Zobrazení stavu služby

Jako správce Office 365 se můžete podívat, jestli nedošlo k přerušení poskytování služeb nebo k jejich výpadku, na stránce Stav služby Office 365. Na stránce Stav služby se zobrazují informace o stavu pro dnešní den, posledních 6 dnů a posledních 30 dnů. Můžete také zjistit, na kdy je pro vaše služby naplánovaná údržba.

   Pokud se k Office 365 nemůžete přihlásit, nedostanete se na stránku Stav služby. Další informace o tom, co dělat dál, najdete na stránce Řešení potíží s přihlášením k Office 365.

Zobrazení stavu všech vašich služeb a jejich součástí:

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Přejděte na Stav služby > Stav služby (nebo Stav služby > Sledovat stav služby a údržbu).

 4. Na stránce Aktuální stav si můžete zobrazit stav pro dnešek a předchozích šest dnů. Udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Vyberte šipku dolů vedle služby, u které chcete zobrazit další součásti nebo funkce.

  2. Pokud chcete zobrazit podrobnosti, vyberte ikonu stavu (viz tabulka Popisy ikon stavů).

  3. Pokud si chcete zobrazit historii stavů, vyberte Zobrazit historii za poslední dny (počet: 30).

  4. Vyberte odkaz RSS, abyste si zaregistrovali informační kanál RSS pro stav služby, který vám pošle e-mail, když se přidá nová událost nebo když se aktualizuje stávající událost.

   Obrázek stránky aktuálního stavu služby s popisky: 1) šipka rozevíracího seznamu Exchange Online, 2) zelená ikona značky zaškrtnutí, 3) odkaz Zobrazit historii za posledních 30 dní a 4) odkaz RSS

Potřebujete něco jiného? Můžete taky:

 • Získat podporu k problému:    Pokud chcete vytvořit žádost o službu nebo vyhledat telefonní číslo technické podpory, přejděte na Správce > Podpora > Přehled a pak zvolte jednu z kategorií v části Vytvořit žádost o službu (nebo Podpora > Získat nápovědu a online podporu a pak zvolte jednu z kategorií v části Vytvořit žádost o službu).

 • Řešit problémy s e-mailem:    Postupujte podle pokynů v článku Řešení problémů s Outlookem.

 • Zobrazit další sestavy:    Dostupné jsou taky sestavy pro správce plánů Office 365 pro firmy. Vyberte Správce > Sestavy.

 • Přečíst si informace o stavu služby v jiném jazyce:    Tady najdete postup, jak si vysvětlení stavu služby nechat přeložit.

Plánovaná údržba

Podle potřeby si můžete zobrazit údaje o události plánované údržby, a to včetně jejího data a času.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Přejděte na Stav služby > Plánovaná údržba (nebo Stav služby > Sledovat stav služby a údržbu > Plánovaná údržba).

 4. Na stránce Plánovaná údržba zobrazíte doplňující informace výběrem odkazu ve sloupci Stav.

Začátek stránky

Popisy ikon stavů

Ikona

Popis ikony

Vysvětlení

Normální dostupnost služby

Normální dostupnost služby

Služba je dostupná a v zaznamenávaném období neutrpěla žádné incidenty. Tato ikona neodkazuje na doplňující informace.

Průzkum

Průzkum

Probíhá průzkum možného servisního incidentu. Brzy budou k dispozici další informace.

Falešně pozitivní

Falešně pozitivní

Služba je v pořádku. K možnému servisnímu incidentu, který byl podrobený průzkumu, ve skutečnosti nedošlo.

Přerušení poskytování služeb

Přerušení služby

Služba nefunguje. Uživatelé nemají přístup ke svému e-mailu, dokumentům nebo informacím o stavu.

Obnovování služby

Obnovování služby

Probíhá řešení servisního incidentu.

Snížení úrovně služeb

Snížení výkonnosti služby

Služba je pomalá, nečinná a občas krátkodobě neodpovídá.

Rozšířené obnovení

Rozšířené obnovení

Byly dokončené kroky pro vyřešení servisního incidentu. Nějakou dobu ale bude trvat, než se operace služby navrátí k normálu. V průběhu této doby může být chování služby v některých případech pomalejší.

Obnovena normální dostupnost služby

Normální služba obnovena

V průběhu dneška došlo k incidentu, ale služba už byla obnovená.

Sestava po vyřešení incidentu publikována

Sestava po vyřešení incidentu publikována

Byla publikovaná sestava po vyřešení incidentu.

Další informace

Další informace

Předchozí den došlo k incidentu. Tento incident už může být vyřešený, nebo pořád ještě aktivní. Aktuální stav najdete ve sloupci Dnes.

Poznámky   

 • Data a časy se zobrazují podle časového pásma místa, kde se nacházíte, a v případě potřeby se převádějí na letní čas. V průběhu hodin, kdy probíhá změna času na letní nebo naopak, může dojít k ovlivnění času zprávy o incidentu, a to i v oblastech, kde se letní čas nepoužívá.

 • Na stránku Stav služby se můžete dostat i z řídicího panelu Centra pro správu Office 365. Ve spodní části upozornění Aktuální stav vyberte Zobrazit podrobnosti a historii.

Začátek stránky

Překlad vysvětlení stavu služby do mého jazyka

Pokud na stránce Stav služby vyberete událost, podrobnosti události se zobrazí jenom v angličtině. Pokud si je chcete přečíst v jiném jazyce, můžete získat jejich překlad.

 1. Přejděte k překladatelské službě na webu překladače.

 2. Na stránce Stav služby vyberte ikonu, která označuje servisní incident. V části Podrobnosti zkopírujte text, který ho popisuje, a vložte ho do určeného místa v překladatelské službě.

 3. V překladači vyberte požadovaný cílový jazyk a vyberte Přeložit.

Začátek stránky

Použít na: Office 365 Small Business AdminByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk