Způsob aktualizace kategorií a popisků kalendáře z dřívějších verzí do aplikace Office Outlook 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kategorie v Microsoft Office Outlook 2007 přiřazeny barvy s nimi a jsou přejmenované odpovídajícím způsobem barevné kategorie. Přiřazení barvy položky zařazené do kategorií a uvedení barvy výrazně v otevřít položkami, jako jsou kontaktů a to Tabulka zobrazení, například Doručená pošta, můžete snadno identifikovat a sledovat položky zařazené do kategorií.

Při upgradu na vyšší verzi aplikace Office Outlook 2007 jsou kategorie a položky zařazené do kategorií zachovány. Popisky kalendářů jsou nahrazeny barevnými kategoriemi.

Témata v tomto článku:

Co se stane s existujícími kategoriemi po upgradu na Office Outlook 2007?

Jak položky zařazené do kategorií a způsob pracovat, i když se přepíná mezi verzemi aplikace Outlook

Co se stane s existujícími kategoriemi po upgradu na aplikaci Office Outlook 2007?

 • Kategorie z dřívějších verzí aplikace Outlook budou mít stejnou funkci. Bude například nadále možné seskupovat a prohledávat položky zařazené do kategorií. V aplikaci Office Outlook 2007 je sloupec Kategorie viditelnější a třídění položek zařazených do kategorií je snadnější.

 • Popisky kalendáře z dřívějších verzí jsou v aplikaci Office Outlook 2007 nahrazeny barevnými kategoriemi. Barevné kategorie mají stejnou funkci jako popisky kalendáře. Položky kalendáře, kterým je přiřazen popisek, mají v aplikaci Office Outlook 2007 stejnou barvu nebo barvu, která se jí nejvíce blíží.

 • Nové Zařadit do kategorií nabídka Button image v Office Outlook 2007 zobrazí šest nové výchozích barevných kategorií, které jsou pro jejich barev, například Červená kategorie s názvem. V nabídce zobrazit také kategorií, které jsou přiřazené kontakty a poznámky nebo popiskům kalendáře v dřívějších verzích aplikace Outlook. V nabídce Zobrazit až 15 barevných kategorií najednou. Pokud chcete zobrazit úplný seznam dostupných barevných kategorií, včetně nových výchozích barevných kategorií, předchozí kategorií a předchozích popisků kalendáře (nahrazeny barevných kategorií), klikněte na Všechny kategorie v nabídce.

 • Jako ochrana proti neúmyslnému přidání kategorií přijatých od ostatních a uložených v seznamech kategorií příjemců nejsou barevné kategorie, které byly přiřazeny pouze položkám e-mailů, automaticky přidány do seznamu aplikace Office Outlook 2007.

 • Kategorie přiřazené v aplikaci Office Outlook 2007 a v jejich dřívějších verzích se zobrazují u otevřených položek (například v záhlaví zpráv, v otevřeném kontaktu a v otevřené položce kalendáře). Přiřazená barva a název barevné kategorie se zobrazuje v horní části těchto položek. Pokud je položce přiřazeno více kategorií, jsou zobrazeny všechny kategorie.

 • Pokud je položce pošty přiřazeno několik kategorií, zobrazí se ve víceřádkovém zobrazení složky Doručená pošta ve sloupci Kategorie maximálně tři barvy současně. U otevřené položky se však v její horní části zobrazí všechny přiřazené barvy a názvy kategorií. V jednořádkovém zobrazení však můžete zobrazit všechny přiřazené kategorie ve sloupci.

  Umožňuje zobrazit jednořádkový ve složce Doručená pošta najdete v článku sloupců

  Mezi jednořádkovým a víceřádkovým zobrazením můžete rychle přepínat rozšířením nebo zúžením okna složky Doručená pošta pomocí přetažení. Záhlaví sloupců (například Zařadit do kategorií) se zobrazují pouze v jednořádkovém zobrazení.

 • Poznámky a položky kalendáře zařazené do kategorií v dřívějších verzích aplikace se zobrazují ve stejných barvách nebo v barvách, která se v aplikaci Office Outlook 2007 dané barvě nejvíce blíží.

 • Seznam hlavních kategorií z dřívějších verzí aplikace Outlook není součástí aplikace Office Outlook 2007. Všechny kategorie, které nejsou přiřazeny položce, která je součástí upgradu, nejsou zahrnuty do aplikace Office Outlook 2007.

 • Do složky Složky výsledků hledání v Navigační podokno byla přidána nová složka výsledků hledání s názvem Pošta zařazená do kategorií, která poskytuje přehled všech položek pošty zařazených do kategorií. V rámci této složky je možné položky zařazené do kategorií třídit a seskupovat.

 • Položky v ostatních úložištích aplikace Outlook, například složky archivu, můžete ručně upgradovat na Office Outlook 2007. Klikněte pravým tlačítkem myši složku úložiště, klikněte na Vlastnosti pro název složky a klikněte na upgradovat na barevné kategorie.

Začátek stránky

Vzhled položek zařazených do kategorií a způsob práce s nimi při změně verze aplikace

 • Funkce kategorií všech verzí aplikace je stejná. Například je stále stejně možné seskupovat a prohledávat položky zařazené do kategorií.

 • Pokud přiřadíte položce barevnou kategorii v aplikaci Office Outlook 2007 a zobrazíte položku v dřívější verzi aplikace Outlook, zobrazí se název přiřazené barevné kategorie pouze ve sloupci Kategorie v tabulkovém zobrazení. V některých případech bude nutné pro zobrazení sloupce Kategorie použít posuvník. Pokud přiřadíte položce kategorii v dřívější verzi aplikace a poté položku zobrazíte v aplikaci Office Outlook 2007, zobrazí se název kategorie a barva, která se co nejvíce blíží původní barevné kategorii.

  Poznámka : Pokud máte v plánu pracovat s různými verzemi aplikace Outlook, lze názvy barevných kategorií a barvy snadno koordinovat, a tím vytvořit konzistentní uspořádání v různých verzích aplikace.

 • Pokud je položce přiřazena kategorie v dřívější verzi aplikace Outlook a později je zobrazena v aplikaci Office Outlook 2007, bude vzhled barevného bloku ve sloupci Kategorie v tabulkovém zobrazení odlišný. Ačkoli se barva této položky co nejvíce blíží odpovídající barvě dostupné v aplikaci Office Outlook 2007, je zobrazena jako plochý barevný blok, aby ji bylo možné odlišit od položek, které byly do kategorií zařazeny v aplikaci Office Outlook 2007. V této aplikaci je totiž barevný blok menší a má zaoblené rohy.

 • Pokud přiřadíte barevnou kategorii k poznámce nebo kontaktu v aplikaci Office Outlook 2007 a poté položku otevřete v její dřívější verzi, je název přiřazené barevné kategorie zobrazen v dolní části otevřené položky v poli Kategorie. U položky kalendáře je barva přiřazená k barevné kategorii zobrazena v poli Popisek kalendáře. Barva je stejná jako v aplikaci Office Outlook 2007 nebo se jí co nejvíce blíží.

 • Pokud přiřadíte barevnou kategorii k poznámce v aplikaci Office Outlook 2007 a poznámku otevřete v její dřívější verzi, bude mít stejnou barvu nebo barvu, která se jí co nejvíce blíží.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×