Zpřístupnění vlastních obchodních aplikací pro prostředí SharePointu Online pomocí Katalogu aplikací

Jako správce SharePointu Online můžete vytvořit web Katalog aplikací a zpřístupnit na něm uživatelům instalaci interně vyvinutých vlastních aplikací. Uživatelé je při procházení aplikací na stránce Obsah webu uvidí pod filtrem Z vaší organizace. Vlastníci webů si pak můžou tyto aplikace přidat a přizpůsobit si tak své weby specifickými funkcemi nebo na nich zobrazit nějaké informace.

Po vytvoření webu Katalog aplikací do něj můžete nahrávat vlastní aplikace, které vyvinula vaše organizace. Nahrávání vlastních aplikací není složité a v podstatě stačí nahrát dokument do knihovny a nastavit několik vlastností. Pomocí webu Katalog aplikací můžete uživatelům na weby instalovat vlastní aplikace nebo aplikace od jiných výrobců (říká se tomu taky nasazovat aplikace). Zároveň můžete spravovat žádosti o aplikace od uživatelů.

Další informace o možnostech vývoje vlastních aplikací pro SharePoint Online najdete v článcích Vytváření aplikací pro SharePoint a Aplikace pro SharePoint v porovnání s řešeními pro SharePoint. Informace o vytvoření aplikace bez použití kódu pomocí Microsoft Accessu najdete v článku Vytvoření aplikace pro Access.

Cílem prvního kroku je vytvořit kolekci webů Katalogu aplikací (pokud ji už někdo vytvořil).

I v případě, že neplánujete zpřístupnění vlastních interních aplikací, nebudete bez vytvoření kolekce webů Katalogu aplikací moct dělat některé další věci, třeba změnit nastavení nákupů pro SharePoint Store. V jednom klientském prostředí (tenantu) SharePointu Online můžete mít jenom jednu kolekci webů Katalogu aplikací, ale stačí ji vytvořit jen jednou.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu správce SharePoint Online.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

  Spouštěč aplikací pro nové centrum pro správu
 3. Vlevo na panelu Snadného spuštění vyberte Aplikace a potom klikněte na Katalog aplikací.

 4. Vyberte Vytvořit nový web katalogu aplikací a potom klikněte na OK.

  Dialogové okno webu Katalog aplikací se zaškrtnutou možností Vytvořit nový web katalogu aplikací.
 5. Na stránce Vytvořit kolekci webů katalogu aplikací zadejte požadované informace a potom klikněte na OK.

  Dialogové okno Vytvořit katalog aplikací

Začátek stránky

Když máte web Katalog aplikací vytvořený a chcete se k němu dostat, použijte Centrum pro správu SharePointu (viz výše), klikněte na Aplikace a potom klikněte na Katalog aplikací. Může chvilku trvat, než se Katalog aplikací zobrazí. Web Katalog aplikací bude obsahovat knihovnu dokumentů pro Aplikace pro Office, knihovnu dokumentů pro Aplikace pro SharePoint a taky seznam pro sledování žádostí o aplikace od uživatelů webu.

Snímek obrazovky s domovskou stránkou webu Katalog aplikací

Po vytvoření kolekce webů Katalogu aplikací tam můžete nahrát libovolné vlastní aplikace, které vaše organizace vyvinula, aby byly uživatelům dostupné. Ti si je můžou najít a nainstalovat, když budou procházet aplikace v kategorii Z vaší organizace.

 1. Na domovské stránce webu Katalog aplikací klikněte na dlaždici Distribuce aplikací pro SharePoint nebo Distribuce aplikací pro Office – podle toho, jaký typ aplikace nahráváte.

  Dlaždice Začínáme s katalogem aplikací se zvýrazněným textem Distribuce aplikací pro SharePoint.
 2. V příslušné knihovně aplikací klikněte na Nová aplikace.

  Sharepointový Katalog aplikací SPO se zvýrazněným tlačítkem Nový
 3. Vyhledejte složku s aplikací, kterou chcete nahrát, vyberte její soubor a potom klikněte na Otevřít.

