Zobrazení stavu synchronizace sdílených poznámkových bloků

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Synchronizace poznámkových bloků

Kontrola stavu synchronizace poznámkového bloku

Poradce při potížích s chybami synchronizace

Přesunout nebo odstranit chybně umístěné oddíly

Synchronizace poznámkových bloků

Při práci s poznámkovými bloky, které jsou uloženy v počítači, aplikace Microsoft OneNote 2010 neustále a automaticky ukládá provedené změny. Pokud však vytvoříte sdílený poznámkový blok na webu nebo v síti své organizace, který je možné sdílet v ostatních počítačích nebo s jinými uživateli, probíhá ukládání a správa provedených změn jiným způsobem.

Aplikace OneNote uchovává kopii sdíleného poznámkového bloku v místní mezipaměti každého počítače, který k poznámkovému bloku získá přístup, a pravidelně synchronizuje všechny změny se soubory poznámkového bloku uloženými ve sdíleném umístění. Je možné upravit nastavení, podle kterých tento proces probíhá. Za účelem přesného záznamu změn od všech uživatelů lze vyřešit konflikty, ke kterým může dojít.

Začátek stránky

Kontrola stavu synchronizace poznámkového bloku

Za normálních okolností aplikace OneNote automaticky synchronizuje sdílené poznámkové bloky v pravidelných intervalech. V navigačním panelu zobrazí aplikace OneNote stav synchronizace nad ikonami sdílených poznámkových bloků a označuje tak aktuální stav synchronizace:

Aplikace OneNote provádí synchronizaci změn:    Ikona se dvěma zelenými šipkami v kruhu se zobrazí, pokud se aplikace OneNote pokouší synchronizovat změny, které jste provedli, se souborem poznámkového bloku ve sdíleném umístění.

Aplikace OneNote dokončila synchronizaci změn:    Ikona se dvěma zelenými šipkami v kruhu a zeleným zaškrtnutím se zobrazí, pokud změny byly úspěšně synchronizovány se souborem poznámkového bloku ve sdíleném umístění. Pokud synchronizace proběhne úspěšně, mohou ostatní uživatelé zobrazit poslední verzi vašich poznámek.

Aplikace OneNote nemůže synchronizovat změny:    Ikona se žlutou trojúhelníkovou varovnou značkou se zobrazí, pokud při posledním pokusu o synchronizaci došlo k chybám. Pokud chcete zobrazit důvod selhání, klikněte pravým tlačítkem na ikonu sdíleného poznámkového bloku na navigačním panelu a klikněte na příkaz Stav synchronizace poznámkového bloku. Další informace naleznete v části Poradce při potížích s chybami synchronizace v tomto článku. Aplikace OneNote bude pokračovat v synchronizaci těch oddílů poznámkového bloku, ve kterých nedošlo k žádným chybám. Můžete pokračovat v provádění změn ve všech oddílech poznámkového bloku a tyto změny budou synchronizovány po odstranění chyby.

Aplikace OneNote nemůže provést synchronizaci změn:    Ikona s červeným přeškrtnutým kruhem se zobrazí, pokud nejste připojeni k umístění, kde je sdílený poznámkový blok uložen. Je možné, že nejste připojeni k síti nebo server ve sdíleném umístění neodpovídá. Pokud nejste připojeni ke sdílenému umístění, můžete i přesto upravovat místní kopii sdíleného poznámkového bloku ve svém počítači. Změny provedené offline budou automaticky synchronizovány při příštím připojení ke sdílenému umístění.

Poznámka : Pokud chcete synchronizovat sdílené poznámkové bloky, je nutné, aby aplikace OneNote byla spuštěna. Jestliže počítač je připojen ke sdílenému umístění v síti, ale aplikace OneNote není spuštěna, nebudou sdílené poznámkové bloky v počítači synchronizovány až do příštího spuštění aplikace OneNote.

Zapnutí nebo vypnutí automatické synchronizace poznámkového bloku

Pokud je umístění sdíleného poznámkového bloku dočasně nedostupné nebo pokud nechcete v poznámkovém bloku, se kterým pracujete, zobrazit změny provedené ostatními uživateli, je možné podle následujícího postupu vypnout automatickou synchronizaci poznámkového bloku:

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Informace.

