Zobrazení vztahů mezi vzorci a buňkami

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

List se šipkami závislostí Kontrola správnosti vzorců nebo hledání zdroje chyby může někdy být složité Pokud jsou ve vzorci použité buňky předchůdců nebo následníků:

 • Buňky předchůdců     jsou buňky, na které odkazuje vzorec v jiné buňce. Pokud například buňka D10 obsahuje vzorec =B5, je buňka B5 předchůdcem buňky D10.

 • Závislé buňky    obsahují vzorce, které odkazují na jiné buňky. Například, pokud buňka D10 obsahuje vzorec = B5, je buňka D10 závislé buňky B5.

Při kontrole vzorců můžete pomocí příkazů Předchůdci a Následníci graficky znázornit nebo zjistit vztahy mezi těmito buňkami a vzorci pomocí Šipky závislostí.

 1. Klikněte na soubor >Možnosti >Upřesnit

  Poznámka : Pokud používáte Excel 2007; Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na Možnosti aplikace Excel a pak klikněte na kategorii Upřesnit.

 2. V části Zobrazit pro tento sešit vyberte požadovaný sešit a přesvědčte se, že je vybrán přepínač Vše u položky Zobrazit u objektů.

 3. Pokud vzorce odkazují na buňky v jiném sešitě, otevřete tento sešit. Aplikace Microsoft Office Excel nemůže přejít na buňku v sešitě, který není otevřený.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

Sledování buněk, které jsou zdrojem dat pro vzorec (předchůdci)

 1. Vyberte buňku obsahující vzorec, pro který chcete najít předcházející buňky.

 2. Chcete-li u jednotlivých buněk, které jsou přímým zdrojem dat pro aktivní buňku, zobrazit šipky závislostí, klepněte na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Předchůdci Obrázek tlačítka .

  1. Modré šipky zobrazují bezchybné buňky. Červené šipky označují buňky, které způsobily chyby. Pokud na vybranou buňku odkazuje buňka v jiném listu nebo sešitu, směřuje od vybrané buňky černá šipka k ikoně listu Ikona listu . Chcete-li v aplikaci Excel tyto závislosti v jiném sešitu vyhledat, je třeba sešit nejdřív otevřít.

 3. Další úroveň buněk, které jsou zdrojem dat pro aktivní buňku, zobrazíte tak, že znovu klepnete na tlačítko Předchůdci  Obrázek tlačítka .

 4. Chcete-li odebrat vždy jednu úroveň šipek závislostí počínaje předchůdcem, který je umístěn nejdále od aktivní buňky, klepněte na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Odebrat šipky předchůdců Obrázek tlačítka . Chcete-li odebrat další úroveň šipek závislostí, znovu klepněte na toto tlačítko.

Sledování buněk, které odkazují na určitou buňku (následníci)

 1. Vyberte buňku, pro kterou chcete určit závislé buňky.

 2. Zobrazit šipku chcete u jednotlivých buněk, které jsou závislé na aktivní buňce, na kartě vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Následníci Obrázek tlačítka .

  Modré šipky zobrazují bezchybné buňky. Červené šipky označují buňky, které způsobily chyby. Pokud na vybranou buňku odkazuje buňka v jiném listu nebo sešitu, směřuje od vybrané buňky černá šipka k ikoně listu Ikona listu . Chcete-li v aplikaci Excel tyto závislosti v jiném sešitu vyhledat, je třeba sešit nejdřív otevřít.

 3. Další úroveň buněk závislých na aktivní buňce zobrazíte tak, že znovu klepnete na tlačítko Následníci  Obrázek tlačítka .

 4. Chcete-li odebrat vždy jednu úroveň šipek závislostí počínaje následníkem, který je umístěn nejdále od aktivní buňky, klepněte na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Odebrat šipky následníků Obrázek tlačítka . Chcete-li odebrat další úroveň šipek závislostí, klepněte znovu na toto tlačítko.

Zobrazení všech vztahů na listě

 1. Do prázdné buňky napište znak = (rovnítko).

 2. Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

 3. Vyberte buňku a na kartě Vzorce klepněte ve skupině Závislosti vzorců dvakrát na tlačítko Předchůdci Obrázek tlačítka .

Problém: Když kliknu na příkaz Následníci nebo Předchůdci pípne aplikaci Microsoft Excel.

Pípnutí při klepnutí na tlačítko Následníci  Obrázek tlačítka nebo Předchůdci  Obrázek tlačítka znamená, že byly nalezeny všechny úrovně závislostí daného vzorce nebo se snažíte sledovat závislosti položky, u které není sledování možné. Následující seznam obsahuje položky v listech, na které mohou odkazovat vzorce, ale které nemohou být sledovány pomocí nástrojů pro závislosti:

 1. odkazy na textová pole, vložené grafy nebo obrázky v listech,

 2. Kontingenční tabulky

 3. odkazy na pojmenované konstanty,

 4. vzorce vztahující se k aktivní buňce a umístěné v jiném sešitu, který je zavřený.

 1. Pokud chcete odebrat všechny Šipky závislostí na listu, klepněte na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Odebrat šipky Obrázek tlačítka .

  Poznámky : 

  • Jestliže chcete ve vzorci zobrazit barevně označené předchůdce argumentů, vyberte buňku a stiskněte klávesu F2.

  • Pokud chcete vybrat buňku na druhé straně šipky, poklepejte na šipku. Jestliže je buňka v jiném listu nebo sešitu, zobrazte poklepáním na černou šipku dialogové okno Přejít na a potom poklepejte na požadovaný odkaz v seznamu Přejít na.

  • Všechny šipky závislostí zmizí v případě, že změníte vzorec, na který šipky ukazují, vložíte nebo odstraníte sloupce či řádky nebo pokud odstraníte či přesunete buňky. Šipky závislostí obnovíte po provedení změn tak, že na listu znovu použijete příkazy závislostí. Pokud chcete zaznamenat původní šipky závislostí, vytiskněte list se zobrazenými šipkami závislostí před provedením změn.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×