Zpětná analýza existující databáze do modelu databáze

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

S Průvodcem zpětnou v aplikaci Visio Pro for Office 365, Microsoft Visio Professional a edicích Microsoft Visio Premium můžete vytvořit modelu databáze z existující databáze nebo sešitu aplikace Microsoft Excel. Modelů databáze zobrazit graficky struktury databáze, abyste viděli prvky databáze, třeba tabulek a zobrazení, vztah mezi sebou bez zobrazení vlastních dat. To můžete zjednodušit vytvářet novou databázi nebo Princip struktury již existujícího.

V tomto článku

Kde najít funkce pro Visio Pro for Office 365 pro modelování databází?

Kontrola extrahuje Průvodcem zpětnou

Příprava a spusťte tak průvodce

Zpětná analýza existující databáze

Kde najít funkce pro Visio Pro for Office 365 pro modelování databází?

Doplněk aplikace Visio pro modelování databází umožňuje vytvoření modelu databáze z existující databáze. Tento doplněk funguje jenom s aplikací Visio Pro for Office 365. Pokud si nejste jistí, jakou verzi aplikace Visio, kterou používáte, klikněte na soubor > účet > O aplikaci Visio. Najdete v článku Aplikace Visio Pro for Office 365 Další informace o verzi aplikace Visio pro předplatné.

Stažení doplňku aplikace Visio pro modelování databází

 1. Stáhněte doplněk z tady.

 2. Vyberte svůj jazyk na stránce pro stažení a potom klikněte na Stáhnout.

 3. Vyberte verzi 64-bit (x64) nebo 32 bitů (x86), která odpovídá Visia Pro pro Office 365 verze. Můžete také vybrat ke stažení souboru PDF, který obsahuje pokyny k nastavení. Klikněte na Další stahovat soubory do počítače nebo zařízení.

 4. Ukončete aplikaci Visio před dalším krokem, pokud máte aplikaci otevřete.

 5. Vyhledejte soubor MSI nainstalovat, který jste stáhli a dvojím kliknutím ho spusťte instalační program. Klikněte na tlačítko instalovat po zobrazení výzvy a klikněte na Procházet obrazovky instalaci dokončete proces instalace.

 6. Diagram modelu databáze je k dispozici pro použití v knihovně aplikace Visio Pro pro program předplatného Office 365.

Kontrola extrahuje Průvodcem zpětnou

Informace o definici schéma, které lze extrahovat průvodce závisí na kombinaci akcí, například funkce systému správy databáze (systému správy databáze) a ovladač ODBC. Průvodce zobrazí všechny prvky lze extrahovat a můžete zvolit, které chcete. Třeba mohly zajímat pouze 5 z 10 tabulek a zobrazení 2: 4.

Když spustíte průvodce, je možné volit mít automaticky vytvořte výkresu kromě obráceném analýzou položek v okně tabulek a zobrazení. Pokud se rozhodnete vytvoření automaticky výkresu, můžete přetáhnout položky z okna tabulek a zobrazení na stránku výkresu ručně získat modelu databáze.

Do té míry, že jsou k dispozici v cílovém systému správy databáze, můžete extrahovat takto:

 • Tabulky

 • Zobrazení

 • Primární klíče

 • Cizích klíčů

 • Indexy

 • Aktivace (včetně kódu)

 • Kontrolní klauzule (včetně kódu)

 • Uložené procedury (včetně kódu)

Příprava a spusťte tak průvodce

Pokud jste obráceném konstrukce sešitu aplikace Excel před spuštěním průvodce potřebujete otevřete sešit a název skupiny (nebo oblast) buněk obsahujících záhlaví sloupců. Pokud chcete používat víc než jedním listem, pojmenujte skupinu buněk sloupce v každém listu. Tyto oblasti zpracuje jako tabulky v průvodci. Další informace o tom, jak název oblasti buněk najdete v nápovědě v aplikaci Microsoft Excel.

Nejlepších výsledků dosáhnete nastavte pro cílovou databázi, kterou chcete provádět zpětnou analýzu, před spuštěním Průvodce zpětnou analýzou výchozí ovladač. Tento krok zajistí, že průvodce správně namapuje nativní datové typy a správně zobrazí vyjmuté průvodcem kódy v okně s kódem v.

 1. Klikněte na kartu soubor, klikněte na Nový, klikněte na možnost šablony, klikněte na softwaru a databázových a dvojím kliknutím Diagram modelu databáze.

