Zobrazení ukázkových dat v zobrazení dat

V některých případech může být užitečné zobrazit v zobrazení dat ukázková data. Pokud například zdroje dat obsahují stovky záznamů, je rychlejší a snazší upravit vzhled zobrazení dat, pokud zobrazuje ukázková data místo dat skutečných. Ukázková data je také vhodné zobrazit při úpravách zobrazení dat, protože zdroj dat může být nový a nemusí ještě obsahovat žádná data. Také můžete pracovat s webovou částí obchodních dat, která nezobrazuje žádná data. Pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 lze v zobrazení dat snadno zobrazit ukázková data.

Další informace o zobrazeních dat naleznete v tématu Vytvoření zobrazení dat.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, které chcete změnit.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Tip : Můžete také klepnout na možnost Zobrazení dat a klepnutím na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazit seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Opětovným klepnutím na šipku seznam skryjete.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat zaškrtněte políčko Zobrazit s ukázkovými daty.

  Ukázková data v zobrazení dat

 4. Chcete-li obnovit výchozí zobrazení, klepněte v seznamu Běžné úkoly zobrazení dat zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit s ukázkovými daty.

  Poznámky : 

  • Pokud máte zobrazení dat nastaveno tak, aby se zobrazilo více než pět záznamů a zvolíte zobrazení ukázkových dat, zobrazí se v zobrazení dat pouze pět ukázkových záznamů. Při zobrazování skutečných dat však bude zobrazení dat přesto zobrazovat více než pět záznamů.

  • Ukázková data se zobrazí pouze v návrhovém zobrazení. Pokud se rozhodnete zobrazit ukázková data, nebude to mít žádný vliv na skutečná data.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×