Způsoby přizpůsobení oddílu s opakováním

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Oddíl s opakováním je po vložení do šablony formuláře možné upravit změnou jeho vlastností a nastavení v dialogovém okně Oddíl s opakováním – vlastnosti. Chcete-li otevřít toto dialogové okno, poklepejte na šabloně na oddíl s opakováním, jehož vlastnosti chcete změnit.

Následující tabulka popisuje některé způsoby úprav oddílu s opakováním a důvody, proč tyto úpravy provádět. Ačkoli tabulka neobsahuje podrobné postupy pro jednotlivé možnosti dialogového okna Oddíl s opakováním – vlastnosti, může poskytnout základní přehled o spektru dostupných možností.

Poznámky: 

  • Pokud navrhujete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem nebudou určité funkce v dialogovém okně Oddíl s opakováním – vlastnosti dostupné. Nelze například povolit nastavení, které uživateli umožňuje vodorovné vkládání oddílů umístěných vedle sebe.

  • Je-li šablona formuláře založena na databázi, schématu nebo jiném existujícímu zdroji dat, nebude pravděpodobně možné přizpůsobit všechny aspekty ovládacího prvku. Bude například pravděpodobně možné změnit velikost ovládacího prvku, nebude u něj ovšem možné změnit název pole nebo skupiny, který je odvozen z existujícího zdroje dat.

Karta

Úkol

Podrobnosti

Data

Změna názvu skupiny

Když návrh šablony formuláře nový, prázdný můžete změnit výchozí pole nebo skupiny název ovládacího prvku na jinou hodnotu, která je snadněji zjistit, jestli práce se zdroji dat. Například v šabloně formuláře pojištění skupiny s názvem "Závislé" je snadněji pochopíte, než skupinu nazvanou "skupina 1".

Poznámka: Změna názvu skupiny neovlivní vazbu mezi oddílem s opakováním na šabloně formuláře a skupinou s opakováním ve zdroji dat. Pokud chcete vytvořit vazbu mezi oddílem s opakováním a jinou skupinou s opakováním, klepněte pravým tlačítkem myši na oddíl s opakováním a v místní nabídce klepněte na položku Změnit vazby.

Data

Zabránění uživatelům ve vkládání a odstraňování oddílů

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Povolit uživatelům vkládání a odstraňování oddílů. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, uživatelé nebudou moci vložit ani odstranit oddíl s opakováním. Je to vhodné u sestav, kdy je třeba zobrazit opakující se data a uživatelé by neměli mít možnost data měnit ani přidávat další oddíly.

Data

Přizpůsobení příkazů nabídek

Chcete-li dále změnit vlastnosti oddílu, klepněte na tlačítko Změnit. Můžete například otevřít dialogové okno Vlastní příkazy, kde lze upravit názvy a umístění příkazů nabídky používaných při vkládání a odstranění oddílů ve formuláři uživatele. Tento způsob přizpůsobení usnadňuje práci s šablonou formuláře. Je možné například přidat vlastní příkazy do nabídky Upravit, pomocí kterých může uživatel z formuláře oddíly s opakováním odstranit.

Data

Zobrazení a přizpůsobení textu nápovědy

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Zobrazit tlačítko Vložit a text nápovědy. Pokud nechcete, aby se uživatelům zobrazil text nápovědy, je možné zaškrtnutí tohoto políčka zrušit, případně je možné upravit text nápovědy. Příklad: Pokud se na uživateli při vyplňování formuláře pojištění požaduje zadání rodinných příslušníků do oddílu s opakováním, je možné změnit text zobrazený pod oddílem s opakováním z „Vložit položku“ na „Zadejte dalšího rodinného příslušníka“.

Data

Použití pravidel

Klepnutím na tlačítko Pravidla se otevře dialogové okno Pravidla, ve kterém můžete nastavit pravidla, která se použijí při vložení nebo práci s ovládacími prvky v rámci oddílu s opakováním.

Zobrazení

Přidání podmíněného formátování

Klikněte na Podmíněné formátování pro otevření dialogového okna Podmíněné formátování, kde můžete změnit vzhled ovládacího prvku, včetně jeho zobrazení na základě hodnot, které uživatel zadá do formuláře. Můžete například skrýt oddílu s opakováním pokaždé, když uživatel vymaže určité zaškrtávací políčko ve formuláři.

Zobrazení

Povolení uživatelům vkládat oddíly vedle sebe namísto za sebou

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko opakovat ve svislém směru. To znamená, že uživatelé přidávat oddíly s opakováním, tyto části se zobrazí svislé tvorbě podél formuláře. Můžete vytvořit opakující se oddíl rozbalte položku vodorovně místo. Umožňuje vytvořit úplně různými rozloženími. Můžete například vytvořit šablony formuláře, která se podobá kalendáře. Možnost vodorovně opakujte nepodporuje šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem.