 4. V dialogu Přidat dokument napište volitelný komentář o této verzi aplikace a potom klikněte na OK.

 5. V dialogovém okně Aplikace pro SharePoint klikněte na tři tečky (...) vedle názvu sloupce, znova klikněte na další sadu tří teček (...) a potom klikněte na Vlastnosti.

  Aplikace pro sharepointový Katalog aplikací s vybranou aplikací
 6. Ve formuláři dialogového okna Vlastnosti zkontrolujte nebo aktualizujte Název aplikace. Můžete taky zadat další položky, jako je třeba Krátký popis nebo Popis. Abyste aplikaci mohli nahrát, není potřeba vyplňovat všechny informace uvedené ve formuláři vlastností. Postupujte podle pokynů na obrazovce týkajících se položek, jako je třeba velikost obrázku.

 7. Pokud máte ikonu, kterou chcete pro aplikaci použít, zadejte její adresu URL do pole Adresa URL ikony.

 8. Pokud aplikaci chcete zařadit do specifické kategorie, vyberte ji nebo zadejte v části Kategorie.

 9. Pokud chcete, můžete vyplnit Název vydavatele.

 10. Pokud máte web nebo jiné umístění, kde mají uživatelé aplikace přístup k její nápovědě, zadejte adresu do pole Adresa URL podpory.

 11. Do dalších několika polí můžete přidat až pět obrázků nebo snímků obrazovky aplikace a adresu URL s videem. Obrázky by měly být v rozlišení 512px na 384px. Ke každému obrázku nebo videu můžete taky přidat popis.

 12. Ujistěte se, že jste zaškrtli políčko Povoleno, aby uživatelé mohli aplikaci přidávat na weby.

 13. Pokud chcete, aby se aplikace zobrazovala v zobrazení obsahu katalogu aplikací Stojí za pozornost, zaškrtněte políčko Vybrané.

 14. Pokud se zobrazí pole Hostitelské licence, zadejte do něj počet licencí, které podle vás asi budete potřebovat.

 15. Vyberte Uložit.

Poznámka : Pokud chcete uživatelům zpřístupnit aplikace od jiných výrobců, aby si je mohli najít a nainstalovat, musíte si na ně koupit licenci pro web. Když si koupíte licenci pro web na aplikaci od jiného výrobce ze SharePoint Storu, aplikace se automaticky zobrazí v části Aplikace, které můžete přidat.

Začátek stránky

Pokud chcete, aby nějakou aplikaci používali všichni uživatelé, můžete ji nasadit do specifických kolekcí webů, spravovaných cest nebo šablon webů. Nasazení aplikace v podstatě znamená, že nainstalujete aplikaci na web pro uživatele, aby ji mohli používat. Nasazené aplikace se zobrazí na stránce Obsah webu pro příslušný web.

Můžete nasadit aplikaci od jiného výrobce nebo nasadit vlastní aplikaci.

Nasazení aplikace od jiného výrobce   

Když si na aplikaci od jiného výrobce koupíte licenci pro web, bude tato aplikace pro uživatele dostupná automaticky a budou si ji moct nainstalovat při procházení aplikací v kategorii Aplikace, které můžete přidat.

Dialogové okno Aplikace, které můžete přidat se zvýrazněnou aplikací

Pokud ale chcete aplikaci uživatelům zpřístupnit, aniž by ji museli hledat a instalovat, můžete ji nasadit.

 1. Napřed si musíte aplikaci koupit, pokud jste to ještě neudělali. Informace k tomu najdete v článku Nákup aplikace ze SharePoint Storu.

 2. Na webu Katalog aplikací klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom na Přidat aplikaci.

 3. Vyberte na aplikaci, kterou chcete přidat, a po zobrazení dotazu klikněte na Důvěřovat.

  Dialogové okno aplikace Důvěřujete, ve kterém je vybraná možnost Důvěřovat
 4. Na stránce Obsah webu najděte aplikaci, kterou chcete nasadit.

 5. Klikněte na tři tečky (...) u aplikace, znova klikněte na tři tečky (...) v popisku, aby se zobrazila nabídka, a potom klikněte na Nasazení. (U některých aplikací se příkaz Nasazení může zobrazit už v prvním popisku).
  Příkaz Nasazení je dostupný v popisku aplikace na webu Katalog aplikací.

