Zobrazuje se chybová zpráva Nebylo možné odstranit ze zadaných tabulek

Při spuštění Odstraňovací dotaz může aplikace Microsoft Office Access 2007 zobrazit chybovou zprávu Nebylo možné odstranit ze zadaných tabulek. V tomto článku naleznete případy, kdy lze odstraňovací dotaz použít, seznámíte se s příčinou zobrazení této chybové zprávy a s postupem při opravě chyby.

V aplikaci Access lze záznamy odstranit několika způsoby. Podrobnější informace o odstraňování záznamů naleznete v článku Odstranění záznamů z databáze.

V tomto článku:

Úvod

Proč se zobrazuje tato chybová zpráva a jak lze chybu opravit?

Úvod

Chcete-li jedinou operací odstranit z tabulky více záznamů, můžete použít odstraňovací dotaz. Odstraňovací dotaz je úspěšný, pokud:

  • je použita jedna tabulka, která nemá relaci s žádnou jinou tabulkou;

  • je použita kombinace dvou tabulek s Relace 1:1;

  • je použita jedna tabulka, která je na straně 1 Relace 1:N a pro tuto relaci je povoleno Kaskádové odstranění;

  • zahrnuje tabulku na straně 1 i na straně N relace typu 1:N (například při použití kritérií u pole z tabulky na straně N).

    Důležité:    Chcete-li odstranit záznamy z obou tabulek, je nutné dotaz spustit dvakrát.

Začátek stránky

Proč se zobrazuje tato chybová zpráva a jak lze chybu opravit?

Pokud vytvoříte odstraňovací dotaz s použitím více tabulek a vlastnost Jedinečné záznamy daného dotazu je nastavena na hodnotu Ne, zobrazí aplikace Access při spuštění dotazu chybovou zprávu Nebylo možné odstranit ze zadaných tabulek.

Tento problém vyřešíte nastavením vlastnosti Jedinečné záznamy dotazu na hodnotu Ano.

  1. Otevřete odstraňovací dotaz v návrhovém zobrazení.

  2. Pokud není zobrazen seznam vlastností dotazu, otevřete jej stisknutím klávesy F4.

  3. Klepnutím na návrhář dotazů zobrazte vlastnosti dotazu (a nikoli vlastnosti pole).

  4. V seznamu vlastností dotazu vyhledejte vlastnost Jedinečné záznamy a nastavte ji na hodnotu Ano.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×