Zobrazují se upozornění na pokusy programu o přístup k informacím o e-mailových adresách nebo o odesílání e-mailu v mém zastoupení

V mnoha případech lze těmto upozorněním zabezpečení předejít instalací antivirového softwaru a zajištěním jeho pravidelné aktualizace. Tento článek vysvětluje důvody zobrazení upozornění zabezpečení a popisuje podmínky, které je nutné splnit, aby se upozornění nezobrazovala.

Tip :  Microsoft nabízí bezplatný antivirový software Microsoft Security Essentials a Windows Defender. Tyto programy zajišťují ochranu počítače v reálném čase a pomáhají ho chránit před viry, spywarem a dalším škodlivým softwarem.

V tomto článku:

Příznaky

Příčina

Řešení

Příznaky

Zobrazí se některé z následujících upozornění zabezpečení:

 • Program se pokouší získat přístup k informacím o e-mailových adresách uložených v aplikaci Outlook. Pokud je tato činnost neočekávaná, klepněte na tlačítko Odepřít a ověřte, zda je váš antivirový software aktuální.

 • Program se pokouší automaticky odeslat ve vašem zastoupení e-mail. Pokud je tato činnost neočekávaná, klepněte na tlačítko Odepřít a ověřte, zda je váš antivirový software aktuální.

 • Program se pokouší provést akci, díky které by mohl odeslat e-mail ve vašem zastoupení. Pokud je tato činnost neočekávaná, klepněte na tlačítko Odepřít a ověřte, zda je váš antivirový software aktuální.

Začátek stránky

Příčina

Tato upozornění zabezpečení se zobrazí, pokud se program pokusí získat přístup ke kontaktním informacím v adresáři Outlooku nebo se pokusí odeslat e-mail ve vašem zastoupení. Ve výchozím nastavení představují důvěryhodné programy jenom doplňky modelu COM. Správce e-mailu pravděpodobně povolil určité doplňky tím, že je přidal do seznamu důvěryhodných doplňků. Jakýkoli jiný program není důvěryhodný a upozornění zabezpečení se zobrazí z důvodu možného rizika, že se jedná o škodlivý program určený k šíření virů pomocí Outlooku. Před zavedením tohoto bezpečnostního opatření mohly viry získat přístup do Outlooku a rozšiřovat se odesíláním zpráv osobám uvedeným v seznamu Kontakty.

Programy spuštěné automaticky:    Je možné, že byl daný program spuštěn automaticky. Program se například pokouší automaticky odeslat e-mailovou zprávu pomocí metody Item.Send v objektovém modelu aplikace Outlook.

Programy, které spustíte:    Je také možné, že jste program spustili sami. Používáte například určitý program k synchronizaci zařízení PDA nebo mobilního zařízení s daty aplikace Outlook.

Začátek stránky

Řešení

Řešení upozornění zabezpečení

 • Jestliže jste neočekávali, že program bude získávat přístup k Outlooku, nebo pokud si nejste jisti, jestli je program získávající přístup k Outlooku důvěryhodný, klikněte na Odepřít.

 • Jestliže jste vybrali příkaz nebo spustili program, o nichž víte, že získávají přístup k datům aplikace Outlook nebo odesílají e-mailové zprávy pomocí aplikace Outlook, a považujete daný program za důvěryhodný, postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na Povolit.

  • Pokud se zobrazí výzva k povolení přístupu k informacím příjemce, zaškrtněte políčko Umožnit přístup po dobu, vyberte dobu, po kterou chcete udělit přístup, a potom klikněte na Povolit.

   Poznámka : Měli byste vybrat aspoň dobu, kterou druhý program vyžaduje k přístupu k datům Outlooku. Jestliže program potřebuje déle času, zobrazí se upozornění zabezpečení znovu.

Znemožnění dalšího zobrazení upozornění zabezpečení

Tip :  Microsoft nabízí bezplatný antivirový software Microsoft Security Essentials a Windows Defender. Tyto programy zajišťují ochranu počítače v reálném čase a pomáhají ho chránit před viry, spywarem a dalším škodlivým softwarem.

Za určitých podmínek lze předejít dalšímu zobrazení upozornění zabezpečení instalací antivirového programu a jeho pravidelnou aktualizací. Jedná se o následující podmínky:

 • Antivirový software je nutné pravidelně aktualizovat. Většina antivirového softwaru umožňuje stahování automatických aktualizací, když jste online. Tyto informace zjistíte u dodavatele antivirového softwaru.

 • Antivirový software je nakonfigurovaný na sdílení stavu aktualizace s ostatními aplikacemi. Antivirové programy obvykle sdílí svůj stav aktualizace s ostatními aplikacemi. Chcete-li zjistit nastavení stavu aktualizace, přejděte k předvolbám nebo možnostem příslušného antivirového programu nebo se obraťte na dodavatele antivirového softwaru.

  Poznámky : 

  • Outlook spoléhá při zjišťování instalace antivirového softwaru a aktualizaci jeho stavu na Centrum zabezpečení systému Windows.

  • Pokud platnost odběru antivirového softwaru skončí nebo pokud je odběr neaktivní, zobrazí se upozornění zabezpečení pravděpodobně znovu, jakmile se nějaký program pokusí o přístup k Outlooku.

Zobrazení nastavení zabezpečení v Centru zabezpečení

Nastavení zabezpečení Přístup pro programování v Centru zabezpečení obsahuje následující možnosti:

 • Varovat o podezřelé činnosti, pokud je antivirový software nečinný nebo zastaralý (doporučeno):     Jedná se o výchozí nastavení v Outlooku. Podezřelá činnost se vztahuje na pokusy nedůvěryhodného programu o přístup k Outlooku.

 • Vždy varovat o podezřelé činnosti:      Toto nastavení představuje největší zabezpečení, protože v případě pokusu programu o přístup k Outlooku budete vždy vyzvaní k určení důvěryhodnosti.

 • Nikdy nevarovat o podezřelé činnosti (nedoporučeno):      Jedná se o nejméně bezpečné nastavení.

Uvedené možnosti nastavení zobrazíte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Centrum zabezpečení.

 4. Klikněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.

 5. Klikněte na položku Programový přístup.

  Poznámky : 

  • Jestliže počítač spravuje správce serveru Microsoft Exchange Server nebo správce služby Microsoft Windows Active Directory Domain Services v organizaci a tento správce změní výchozí nastavení a znemožní uživatelům provádění změn, bude možnost přizpůsobení nastavení zabezpečení Programový přístup zakázaná.

  • Jestliže počítač nespravuje správce serveru Exchange Server nebo správce služby Microsoft Windows Active Directory Domain Services a správcem systému Windows počítače jste vy sami, můžete nastavení zabezpečení Programový přístup změnit. Takový postup se však nedoporučuje.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×