Zobrazení ve Wordu

Dokumenty můžete zobrazit sedmi různými způsoby. Každé zobrazení je optimalizované pro různé úkoly a prezentuje dokument odlišně. Mezi jednotlivými zobrazeními můžete rychle přepínat, abyste si usnadnili práci a získali přístup k funkcím, které chcete použít. Při přepnutí do jiného zobrazení může být některý obsah nebo funkce nepřístupné. V takovém případě můžete obvykle přístup k obsahu nebo funkci obnovit přepnutím zpátky na předchozí zobrazení.

Tip : Pokud chcete přepnout zobrazení, v nabídce View (Zobrazení) klikněte na název požadovaného zobrazení (Draft, Web Layout, Outline, Print Layout, Notebook Layout, Publishing Layout nebo Focus (Koncept, Rozložení webové stránky, Osnova, Rozložení při tisku, Rozložení poznámkového bloku, Rozložení při publikování nebo Výběr)) nebo klikněte na ikonu zobrazení na měniči zobrazení View changer . Měnič zobrazení najdete v levém dolním rohu okna Wordu.

Zobrazení

Popis

Draft

Zobrazení konceptu umožňuje rychle upravovat a formátovat text, když nepotřebujete vidět, jak obsah vypadá při vytištění.

Zobrazení konceptu ukazuje formátování textu, ale zjednodušuje rozložení stránky, abyste mohli rychle psát a upravovat. V zobrazení konceptu se nezobrazují některé prvky stránky, třeba hranice mezi stránkami, záhlaví a zápatí, pozadí a obrázky, které nemají styl obtékání textu nastavený na In Line with Text (Rovnoběžně s textem).

Web layout

Pomocí zobrazení rozložení webové stránky si můžete udělat představu, jak bude obsah vypadat při publikování na webu. Toto zobrazení nabízí jenom přibližnou podobu toho, jak se obsah zobrazí, ne přesnou podobu.

Poznámka : Zobrazení rozložení webové stránky neobsahuje kódování ve formátu HTML. Pokud chcete vytvořený dokument převést pomocí zobrazení rozložení webové stránky, uložte dokument jako webovou stránku.

Outline

Pomocí zobrazení osnovy můžete vytvořit osnovu a snadno pracovat s textem. Můžete přesouvat text nahoru nebo dolů, rozbalovat a sbalovat úrovně, měnit úrovně nadpisů nebo zobrazit jenom jeden typ úrovně nadpisu.

Poznámka : Pokud přepnete ze zobrazení osnovy do jiného zobrazení, úrovně zmizí. Pokud chcete úrovně osnovy vidět, přejděte zpátky do zobrazení osnovy.

Print layout

Pomocí zobrazení rozložení při tisku můžete vidět, jak dokument vypadá na vytištěné stránce. Zobrazení rozložení při tisku je výchozí zobrazení při otevření nového dokumentu.

Poznámka : Při přepnutí ze zobrazení rozložení při tisku na zobrazení rozložení při publikování se může stát, že části textu nepůjdou upravovat. V takovém případě přejděte zpátky do zobrazení rozložení při tisku, kde můžete upravovat celý text.

Notebook layout

V zobrazení rozložení poznámkového bloku můžete rychle zapisovat poznámky během schůzky nebo na přednášce, vytvořit osnovu projektu, sbírat výzkumný materiál, nahrávat a přehrávat zvukové poznámky nebo zaznamenávat nápady. Výchozí formát pro zobrazení rozložení poznámkového bloku je formát seznamu. Pokud máte nainstalovaný Outlook for Mac, můžete všechny položky v dokumentu se zobrazením rozložení poznámkového bloku převést na úkol Outlooku.

Poznámka : Zobrazení rozložení poznámkového bloku je určené hlavně pro pořizování poznámek. Když dokument vytvořený v zobrazení rozložení poznámkového bloku vytisknete, vytiskne se jenom obsah. Prvky poznámkového bloku, které vidíte v zobrazení rozložení poznámkového bloku – třeba linkování, kroužky poznámkového bloku a karty – se nevytisknou.

Publishing layout

Zobrazení rozložení při publikování umožňuje vytvářet bulletiny, brožury, letáky nebo jiné dokumenty s bohatým formátováním. Zobrazení rozložení při publikování zahrnuje standardní panel nástrojů, který obsahuje sadu nejčastěji používaných příkazů a prvků, které se používají pro dokumenty s bohatým formátováním. V zobrazení rozložení při publikování můžete měnit pořadí překrývajících se objektů, jako jsou obrázky, fotky a textová pole. Kromě toho můžete zapnout ligatury. Tím získáte rychlý přístup k mnoha dalším písmům.

Focus

Zobrazení výběru umožňuje při práci v režimu čtení nebo vytváření dokumentů minimalizovat rušivé prvky.

Poznámka : Pokud používáte Office 2011 (verze 14.1 nebo dřívější), zobrazení výběru se označuje jako zobrazení na celé obrazovce. Další informace o zobrazení na celé obrazovce v systému Mac OS X 7 (Lion) najdete v článku o omezení nepotřebných prvků na obrazovce, aby se usnadnilo prohlížení dokumentů.

Poznámka : Zobrazení výběru nabízí jenom základní sadu nástrojů pro vytváření dokumentů a je určené hlavně ke čtení dokumentů. Pokud chcete přístup k dalším nástrojům pro vytváření, přepněte do jiného zobrazení, třeba zobrazení rozložení při tisku.

Viz taky

Zobrazení rozložení poznámkového bloku

Nahrávání zvukových poznámek

Zobrazení dvou částí dokumentu současně

Rozvržení bulletinu v zobrazení rozložení při publikování

Použití zobrazení výběru

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×