 2. Na kartě databáze ve skupině Spravovat klikněte na Ovladače databáze.

 3. Na kartě ovladače vyberte ovladač předávaných aplikace Visio pro váš systému správy databáze. Třeba při návrhu databáze aplikace Access by vyberete Microsoft Accessu.

  Pokud si nejste zpětnou analýzu listu aplikace Excel, zvolte obecný ovladač ODBC.

 4. Klikněte na Nastavení.

 5. Na kartě ovladače ODBC zaškrtněte políčko pro ovladač předávaných vender pro váš systém DBMA. Třeba při návrhu databáze aplikace Access by zaškrtněte políčko Microsoft Access ovladač (*.mdb, *.accdb).

 6. Klikněte na OK v všechna dialogová okna.

Ovladač ODBC dodavatele 32bitová verze musí být z ODBC Data Access Pack větší než verze 2.0 a úroveň ODBC kompatibilní s-1 nebo větší. Zprostředkovatel OLE DB dodavatele musí odpovídat požadavkům OLE DB verze 1.0 nebo novější specifikace.

Začátek stránky

Zpětná analýza existující databáze

 1. V diagramu modelu databáze na kartě databáze klikněte na Zpětná analýza.

 2. Na první obrazovce Průvodce zpětnou analýzu postupujte takto:

  1. Vyberte ovladač databáze aplikace Microsoft Visio pro systém správy databáze (systému správy databáze). Pokud již nebyly ovladač databáze aplikace Visio přidružen k určitému zdroji dat ODBC, klikněte na Nastavení a nyní.

   Pokud si nejste zpětnou analýzu listu aplikace Excel, zvolte obecný ovladač ODBC.

  2. Vyberte zdroj dat databáze, kterou aktualizujete. Pokud jste ještě nevytvořili zdroje dat pro stávající databázi, klikněte na Nový nyní.

   Při vytváření nového zdroje jeho název je přidán do seznamu Zdrojů dat.

  3. Až budete spokojeni s nastavením, klikněte na Další.

  4. Postupujte podle pokynů v specifické pro ovladač dialogových oknech. Například v dialogovém okně Připojení zdroje dat zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko OK. Není-li zdroj dat chráněný heslem, klikněte na OK.

 3. Zaškrtněte políčka pro typ informací, které chcete extrahovat a klikněte na tlačítko Další.

  Některé položky může neaktivní, protože ne všechny systémy podporují všechny typy prvků, které může průvodce extrahovat.

 4. Zaškrtněte políčka u tabulek (a zobrazení, pokud existuje), že chcete extrahovat, nebo klikněte na Vybrat vše je všechny a klikněte na tlačítko Další.

  Pokud jste zpětnou analýzu listu aplikace Excel a něco v tomto seznamu nevidíte, je pravděpodobné, třeba název oblasti buněk obsahujících záhlaví sloupců v tabulce.

 5. Pokud jste zaškrtli políčko Uložené procedury v kroku 5, vyberte postupy, které chcete extrahovat, nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše vše a potom na tlačítko Další.

 6. Vyberte, jestli se má obráceném položky, u kterých automaticky přidávaly na aktuální stránku.

  Můžete mít průvodce automaticky vytvořit výkres kromě obráceném analýzou položek v okně tabulek a zobrazení. Pokud se rozhodnete vytvoření automaticky výkresu, můžete přetáhnout položky z okna tabulek a zobrazení na stránku výkresu ručně získat modelu databáze.

 7. Prohlédněte si zvolíte pro ověření, že jsou extrahování informace a potom klikněte na Dokončit.

Pokud používáte obecný ovladač ODBC, může zobrazit chyba, která označuje, že obráceném analýzou informace může být úplný. Ve většině případů to není problém, jednoduše klikněte na OK a budeme pokračovat v průvodci.

Průvodce extrahuje vybranými informacemi a slouží k zobrazení poznámek o procesu extrahování v okně výstupu.

Začátek stránky

Visia 2016 nepodporuje Průvodcem zpětnou

Průvodcem zpětnou není k dispozici ve Visiu Professional 2016 nebo Visio Standard 2016. Pomocí funkce pro modelování databází, zvažte možnost upgradu na aplikaci Visio Pro for Office 365.

Vyzkoušejte novou verzi Outlooku

Visio 2013, které nejsou podporovány Průvodcem zpětnou

Průvodcem zpětnou není k dispozici ve Visiu Professional 2013 nebo Visio Standard 2013. Pomocí funkce pro modelování databází, zvažte možnost upgradu na aplikaci Visio Pro for Office 365.