 6. Na stránce Správa nasazení aplikace zadejte adresy URL pro každou kolekci webů, do které chcete aplikaci nasadit, a přidejte ji do seznamu kliknutím na Přidat.

 7. V oddílu Spravované cesty můžete pomocí tlačítka Přidat určit, ve kterých spravovaných cestách by měla být tato aplikace dostupná.

 8. V oddílu Šablony webů můžete pomocí tlačítka Přidat určit, ve kterých šablonách webů by měla být tato aplikace dostupná.

 9. Vyberte OK.

 10. Pokud se zobrazí dotaz, jestli aplikaci důvěřujete, klikněte na Důvěřovat.

Začátek stránky

Nasazení vlastní aplikace   

Když do katalogu aplikací nahrajete vlastní aplikaci, bude automaticky dostupná pro uživatele a budou si ji moct nainstalovat při procházení aplikací v seznamu Z vaší organizace. Pokud chcete, aby aplikace byla dostupná pro použití bez toho, aby si ji uživatelé webu museli nainstalovat, můžete ji nasadit.

 1. Před nasazením vlastní aplikace ji musíte napřed nahrát na web Katalog aplikací. Podrobné pokyny k tomu najdete v tomto článku v části Přidání vlastních aplikací na web Katalog aplikací.

 2. Po nahrání aplikace ji musíte přidat jako aplikaci na web Katalog aplikací, aby se zobrazovala na stránce Obsah webu pro Katalog aplikací. Na webu Katalog aplikací běžte do Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Přidat aplikaci.

 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat, a po zobrazení dotazu klikněte na Důvěřovat.

  Tlačítko Důvěřovat se zvýrazněným slovem důvěřovat
 4. Na stránce Obsah webu najděte aplikaci, kterou chcete nasadit.

 5. Klikněte na tři tečky (...) u aplikace, znova klikněte na tři tečky (...) v popisku, aby se zobrazila nabídka, a potom klikněte na Nasazení. (U některých aplikací se příkaz Nasazení může zobrazit už v prvním popisku).
  Příkaz Nasazení je dostupný v popisku aplikace na webu Katalog aplikací.

 6. Na stránce Správa nasazení aplikace zadejte adresy URL pro každou kolekci webů, ve které chcete aplikaci nasadit, a přidejte je do seznamu kliknutím na Přidat.

 7. V oddílu Spravované cesty můžete pomocí tlačítka Přidat určit, ve kterých spravovaných cestách by měla být tato aplikace dostupná.

 8. V oddílu Šablony webů můžete pomocí tlačítka Přidat určit, ve kterých šablonách webů by měla být tato aplikace dostupná.

 9. Klikněte na OK.

 10. Pokud se zobrazí dotaz, jestli aplikaci důvěřujete, klikněte na Důvěřovat.

  Poznámky : 

  • Nasazení aplikace může trvat až 30 minut.

  • Když nasadíte aplikaci, která přidává příkazy do popisku položky pro knihovny dokumentů nebo seznamy, jsou tyto příkazy uživatelům viditelné. Pokud ale nasadíte aplikaci, která má vlastní ovládací prvky na pásu karet nebo vlastní webovou část aplikace, můžou být potřebné další kroky, aby se příkazy uživatelského rozhraní aplikace objevily.

Začátek stránky

Pokud už nechcete, aby některá aplikace byla dostupná pro uživatele k instalaci, můžete ji z katalogu aplikací odebrat. Všechny instance aplikace, které si uživatelé už přidali na weby, zůstanou zachované, ale aplikaci už nepůjde přidat na další weby.

 1. Na webu Katalog aplikací vyberte seznam Aplikace pro SharePoint.

 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat.

 3. Na pásu karet klikněte na kartě Soubory na tlačítko Odstranit dokument.

  Tlačítko Odstranit dokument, zvýrazněné na pásu karet Soubory
 4. V zobrazeném dialogovém okně kliknutím na OK potvrďte, že chcete položku odeslat do koše webu.

Začátek stránky

Zdroje informací

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×