Zpřístupnění vlastních obchodních aplikací pro prostředí SharePointu Online pomocí Katalogu aplikací

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Jako správce SharePointu Online můžete vytvořit web Katalog aplikací a zpřístupnit na něm uživatelům instalaci interně vyvinutých vlastních aplikací. Uživatelé je při procházení aplikací na stránce Obsah webu uvidí pod filtrem Z vaší organizace. Vlastníci webů si pak můžou tyto aplikace přidat a přizpůsobit si tak své weby specifickými funkcemi nebo na nich zobrazit nějaké informace.

Po vytvoření webu Katalog aplikací do něj můžete nahrávat vlastní aplikace, které vyvinula vaše organizace. Nahrávání vlastních aplikací není složité a v podstatě stačí nahrát dokument do knihovny a nastavit několik vlastností. Pomocí webu Katalog aplikací můžete uživatelům na weby instalovat vlastní aplikace nebo aplikace od jiných výrobců (říká se tomu taky nasazovat aplikace). Zároveň můžete spravovat žádosti o aplikace od uživatelů.

Další informace o možnostech vývoj vlastních aplikací pro SharePoint Online najdete v tématu: Vytvoření aplikace pro SharePoint a aplikace pro SharePoint ve srovnání s řešení SharePoint.

Cílem prvního kroku je vytvořit kolekci webů katalogu aplikací, pokud nebyl už vytvořený.

I když nemáte v plánu zpřístupnit interní vlastních aplikací, nebudete moct provádět věci, jako změnit nastavení nákupu pro SharePoint Store, dokud vytvořte kolekci webů katalogu aplikací. Máte jenom jednu kolekci webů katalogu aplikací na Sharepointu Online klienta a políčko stačí vytvořit jednou.

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

  Spouštěč aplikací Office 365 se zvýrazněnou aplikací Správce

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Vyberte aplikace v levém podokně a klikněte na Katalog aplikací.

 5. Pokud na web katalog aplikací neotevře, vyberte možnost vytvořit nový web katalogu aplikací a pak vyberte OK.

  Dialogové okno webu Katalog aplikací se zaškrtnutou možností Vytvořit nový web katalogu aplikací.
 6. Na stránce Vytvořit kolekci webů katalogu aplikací zadejte požadované informace a potom klikněte na OK.

  Dialogové okno Vytvořit katalog aplikací

Na webu Katalog aplikací je vytvořené, postupujte podle kroků 1 až 4 v předchozí části. Katalogu aplikací může být časově nevelká zobrazovat. Webu Katalog aplikací budou mít do knihovny dokumentů aplikace pro Office a knihovny dokumentů pro aplikace pro SharePoint, stejně jako seznam, která sleduje žádosti o aplikaci před uživateli webu.

Snímek obrazovky s domovskou stránkou webu Katalog aplikací

 1. Na domovské stránce webu Katalog aplikací klikněte na dlaždici Distribuce aplikací pro SharePoint nebo Distribuce aplikací pro Office – podle toho, jaký typ aplikace nahráváte.

  Dlaždice Začínáme s katalogem aplikací se zvýrazněným textem Distribuce aplikací pro SharePoint.
 2. Vyberte Nový a vyhledejte aplikaci, kterou chcete nahrát nebo přetáhněte aplikaci do knihovny.

  Sharepointový Katalog aplikací SPO se zvýrazněným tlačítkem Nový

  Poznámka: V závislosti na funkci, která obsahuje aplikaci Vývojář můžete nastavit příznak, který umožňuje zpřístupněte aplikaci pro všechny weby v rámci organizace. Pokud aplikace vytvoří něco (například vytvoří nový seznam) nemůže být k dispozici pro všechny weby a bude potřeba ho nasadit popsané v následující části v části "Nasadit vlastní aplikaci." Před nasazením nerozhodnete vždy doporučujeme testování řešení. Pokud se zobrazí dialogové okno "Důvěřujete" při odeslání aplikace a chcete zpřístupněte aplikaci pro všechny weby ve vaší organizaci, vyberte Zkontrolujte toto řešení dostupné všem webům v organizaci a potom klikněte na nasazení.

 3. Abyste vlastníci webů určit používat aplikaci, pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Vlastnosti.

  Aplikace pro sharepointový Katalog aplikací s vybranou aplikací
 4. Ve formuláři dialogové okno Vlastnosti můžete změnit název aplikace a zadejte volitelné informace, jako jsou popis, obrázky, kategorie, publisher a adresa URL podpory. Postupujte podle pokynů na obrazovce podrobnosti jako velikost obrázku.

 5. Ujistěte se, že jste zaškrtli políčko Povoleno, aby uživatelé mohli aplikaci přidávat na weby.

 6. Pokud se zobrazí pole Hostitelské licence, zadejte do něj počet licencí, které podle vás asi budete potřebovat.

 7. Vyberte Uložit.

Poznámka: Pokud chcete uživatelům zpřístupnit aplikace od jiných výrobců, aby si je mohli najít a nainstalovat, musíte si na ně koupit licenci pro web. Když si koupíte licenci pro web na aplikaci od jiného výrobce ze SharePoint Storu, aplikace se automaticky zobrazí v části Aplikace, které můžete přidat.

Pokud chcete, aby všichni uživatelé používat aplikaci, můžete ho nasadit do zadané kolekce webů, spravované cesty nebo šablony webů. Nasazení aplikace v podstatě nainstaluje na webu pro uživatele tak, že se k dispozici pro použití této aplikace. Nasazení aplikace se zobrazí na stránce obsah webu na webu.