Vyzkoušejte novou verzi Outlooku

V tomto článku

Kontrola extrahuje Průvodcem zpětnou

Příprava a spusťte tak průvodce

Zpětná analýza existující databáze

Kontrola extrahuje Průvodcem zpětnou

Informace o definici schéma, které lze extrahovat průvodce závisí na kombinaci akcí, například funkce systému správy databáze (systému správy databáze) a ovladač ODBC. Průvodce zobrazí všechny prvky lze extrahovat a můžete zvolit, které chcete. Třeba mohly zajímat pouze 5 z 10 tabulek a zobrazení 2: 4.

Když spustíte průvodce, je možné volit mít automaticky vytvořte výkresu kromě obráceném analýzou položek v okně tabulek a zobrazení. Pokud se rozhodnete vytvoření automaticky výkresu, můžete přetáhnout položky z okna tabulek a zobrazení na stránku výkresu ručně získat modelu databáze.

Do té míry, že jsou k dispozici v cílovém systému správy databáze, můžete extrahovat takto:

 • Tabulky

 • Zobrazení

 • Primární klíče

 • Cizích klíčů

 • Indexy

 • Aktivace (včetně kódu)

 • Kontrolní klauzule (včetně kódu)

 • Uložené procedury (včetně kódu)

Začátek stránky

Příprava a spusťte tak průvodce

Pokud jste obráceném konstrukce sešitu aplikace Excel před spuštěním průvodce potřebujete otevřete sešit a název skupiny (nebo oblast) buněk obsahujících záhlaví sloupců. Pokud chcete používat víc než jedním listem, pojmenujte skupinu buněk sloupce v každém listu. Tyto oblasti zpracuje jako tabulky v průvodci. Další informace o tom, jak název oblasti buněk najdete v nápovědě v aplikaci Microsoft Excel.

Nejlepších výsledků dosáhnete nastavte pro cílovou databázi, kterou chcete provádět zpětnou analýzu, před spuštěním Průvodce zpětnou analýzou výchozí ovladač. Tento krok zajistí, že průvodce správně namapuje nativní datové typy a správně zobrazí vyjmuté průvodcem kódy v okně s kódem v.

 1. Klikněte na kartu soubor, klikněte na Nový, klikněte na softwaru a databázových a potom poklikejte na Diagramu modelu databáze.

 2. Na kartě databáze ve skupině Spravovat klikněte na Ovladače databáze.

 3. Na kartě ovladače vyberte ovladač předávaných aplikace Visio pro váš systému správy databáze. Třeba při návrhu databáze aplikace Access by vyberete Microsoft Accessu.

  Pokud si nejste zpětnou analýzu listu aplikace Excel, zvolte obecný ovladač ODBC.

 4. Klikněte na Nastavení.

 5. Na kartě ovladače ODBC zaškrtněte políčko pro ovladač předávaných vender pro váš systém DBMA. Třeba při návrhu databáze aplikace Access by zaškrtněte políčko Microsoft Access ovladač (*.mdb).

 6. Klikněte na OK v všechna dialogová okna.

Ovladač ODBC dodavatele 32bitová verze musí být z ODBC Data Access Pack větší než verze 2.0 a úroveň ODBC kompatibilní s-1 nebo větší. Zprostředkovatel OLE DB dodavatele musí odpovídat požadavkům OLE DB verze 1.0 nebo novější specifikace.

Začátek stránky

Zpětná analýza existující databáze

 1. V diagramu modelu databáze na kartě databáze klikněte na Zpětná analýza.

 2. Na první obrazovce Průvodce zpětnou analýzu postupujte takto:

  1. Vyberte ovladač databáze aplikace Microsoft Visio pro systém správy databáze (systému správy databáze). Pokud již nebyly ovladač databáze aplikace Visio přidružen k určitému zdroji dat ODBC, klikněte na Nastavení a nyní.

   Pokud si nejste zpětnou analýzu listu aplikace Excel, zvolte obecný ovladač ODBC.

  2. Vyberte zdroj dat databáze, kterou aktualizujete. Pokud jste ještě nevytvořili zdroje dat pro stávající databázi, klikněte na Nový nyní.

   Při vytváření nového zdroje jeho název je přidán do seznamu Zdrojů dat.

  3. Až budete spokojeni s nastavením, klikněte na Další.

  4. Postupujte podle pokynů v specifické pro ovladač dialogových oknech. Například v dialogovém okně Připojení zdroje dat zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko OK. Není-li zdroj dat chráněný heslem, klikněte na OK.

