, které uživatel zadá do textového pole vedoucí kdekoli ve formuláři.

Obecné

Získat identifikátor tlačítka

Pro identifikaci tlačítka v kódu je možné použít identifikátor uvedený v seznamu na této kartě. Pro snazší zapamatování je možné změnit výchozí název identifikátoru tlačítka.

Obecné

Napsat vlastní kód

Klikněte na Upravit kód formuláře otevřete Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), kde si můžete napsat vlastní kód k automatizaci na tlačítko chování.

Obecné

Přiřazení pravidel pro automatizaci funkce tlačítka

Klikněte na pravidla pro otevření dialogového okna pravidla, které můžete vytvořit pravidla, která spuštění po kliknutí na tlačítko. Můžete třeba nastavit pravidlo, které otevře nový formulář nebo kombinace kláves vymění zobrazení po klepnutí na tlačítko.

Zobrazení

Přidání podmíněného formátování

Klikněte na Podmíněné formátování pro otevření dialogového okna Podmíněné formátování, kde můžete změnit vzhled ovládacího prvku, včetně jeho zobrazení na základě hodnot, které uživatel zadá do formuláře. Můžete například skrýt jeden nebo víc tlačítek Pokud konkrétní políčko zaškrtnuté uživatelem.

Velikost

Nastavení velikosti, odsazení obsahu a okrajů

Velikost ovládacího prvku můžete určit ručně zadáním hodnot do polí Výška a Šířka. Můžete také upravit mezery v ovládacím prvku i mimo něj změnou odsazení obsahu, což je velikost prostoru obklopujícího obsahy ovládacích prvků, nebo změnou okrajů, což je velikost prostoru mezi ohraničením ovládacího prvku a okolním textem nebo ovládacími prvky v šabloně formuláře.

Upřesnit.

Zadání tipu (komentáře)

Pokud chcete, aby se po přesunutí ukazatele na ovládací prvek zobrazila vysvětlující poznámka, zadejte požadovaný text do pole Tip. Tyto tipy slouží často k interpretaci informací pro uživatele pomocí nástrojů pro usnadnění, jako jsou nástroje pro čtení obrazovky, které zpřístupňují informace na obrazovce jako syntetizovanou řeč nebo v Braillově písmu.

Upřesnit.

Změna pořadového čísla prvku

Umístění ovládacího prvku v celkovém pořadí prvků šablony formuláře je možné změnit. Pořadí prvků je pořadí, v jakém se ve formuláři při stisknutí klávesy TAB nebo kombinace SHIFT+TAB aktivují pole nebo objekty. Výchozí nastavení pořadových čísel všech prvků v šabloně formuláře je 0, ale pořadí prvků začíná od 1. To znamená, že ovládací prvek s hodnotou 1 v poli Pořadové číslo prvku bude po stisknutí klávesy TAB aktivován jako první. Ovládací prvek s hodnotou 2 v poli Pořadové číslo prvku bude aktivován jako druhý atd. Ovládací prvky s hodnotou 0 v poli Pořadové číslo prvku přijdou na řadu jako poslední. Pokud chcete přeskočit ovládací prvky v pořadí prvků, zadejte do pole Pořadové číslo prvku hodnotu -1.

Upřesnit.

Přiřazení klávesové zkratky

Zadáním písmena nebo čísla do pole Přístupová klávesa určíte klávesovou zkratku. Klávesové zkratky umožňují uživatelům navigovat k ovládacímu prvku stisknutím kombinace kláves místo použití pohybu myši. Pokud se rozhodnete, že budete v šabloně formuláře používat klávesové zkratky, je třeba uživatelům sdělit, že klávesové zkratky existují. Zadáním hodnoty (ALT+P) za popisek textového pole například uživatele informujete, že existuje klávesová zkratka pro textové pole Prodejce.

Formuláře prohlížeče

Přizpůsobení nastavení odesílání dat zpět na server

Zobrazí se karta formuláře prohlížeče pouze při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Umožňuje ovládací prvek, jestli data se odesílá na server po klepnutí na tlačítko ve formuláři.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×