Zobrazení, změny nebo odstranění souborů uložených na Monitorovacím serveru

Pomocí nástroje PerformancePoint Dashboard Designer můžete vytvořit prvky řídicích panelů, jako jsou stránky řídicích panelů, přehledy výkonnostních metrik a sestavy. Po vytvoření těchto prvků je publikujete na PerformancePoint Monitoring Server , kde je může zobrazit libovolný uživatel, který má příslušná oprávnění, zobrazit, upravit nebo odstranit pomocí nástroje Dashboard Designer.

Autoři řídicích panelů definují oprávnění Editor a Čtenář pro každý prvek v nástroji Dashboard Designer. Uživatelé, kteří mají oprávnění Editor, mohou zobrazit, upravovat nebo odstraňovat prvky. Uživatelé s oprávněním Čtenář mohou prvky pouze zobrazit. Jestliže nemáte oprávnění Editor pro prvek, který chcete upravit nebo použít, otevřete prvek v pracovním prostru, uložte jej do jiného umístění a pak jej znovu publikujte na Monitoring Server. Ve výchozím nastavení máte oprávnění Editor pro všechny prvky, které vytvoříte nebo publikujete.

Co chcete udělat?

Zobrazení prvků publikovaných na Monitoring Server

Změna prvků publikovaných na serveru Monitoring Server

Odstranění prvků publikovaných na serveru Monitoring Server

Zobrazení prvků publikovaných na Monitoring Server

Po zobrazení prvků v nástroji Dashboard Designer můžete provést následující akce:

 • Uložit práci     Můžete například zobrazit prvky, které chcete použít jako modely vlastních prvků nebo které chcete upravit a později využít ve vlastních řídicích panelech.

 • Zabránit odstranění důležitých souborů    Například můžete zobrazit prvek před jeho odstraněním a ověřit, zda jej chcete odstranit. Soubor po odstranění nelze obnovit. Vy nebo jiný autor řídicích panelů jej musíte znovu vytvořit.

Poznámka : Tento postup předpokládá, že vy nebo jiní autoři řídicích panelů jste již vytvořili a publikovali alespoň jeden prvek řídicího panelu na Monitoring Server.

 1. V nástroji Dashboard Designervyhledejte podokno Prohlížeč pracovního prostoru a klepněte na kategorii typu prvku, který chcete zobrazit.

 2. Klepněte na kartu Domů a potom na položku Aktualizovat.

 3. V prostředním podokně pracovního prostoru klepnutím na kartu Server zobrazte všechny prvky spojené s vybranou kategorií. Poklepejte na prvek, který chcete zobrazit.

 4. Po otevření pracovního prostoru zobrazte vybraný prvek pomocí karet Editor a Vlastnosti.

  Karta Editor

  Klepnutím na kartu Editor zobrazíte, jak je prvek vytvořen. Například při zobrazení řídicího panelu karta Editor zobrazí jednotlivé stránky a jejich obsah. Při zobrazení sestavy, například analytického grafu, karta Editor zobrazí členy dimenze a míry, které jsou součástí sestavy.

  Karta Vlastnosti

  Klepnutím na kartu Vlastnosti zobrazíte název a umístění prvku a oprávnění, která jsou k němu přiřazena.

Začátek stránky

Změna prvků publikovaných na serveru Monitoring Server

Tento postup předpokládá, že vy nebo jiní autoři řídicích panelů jste již vytvořili a publikovali alespoň jeden prvek řídicího panelu na Monitoring Server.

Důležité : Při přidání prvku na existující stránku řídicího panelu nebo provedení jiné strukturální změny je nutné řídicí panel znovu nasadit. Až poté se změny projeví na webu služby SharePoint.

 1. V nástroji Dashboard Designervyhledejte podokno Prohlížeč pracovního prostoru a klepněte na kategorii typu prvku, který chcete změnit.

 2. Klepněte na kartu Domů a potom na položku Aktualizovat.

 3. V prostředním podokně pracovního prostoru klepnutím na kartu Server zobrazte všechny prvky spojené s vybranou kategorií. Poklepejte na prvek, který chcete změnit.

 4. Klepněte na kartu Úpravy pásu karet rozhraní Office Fluent.

 5. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Editor.

 6. Pomocí pracovního prostoru a podokna Podrobnosti proveďte změny na prvku řídicího panelu.

  Přidání položky

  Chcete-li přidat položku, přetáhnete ji do prvku řídicího panelu z podokna Podrobnosti. Například chcete-li přidat na stránku řídicího panelu přehled výkonnostních metrik, přetáhněte jej z podokna Podrobnosti do zóny řídicího panelu v prostředním podokně pracovního prostoru.

  Odebrání položky

  Chcete-li odebrat některou položku z prvku řídicího panelu, klepněte na tlačítko Zavřít spojené s touto položkou. Chcete-li například odebrat přehled výkonnostních metrik ze stránky řídicího panelu, klepněte na jeho tlačítko Zavřít v zóně řídicího panelu. Chcete-li odebrat člena dimenze z analytické tabulky, klepněte na tlačítko Zavřít tohoto člena v odpovídající části Řádek, Sloupec nebo Pozadí.

  Změna prvku

  Chcete-li změnit prvek řídicího panelu, odeberte položku a potom ji nahraďte jinou položku. Například chcete-li změnit klíčové ukazatele výkonu (KPI), které jsou součástí přehledu výkonnostních metrik, odstraňte klíčové ukazatele výkonu, které nechcete zobrazit, a poté je nahraďte novými klíčovými ukazateli výkonu.

 7. Chcete-li uložit změny na Monitoring Server, klepněte na kartu Domů a poté na tlačítko Publikovat vše. Pokud jste v řídicím provedli změny struktury, je nutné jej znovu nasadit, až poté se provedené změny na webu služby SharePoint.

Začátek stránky

Odstranění prvků publikovaných na serveru Monitoring Server

Tento postup předpokládá, že vy nebo jiní autoři řídicích panelů jste již vytvořili a publikovali alespoň jeden prvek řídicího panelu na Monitoring Server.

Důležité : Po odstranění prvku nelze provedené změny vrátit zpět. Neodebírejte žádné prvky řídicích panelů, pokud si nejste jisti, že je již nepotřebujete. Doporučujeme před odstraněním prvek zobrazit.

 1. V nástroji Dashboard Designervyhledejte podokno Prohlížeč pracovního prostoru a klepněte na kategorii typu prvku, který chcete odstranit.

 2. Klepněte na kartu Domů a potom na položku Aktualizovat.

 3. V prostředním podokně pracovního prostoru klepnutím na kartu Server zobrazte všechny prvky spojené s vybranou kategorií.

 4. Na pásu karet klepněte na kartu Domů, klepněte na prvky, které chcete odebrat, a pak klepněte na tlačítko Odstranit.

 5. Na obrazovce s potvrzením klepněte na tlačítko Ano pro odebrání prvků ze serveru Monitoring Server.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×