Zobrazení velikosti nebo rozměrů obrazců v aplikaci Visio

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud chcete zobrazit rozměry obrazce, vyberte ho a podívejte se na stavový řádek pod oknem Obrazce. Pokud chcete změnit rozměry nebo úhel, použijte okno Velikost a umístění.

Další informace o velikosti a umístění najdete v tématu Určení rozměrů pomocí okna Velikost a umístění.

Zobrazení rozměrů na stránce diagramu

Pokud máte Visio Standard, můžete k zobrazení rozměrů obrazce použít pole propojená s vlastnostmi obrazce Výška a Šířka. Další informace o použití polí najdete v tématu Udržování aktuálnosti zobrazených informací pomocí polí.

Pokud máte Visio Professional, můžete k zobrazení velikostí použít obrazce rozměru. Obrazce rozměru zobrazují velikost obrazce, ke kterému jsou připevněné, a při změně velikosti původního obrazce se automaticky aktualizují.

Obrazce rozměru jsou zahrnuté v některých šablonách. Vzorník Dimenzování jde otevřít v libovolné šabloně.

Otevření vzorníku Dimenzování
 1. V okně Obrazce klikněte na Další obrazce.

 2. Přejděte na Visio Extra a klikněte na Kóty – architektonické nebo Kóty – strojírenské.

 3. Přetáhněte obrazec rozměru na obrazec, který chcete změřit, a připevněte konce obrazce rozměru k bodům, které chcete změřit.

Poznámka : Pokud chcete změnit měrné jednotky, klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec rozměru a v místní nabídce klikněte na Přesnost a jednotky.

Obrazec kóje s kótami, jež zobrazují rozměry

Příklad

Pokud máte Visio Professional, tento postup vás provede příkladem použití obrazců rozměru.

Použití obrazců rozměru (příklad)
 1. Klikněte na kartu Soubor > Nový > Kategorie > Mapy a plány prostorového uspořádání a poklikejte na Plánek bytu.

 2. Klikněte na záhlaví vzorníku Zahradní příslušenství a přetáhněte obrazec Betonová cesta na stránku výkresu.

  Abyste našli tento nebo jiné vzorníky, budete pravděpodobně muset v seznamu Vzorníky použít posuvník.

 3. Přetáhnutím úchytů obrazce Betonová cesta ho zvětšete.

 4. Klikněte na záhlaví vzorníku Kóty – architektonické a přetáhněte obrazec Vodorovná vzdálenost na stránku výkresu nad obrazec cesty.

  Pokud tento vzorník v seznamu nevidíte, postupujte podle předchozích pokynů v části Otevření vzorníku Dimenzování.

 5. Přetahujte úchyt na pravé straně obrazce Vodorovná vzdálenost na pravý okraj obrazce cesty, dokud se neobjeví zelený čtvereček, který označuje, že obrazce jsou spojeny k sobě.

 6. Přetáhněte úchyt na levé straně obrazce Vodorovná vzdálenost na levý okraj obrazce cesty.

 7. Přetáhněte žlutý kosočtverec ( Ovládací úchyt ), který je na pravé straně obrazce rozměru, do polohy nad cestou, aby kótovací čáry nezakrývaly obrazec cesty.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×