 2. Na pravé straně klikněte na možnost Zobrazit stav synchronizace.

 3. Ve zobrazeném dialogovém okně Synchronizace sdílených poznámkových bloků klikněte na přepínač Pracovat offline. Aplikace OneNote neprovede synchronizaci změn a nezobrazí změny poznámkového bloku provedené ostatními uživateli, dokud neprovedete ručně synchronizaci poznámkového bloku nebo znovu nezapnete automatickou synchronizaci.

Začátek stránky

Poradce při potížích s chybami synchronizace

Jestliže se nezdaří řádná synchronizace určitého oddílu sdíleného poznámkového bloku, aplikace OneNote zobrazí chybovou zprávu v dialogovém okně Synchronizace sdílených poznámkových bloků.

 1. V navigačním panelu klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu sdíleného poznámkového bloku, který chcete zkontrolovat, a klikněte na možnost Stav synchronizace poznámkového bloku.

 2. Ve zobrazené dialogovém okně Synchronizace sdílených poznámkových bloků klikněte na kartu Chyby.

Poznámka : Pokud dojde k chybě v určitém oddílu, budou ostatní oddíly ve stejném poznámkovém bloku synchronizovány správně.

Začátek stránky

Přesunutí nebo odstranění chybně umístěných oddílů

K chybnému umístění oddílů může dojít, pokud se aplikace OneNote 2010 pokouší o synchronizaci změn, které byly provedeny v oddílu poznámkového bloku, jehož soubor oddílu není možné najít. V těchto případech se v dolní části navigačního panelu zobrazí ikona Chybně umístěné oddíly:

Obrázek tlačítka

Chybně umístěné oddíly se mohou objevit rovněž v následujících situacích:

 • Provedli jste změny oddílu, který byl ve sdíleném umístění jiným uživatelem odstraněn.

 • Provedli jste změny oddílu, který byl jiným uživatelem přesunut na jiné místo. Pokud byl oddíl přesunut do jiného sdíleného poznámkového bloku, jenž je otevřen v místním počítači, může aplikace OneNote znovu najít daný soubor oddílu a synchronizaci příslušných změn správně provést v novém umístění. V tom případě po dokončení synchronizace ikona Chybně umístěné oddíly zmizí.

Chybně umístěné oddíly zůstávají ve sdíleném poznámkovém bloku, dokud aplikace OneNote nenajde nové umístění oddílu nebo dokud uživatel chybně umístěný oddíl nepřesune nebo neodstraní.

Přesunutí chybně umístěného oddílu do jiného poznámkového bloku

Pokud oddíl sdíleného poznámkového bloku již nemůže být synchronizován, avšak informace v něm obsažené chcete uchovat, můžete nesynchronizovaný oddíl přesunout do jiného poznámkového bloku. Tím daný oddíl odeberete ze sdíleného poznámkového bloku, ale uchováte jeho obsah.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu chybně umístěného oddílu, který chcete přesunout, a v místní nabídce klepněte na příkaz Přesunout.

 2. V dialogovém okně Přesunout oddíl proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li aktuální oddíl přesunout před jiný oddíl, klepněte v seznamu na cílový oddíl a potom na tlačítko Přesunout před.

  • Jestliže chcete aktuální oddíl přesunout za jiný oddíl, klepněte v seznamu na cílový oddíl a potom na tlačítko Přesunout za.

  • Jestliže chcete aktuální oddíl přesunout do skupiny oddílů nebo do poznámkového bloku, který neobsahuje oddíly, klepněte v seznamu na cílovou skupinu oddílů nebo poznámkový blok a potom na tlačítko Přesunout do.

   Tip : Chcete-li vytvořit novou skupinu oddílů, vyberte v seznamu umístění a před přesunutím aktuálního oddílu klikněte na tlačítko Vytvořit novou skupinu oddílů.

Odstranění chybně umístěného oddílu z poznámkového bloku

Pokud byl oddíl sdíleného poznámkového bloku záměrně odstraněn a dále již nepotřebujete provádět synchronizaci nebo ukládat změny, postupujte takto:

 1. V dolní části navigačního panelu klikněte na tlačítko Chybně umístěné oddíly Obrázek tlačítka .

 2. V seznamu chybně umístěných oddílů klepněte pravým tlačítkem myši na název oddílu, který chcete odstranit, a potom klepněte na příkaz Odstranit.

  Důležité : Odstraníte-li chybně umístěný oddíl, budou informace v něm obsažené nenávratně ztraceny. Pokud si nejste jisti, zda chcete chybně umístěný oddíl nenávratně ztratit, můžete jej místo odstranění přesunout do jiné části poznámkového bloku.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×