 3. Zaškrtněte políčka pro typ informací, které chcete extrahovat a klikněte na tlačítko Další.

  Některé položky může neaktivní, protože ne všechny systémy podporují všechny typy prvků, které může průvodce extrahovat.

 4. Zaškrtněte políčka u tabulek (a zobrazení, pokud existuje), že chcete extrahovat, nebo klikněte na Vybrat vše je všechny a klikněte na tlačítko Další.

  Pokud jste zpětnou analýzu listu aplikace Excel a něco v tomto seznamu nevidíte, je pravděpodobné, třeba název oblasti buněk obsahujících záhlaví sloupců v tabulce.

 5. Pokud jste zaškrtli políčko Uložené procedury v kroku 5, vyberte postupy, které chcete extrahovat, nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše vše a potom na tlačítko Další.

 6. Vyberte, jestli se má obráceném položky, u kterých automaticky přidávaly na aktuální stránku.

  Můžete mít průvodce automaticky vytvořit výkres kromě obráceném analýzou položek v okně tabulek a zobrazení. Pokud se rozhodnete vytvoření automaticky výkresu, můžete přetáhnout položky z okna tabulek a zobrazení na stránku výkresu ručně získat modelu databáze.

 7. Prohlédněte si zvolíte pro ověření, že jsou extrahování informace a potom klikněte na Dokončit.

Pokud používáte obecný ovladač ODBC, může zobrazit chyba, která označuje, že obráceném analýzou informace může být úplný. Ve většině případů to není problém, jednoduše klikněte na OK a budeme pokračovat v průvodci.

Průvodce extrahuje vybranými informacemi a slouží k zobrazení poznámek o procesu extrahování v okně výstupu.

Začátek stránky

V tomto článku

Kontrola extrahuje Průvodcem zpětnou

Příprava a spusťte tak průvodce

Zpětná analýza existující databáze

Nemůžete najít databázi funkcí modelování?

Je velmi pravděpodobné, že vaše verze aplikace Visio nezahrnuje funkcí, u kterých jste hledali. Pokud chcete zjistit, jakou verzi aplikace Visio máte, klikněte na tlačítko Microsoft Office Visio v nabídce Nápověda. Název edici musí být v horním řádku textu v dialogovém okně.

 • Microsoft Office Visio Standard neobsahuje šablonu diagramu modelu databáze.

 • Microsoft Office Visio Professional podporuje funkce zpětné analýzy u šablon diagramu modelu databáze (používající technologii, existující databáze vytvořit si model v aplikaci Visio), ale nepodporuje přesměrování inženýrské funkce (používající technologii, modelu databáze aplikace Visio Generovat kód SQL).

 • Celou sadu databáze můžete najít funkcí modelování, včetně zpětná analýza a přeposílání inženýrské funkce v aplikaci Visio pro tvůrci organizace. Aplikace Visio pro tvůrci organizace je součástí předplatného MSDN Premium, která je dostupná s Visual Studio Professional a Visual Studio Team System na základě rolí.

Kontrola extrahuje Průvodcem zpětnou

Informace o definici schéma, které lze extrahovat průvodce závisí na kombinaci akcí, například funkce systému správy databáze (systému správy databáze) a ovladač ODBC. Průvodce zobrazí všechny prvky můžete extrahovat a umožňují zvolit, které chcete. Příklad pouze lze zájem o 5 z 10 tabulek a zobrazení 2: 4.

Když spustíte průvodce, je možné volit mít automaticky vytvořte výkresu kromě obráceném analýzou položek v okně tabulek a zobrazení. Pokud se rozhodnete vytvoření automaticky výkresu, můžete přetáhnout položky z okna tabulek a zobrazení na stránku výkresu ručně získat modelu databáze.

Do té míry, že jsou k dispozici v cílovém systému správy databáze, můžete extrahovat takto:

 • Tabulky

 • Zobrazení

 • Primární klíče

 • Cizích klíčů

 • Indexy

 • Aktivace (včetně kódu)

 • Kontrolní klauzule (včetně kódu)

 • Uložené procedury (včetně kódu)

Začátek stránky

Příprava a spusťte tak průvodce

Pokud jste obráceném konstrukce sešitu aplikace Excel před spuštěním průvodce potřebujete otevřete sešit a název skupiny (nebo oblast) buněk obsahujících záhlaví sloupců. Pokud chcete používat víc než jedním listem, pojmenujte skupinu buněk sloupce v každém listu. Tyto oblasti zpracuje jako tabulky v průvodci. Další informace o tom, jak název oblasti buněk naleznete v tématu definovat pojmenovanou odkazy na buňky nebo oblasti v aplikaci Microsoft Office Excel Nápověda.