Zobrazení

Filtrování dat

Klepnutím na položku Filtrování dat se otevře dialogové okno Filtrování dat, ve kterém můžete uživatelům povolit filtrování dat v oddílu s opakováním na základě hodnot zadaných nebo vybraných uživatelem jinde ve formuláři. Pokud například použijete oddíl s opakováním ke shromažďování informací o aktuálních projektech, můžete při návrhu vložit do formuláře seznam, který umožní uživatelům filtrovat projekty podle stavu. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem filtrování dat nepodporují.

Seznam a podrobnosti

Vytvoření vztahu seznam–podrobnosti

Na kartě Seznam a podrobnosti je možné vytvořit vztah seznam–podrobnosti mezi Opakující se tabulka (hlavní ovládací prvek – Seznam) a oddílem s opakováním (podřízený ovládací prvek – Podrobnosti). Vytvoříte-li tento typ vztahu, související data se zobrazí se v oddílu s opakováním v závislosti na položce, kterou uživatel vybere v tabulce s opakováním. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem ovládací prvky Seznam a podrobnosti nepodporují.

Velikost

Nastavení velikosti, odsazení obsahu a okrajů

Velikost ovládacího prvku můžete určit ručně zadáním hodnot do polí Výška a Šířka. Můžete také upravit mezery v ovládacím prvku i mimo něj změnou odsazení obsahu, což je velikost prostoru obklopujícího obsahy ovládacích prvků, nebo změnou okrajů, což je velikost prostoru mezi ohraničením ovládacího prvku a okolním textem nebo ovládacími prvky v šabloně formuláře.

Upřesnit.

Změna pořadového čísla prvku

Umístění ovládacího prvku v celkovém pořadí prvků šablony formuláře je možné změnit. Pořadí prvků je pořadí, v jakém se ve formuláři při stisknutí klávesy TAB nebo kombinace SHIFT+TAB aktivují pole nebo objekty. Výchozí nastavení pořadových čísel všech prvků v šabloně formuláře je 0, ale pořadí prvků začíná od 1. To znamená, že ovládací prvek s hodnotou 1 v poli Pořadové číslo prvku bude po stisknutí klávesy TAB aktivován jako první. Ovládací prvek s hodnotou 2 v poli Pořadové číslo prvku bude aktivován jako druhý atd. Ovládací prvky s hodnotou 0 v poli Pořadové číslo prvku přijdou na řadu jako poslední. Pokud chcete přeskočit ovládací prvky v pořadí prvků, zadejte do pole Pořadové číslo prvku hodnotu -1.

Upřesnit.

Zadání tipu (komentáře)

Pokud chcete, aby se po přesunutí ukazatele na ovládací prvek zobrazila vysvětlující poznámka, zadejte požadovaný text do pole Tip. Tyto tipy slouží často k interpretaci informací pro uživatele pomocí nástrojů pro usnadnění, jako jsou nástroje pro čtení obrazovky, které zpřístupňují informace na obrazovce jako syntetizovanou řeč nebo v Braillově písmu.

Upřesnit.

Zadání a přizpůsobení nastavení sloučení

Klikněte na Sloučit nastavení můžete určit, jak se má objevit data, která uživatel zadá do ovládacího prvku, Po zkombinování několika formulářů. Například můžete změnit pořadí, ve kterém se mají vkládat oddíly s opakováním ve formuláři cílové.

Upřesnit.

Získání identifikátorů ViewContext nebo xmlToEdit pro oddíl s opakováním

Hodnotu ViewContext nebo XmlToEdit je možné použít k identifikaci ovládacího prvku v kódu. Příklad: Pokud znáte hodnotu ViewContext, můžete ji spolu s metodou ExecuteAction objektu Zobrazení použít k programovému provedení akce úpravy dat XML svázaných s daným ovládacím prvkem. Podobně, pokud znáte hodnotu XmlToEdit, můžete ji spolu s metodou ExecuteAction objektu Zobrazení použít k programovému vložení nebo odstranění výskytů opakujícího se ovládacího prvku. Příklad: Je možné zadat akci xCollection, například xCollection::insert nebo xCollection::removeAll, a název hodnoty XmlToEdit, která identifikuje součást xCollection, se kterou se má pracovat.

Formuláře prohlížeče

Přizpůsobení nastavení odesílání dat zpět na server

Zobrazí se karta formuláře prohlížeče pouze při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Umožňuje ovládací prvek, jestli data se odesílá na server při vložení nebo odstranění oddílů ve formuláři.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×