Zobrazení zpráv o stavu

Zpráva o stavu je slovní popis stavu práce na projektu a související práce u člena týmu a také cílů, které má tento člen v organizaci. Členové týmu a vedoucí mohou zobrazit vyžádané a archivované zprávy o stavu a také zprávy o stavu, které členové týmu odeslali, ale které nebyly vyžádány.

Co chcete udělat?

Zobrazení odpovědí na vyžádanou zprávu o stavu

Zobrazení archivované zprávy o stavu

Zobrazení nevyžádané zprávy o stavu

Zobrazení odpovědí na vyžádanou zprávu o stavu

 1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte v části Zdroje na možnost Zprávy o stavu.

 2. Chcete-li zobrazit zprávy od členů týmu, klepněte v části Požadavky na název zprávy o stavu, ke které chcete zobrazit odpovědi.

  Zobrazí se stránka Zobrazit odpovědi obsahující seznam členů týmu, kteří odeslali odpovědi na vybranou zprávu o stavu. Dříve než zobrazíte odpověď každého člena týmu na zprávu o stavu, vyberte pro konkrétní zprávu o stavu rozsah dat, který chcete zobrazit.

 3. Vyberte rozsah dat pomocí ovládacích prvků Výběr data Button image vedle polí Zobrazit zprávy o stavu od a Do a pak klepněte na tlačítko Použít.

 4. Pro každý zdroj v mřížce vyberte odpovědi na zprávu o stavu, které chcete zobrazit pro odpovídající časová období – klepnutím na ikonu Vzhled ikony .

  Chybějící odpovědi na zprávu o stavu jsou označeny otazníkem Vzhled ikony .

  Tip : Chcete-li rychle vybrat zprávy o stavu pro všechna období v rozsahu dat, který jste určili, vyberte řádek klepnutím na jméno člena týmu, jehož odpovědi na zprávu o stavu chcete zobrazit. Chcete-li zobrazit všechny odpovědi za vybrané časové období, můžete vybrat sloupec odpovídající určitému období.

 5. Určete, jak mají být zprávy o stavu seskupeny:

  • Chcete-li, aby byly zprávy o stavu seskupeny podle názvů zdrojů a pak podle termínu splnění, klepněte na možnost Název zdroje.

  • Chcete-li, aby byly zprávy o stavu seskupeny podle termínu splnění a pak podle názvů zdrojů, klepněte na možnost Datum odpovědi.

 6. Zprávu o stavu zobrazíte klepnutím na tlačítko Otevřít. Zpráva o stavu, kterou vyberete, bude obsahovat všechny odpovědi zdrojů sloučené do stejné zprávy o stavu, kterou nastavil vedoucí.

Tip : Chcete-li vytvořit jinou prezentaci zprávy o stavu v aplikaci Microsoft Office Word nebo zprávu vytisknout, klepněte na tlačítko Exportovat do aplikace Word.

Začátek stránky

Zobrazení archivované zprávy o stavu

Pokud jste člen týmu, který odeslal zprávy o stavu vedoucímu, můžete zobrazit minulé zprávy o stavu, které jste odeslali. Kromě toho můžete aktualizovat tyto zprávy novými informacemi.

 1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte v části Zdroje na možnost Zprávy o stavu.

 2. Chcete-li zobrazit zprávy, které jste odeslali v minulosti, vyberte v části Odpovědi zprávu tím, že vyberete její řádek.

  Poznámka : Neklepejte na název zprávy. Klepnutím na název zprávy byste vytvořili novou odpověď na zprávu o stavu.

 3. V nabídce Přejít na klepněte na možnost Zprávy o stavu: archiv.

 4. Na stránce Archiv zpráv o stavu klepněte na název archivované zprávy, kterou chcete zobrazit.

Tip : K archivované zprávě o stavu můžete přidat další komentáře (předchozí komentáře však nelze upravit) a pak můžete zprávu klepnutím na tlačítko Odeslat znovu odeslat vedoucímu.

Zobrazení nevyžádané zprávy o stavu

Můžete zobrazit nevyžádanou zprávu o stavu od člena týmu. Takové stavové zprávy nebyly nastaveny vedoucím.

 1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte v části Zdroje na možnost Zprávy o stavu.

 2. V části Odpovědi klepněte na tlačítko Přejít na a pak klepněte na možnost Zprávy o stavu: různé.

 3. Na stránce Různé zprávy o stavu klepněte na název odpovědi na zprávu o stavu, kterou chcete zobrazit.

Tip : Chcete-li vytvořit jinou prezentaci zprávy o stavu nebo zprávu vytisknout, klepněte na tlačítko Exportovat do aplikace Word.

Proč nelze v aplikaci Microsoft Office Project Web Access provádět některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×