Nejlepších výsledků dosáhnete nastavte pro cílovou databázi, kterou chcete provádět zpětnou analýzu, před spuštěním Průvodce zpětnou analýzou výchozí ovladač. Tento krok zajistí, že průvodce správně namapuje nativní datové typy a správně zobrazí vyjmuté průvodcem kódy v okně s kódem v.

 1. V nabídce databáze přejděte na Možnosti a potom klikněte na ovladače.

 2. Na kartě ovladače vyberte ovladač předávaných aplikace Visio pro váš systému správy databáze. Pokud například navrhujete Accessové databáze vyberte Microsoft Accessu.

  Poznámka: Pokud si nejste zpětnou analýzu listu aplikace Excel, zvolte obecný ovladač ODBC.

 3. Klikněte na Nastavení.

 4. Na kartě ovladače ODBC zaškrtněte políčko pro ovladače pro váš systém DBMA. Pokud například navrhujete Accessové databáze by zaškrtněte políčko Microsoft Access ovladač (*.mdb).

 5. Klikněte na OK v všechna dialogová okna.

Poznámka: Ovladač ODBC dodavatele 32bitová verze musí být z ODBC Data Access Pack větší než verze 2.0 a úroveň ODBC kompatibilní s-1 nebo větší. Zprostředkovatel OLE DB dodavatele musí odpovídat požadavkům OLE DB verze 1.0 nebo novější specifikace.

Začátek stránky

Zpětná analýza existující databáze

 1. V nabídce soubor přejděte na Nový, přejděte na softwaru a databázových a potom klikněte na Diagram modelu databáze.

 2. V nabídce databáze klikněte na Zpětná analýza.

 3. Na první obrazovce Průvodce zpětnou analýzu postupujte takto:

  • Vyberte ovladač databáze aplikace Microsoft Office Visio pro systém správy databáze (systému správy databáze). Pokud již nebyly ovladač databáze aplikace Visio přidružen k určitému zdroji dat ODBC, klikněte na Nastavení a nyní.

   Poznámka: Pokud si nejste zpětnou analýzu listu aplikace Excel, zvolte obecný ovladač ODBC.

  • Vyberte zdroj dat databáze, kterou aktualizujete. Pokud jste ještě nevytvořili zdroje dat pro stávající databázi, klikněte na Nový nyní.

   Při vytváření nového zdroje jeho název je přidán do seznamu Zdrojů dat.

  • Až budete spokojeni s nastavením, klikněte na Další.

  • Postupujte podle pokynů v specifické pro ovladač dialogových oknech. Například v dialogovém okně Připojení zdroje dat zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko OK. Není-li zdroj dat chráněný heslem, klikněte na OK.

 4. Zaškrtněte políčka pro typ informací, které chcete extrahovat a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Některé položky může neaktivní, protože některé systému správy databáze na podporu všechny typy prvků, které může průvodce extrahovat.

 5. Zaškrtněte políčka u tabulek (a zobrazení, pokud existuje), že chcete extrahovat, nebo klikněte na Vybrat vše je všechny a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud jste zpětnou analýzu listu aplikace Excel a něco v tomto seznamu nevidíte, je pravděpodobné, třeba název oblasti buněk obsahujících záhlaví sloupců v tabulce.

 6. Pokud jste zaškrtli políčko Uložené procedury v kroku 5, vyberte postupy, které chcete extrahovat, nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše vše a potom na tlačítko Další.

 7. Vyberte, jestli se má obráceném položky, u kterých automaticky přidávaly na aktuální stránku.

  Poznámka: Můžete mít průvodce automaticky vytvořit výkres kromě obráceném analýzou položek v okně tabulek a zobrazení. Pokud se rozhodnete vytvoření automaticky výkresu, můžete přetáhnout položky z okna tabulek a zobrazení na stránku výkresu ručně získat modelu databáze.

 8. Prohlédněte si zvolíte pro ověření, že jsou extrahování informace a potom klikněte na Dokončit.

Poznámka: Pokud používáte obecný ovladač ODBC, může zobrazit chyba, která označuje, že obráceném analýzou informace může být úplný. Ve většině případů to není problém, jednoduše klikněte na OK a budeme pokračovat v průvodci.

Průvodce extrahuje vybranými informacemi a slouží k zobrazení poznámek o procesu extrahování v okně výstupu.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×