Zobrazení v aplikaci Business Contact Manager

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete pomocí jednotlivých Zobrazení řadit informace tak, že můžete zobrazit informace, které jsou pro vás v daném okamžiku nejdůležitější, stejně jako u libovolných jiných složek aplikace Outlook. V každé složce aplikace Business Contact Manager jsou k dispozici standardní zobrazení. Můžete však vytvořit i vlastní zobrazení.

Standardní zobrazení

Obsah složek aplikace Business Contact Manager můžete zobrazit pomocí standardních zobrazení.

 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Seznam složek.

 2. V každé složce přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na požadované zobrazení.

Vlastní nastavení zobrazení

Vlastní zobrazení je možné upravit tak, že nastavíte pole, která se mají zobrazit, a pořadí jejich zobrazení, seskupování, řazení nebo filtrování zobrazení podle určitého pole nebo písmo a nastavení tabulek.

 1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 2. Klepnutím na jedno či více tlačítek můžete nastavit vlastní zobrazení. V závislosti na typu přizpůsobeného zobrazení nemusí být všechna tlačítka k dispozici.

  • Pole:      Klepnutím na toto tlačítko přidáte nebo odeberete ze zobrazení pole.

  • Seskupit podle:      Skupina je sada položek se společnou vlastností, například Obchodní kontakt ze stejné země nebo oblasti nebo Marketingová kampaň se stejným termínem splnění. Klepnutím na tuto možnost rozbalíte či sbalíte záhlaví skupin a zobrazíte nebo skryjete položky, které obsahují.

  • Seřadit:      Klepnutím seřadíte položky ve složce zobrazené v libovolném zobrazení na základě jednoho či více polí, s výjimkou zobrazení založených na čase, jako je například zobrazení typu Den/týden/měsíc a časová osa. Můžete například seřadit úkoly Obchodní projekt podle termínu splnění a zobrazit tak pořadí, v jakém je nutno úkoly provést.

  • Filtr:      Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte pouze ty položky nebo soubory, které splňují zadané podmínky. Můžete například filtrovat své marketingové kampaně podle data vytvoření. Po nastavení Filtr u vybrané složky se na stavovém řádku v levém dolním rohu obrazovky zobrazí zpráva Použit filtr.

  • Další nastavení:      Klepnutím na toto tlačítko můžete změnit písmo, mřížku nebo zobrazení podokna pro čtení.

  • Automatické formátování:      Klepnutím na toto tlačítko změníte automatické formátování písma pro záhlaví skupin a obsah složky.

  • Formátovat sloupce:      Klepnutím na toto tlačítko nastavíte šířku pro zobrazení jednotlivých sloupců.

  • Obnovit aktuální zobrazení:      Klepnutím na toto tlačítko se vrátíte k poslednímu formátování nastavenému pro dané zobrazení.

Tip : Informace o změně zobrazení klientů nebo obchodních kontaktů podle příjmení či křestního jména naleznete v tématu Zobrazení seznamu kontaktů ve formátu „příjmení, jméno“.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×