Zobrazení změn ve zdrojovém dokumentu překladu

Díky integraci aplikace Microsoft Office Word 2007 se serverem Microsoft Office SharePoint Server 2007 můžete porovnat dvě verze dokumentu, který je uložen v knihovně dokumentů, a zobrazit rozdíly mezi verzemi. Pokud je navíc dokument uložen jako překlad v Knihovně správy překladů a jestliže byl překlad vypracován jako součást pracovního postupu správy překladu, můžete pomocí dalších funkcí porovnání zobrazit změny ve zdrojovém dokumentu.

V Knihovně správy překladů je zdrojový dokument ten, který je překládán. Zobrazením změn ve zdrojovém dokumentu překladu můžete porovnat verzi zdrojového dokumentu, na které je založen překlad, s nejaktuálnější verzí zdrojového dokumentu. Tak můžete rychle zobrazit veškeré změny, které byly provedeny ve zdrojovém dokumentu od dokončení překladu.

Následující obrázek znázorňuje příkaz Zobrazit změny ve zdrojovém dokumentu u tlačítka Porovnat na pásu karet. (Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.) Tato možnost je k dispozici pouze při otevření přeloženého dokumentu, který byl uložen v Knihovně správy překladů, a pouze pokud byl překlad vypracován jako součást pracovního postupu správy překladu.

Příkaz Zobrazit změny ve zdrojovém dokumentu

Chcete-li vytvořit Knihovnu správy překladů, musí být web uložen na serveru používajícím Office SharePoint Server 2007. Odkazy na další informace o Knihovnách správy překladů a pracovním postupu správy překladu najdete v části Viz také.

Důležité : Integrace Knihovny správy překladů s aplikací Office Word 2007 je k dispozici pouze v systémech Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 a Microsoft Office Ultimate 2007 a v samostatné verzi aplikace Office Word 2007.

Zobrazení změn ve zdrojovém dokumentu

Zobrazením změn ve zdrojovém dokumentu překladu můžete porovnat verzi zdrojového dokumentu, na které je založen překlad, s nejaktuálnější verzí zdrojového dokumentu. Tak můžete rychle zobrazit veškeré změny, které byly provedeny ve zdrojovém dokumentu od zahájení překladu.

 1. Pokud Knihovna správy překladů není dosud otevřená, klepněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název Knihovny správy dokumentů nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. Klepněte na název přeloženého dokumentu, který chcete otevřít. Dokument se otevře v aplikaci Office Word 2007.

  Poznámka : Soubor není nutné rezervovat.

 3. V aplikaci Office Word 2007 klepněte na kartě Revize na tlačítko Porovnat ve skupině Porovnat.

 4. Klepněte na tlačítko Zobrazit změny ve zdrojovém dokumentu.

  Poznámka : Tato možnost je k dispozici, pouze pokud jste otevřeli přeložený dokument, který je uložen v Knihovně správy překladů, a pokud byl překlad vypracován jako součást pracovního postupu správy překladu.

  Aplikace Office Word 2007 se spustí a porovná verzi zdrojového dokumentu, na kterém je překlad založen, s nejaktuálnější verzí zdrojového dokumentu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×