Můžete nasadit aplikaci od jiného výrobce nebo nasadit vlastní aplikaci.

Nasazení aplikace od jiného výrobce   

Když si na aplikaci od jiného výrobce koupíte licenci pro web, bude tato aplikace pro uživatele dostupná automaticky a budou si ji moct nainstalovat při procházení aplikací v kategorii Aplikace, které můžete přidat.

Dialogové okno Aplikace, které můžete přidat se zvýrazněnou aplikací

Pokud ale chcete aplikaci uživatelům zpřístupnit, aniž by ji museli hledat a instalovat, můžete ji nasadit.

 1. Napřed si musíte aplikaci koupit, pokud jste to ještě neudělali. Informace k tomu najdete v článku Nákup aplikace ze SharePoint Storu.

 2. Na webu Katalog aplikací klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Přidat aplikaci.

 3. Vyberte na aplikaci, kterou chcete přidat, a po zobrazení dotazu klikněte na Důvěřovat.

  Dialogové okno aplikace Důvěřujete, ve kterém je vybraná možnost Důvěřovat
 4. Na stránce Obsah webu najděte aplikaci, kterou chcete nasadit.

 5. Klikněte na tři tečky (...) u aplikace, znova klikněte na tři tečky (...) v popisku, aby se zobrazila nabídka, a potom klikněte na Nasazení. (U některých aplikací se příkaz Nasazení může zobrazit už v prvním popisku).
  Příkaz Nasazení je dostupný v popisku aplikace na webu Katalog aplikací.

 6. Na stránce Správa nasazení aplikace zadejte adresy URL pro každou kolekci webů, do které chcete aplikaci nasadit, a přidejte ji do seznamu kliknutím na Přidat.

 7. V oddílu Spravované cesty můžete pomocí tlačítka Přidat určit, ve kterých spravovaných cestách by měla být tato aplikace dostupná.

 8. V oddílu Šablony webů můžete pomocí tlačítka Přidat určit, ve kterých šablonách webů by měla být tato aplikace dostupná.

 9. Vyberte OK.

 10. Pokud se zobrazí dotaz, jestli aplikaci důvěřujete, klikněte na Důvěřovat.

Nasazení vlastní aplikace   

Když do katalogu aplikací nahrajete vlastní aplikaci, bude automaticky dostupná pro uživatele a budou si ji moct nainstalovat při procházení aplikací v seznamu Z vaší organizace. Pokud chcete, aby aplikace byla dostupná pro použití bez toho, aby si ji uživatelé webu museli nainstalovat, můžete ji nasadit.

 1. Chcete-li nasadit vlastní aplikaci, nejdřív uložte ho na web katalog aplikací. Podrobné pokyny, jak se to dělá naleznete v předchozí části, Přidání vlastních aplikací na web katalog aplikací.

 2. Po nahrání aplikace ji musíte přidat jako aplikaci na web Katalog aplikací, aby se zobrazovala na stránce Obsah webu pro Katalog aplikací. Na webu Katalog aplikací běžte do Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Přidat aplikaci.

 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat, a po zobrazení dotazu klikněte na Důvěřovat.

  Tlačítko Důvěřovat se zvýrazněným slovem důvěřovat
 4. Na stránce Obsah webu najděte aplikaci, kterou chcete nasadit.

 5. Klikněte na tři tečky (...) u aplikace, znova klikněte na tři tečky (...) v popisku, aby se zobrazila nabídka, a potom klikněte na Nasazení. (U některých aplikací se příkaz Nasazení může zobrazit už v prvním popisku).
  Příkaz Nasazení je dostupný v popisku aplikace na webu Katalog aplikací.

 6. Na stránce Správa nasazení aplikace zadejte adresy URL pro každou kolekci webů, ve které chcete aplikaci nasadit, a přidejte je do seznamu kliknutím na Přidat.

 7. V oddílu Spravované cesty můžete pomocí tlačítka Přidat určit, ve kterých spravovaných cestách by měla být tato aplikace dostupná.

 8. V oddílu Šablony webů můžete pomocí tlačítka Přidat určit, ve kterých šablonách webů by měla být tato aplikace dostupná.

 9. Klikněte na OK.

 10. Pokud se zobrazí dotaz, jestli aplikaci důvěřujete, klikněte na Důvěřovat.

  Poznámky: 

  • Nasazení aplikace může trvat až 30 minut.

  • Když nasadíte aplikaci, která přidává příkazy do popisku položky pro knihovny dokumentů nebo seznamy, jsou tyto příkazy uživatelům viditelné. Pokud ale nasadíte aplikaci, která má vlastní ovládací prvky na pásu karet nebo vlastní webovou část aplikace, můžou být potřebné další kroky, aby se příkazy uživatelského rozhraní aplikace objevily.

Pokud už nechcete, aby některá aplikace byla dostupná pro uživatele k instalaci, můžete ji z katalogu aplikací odebrat. Všechny instance aplikace, které si uživatelé už přidali na weby, zůstanou zachované, ale aplikaci už nepůjde přidat na další weby.

 1. Na webu Katalog aplikací vyberte seznam Aplikace pro SharePoint.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na aplikaci, kterou chcete odebrat a klikněte na Odstranit.

 3. V zobrazeném dialogovém okně kliknutím na OK potvrďte, že chcete položku odeslat do koše webu.

Viz taky

Konfigurace nastavení pro SharePoint Store

Správa licencí aplikací pro prostředí Sharepointu Online

Sledování aplikací pro prostředí Sharepointu Online

Přidání aplikace

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×