Zobrazení, správa a instalace doplňků v aplikacích Microsoft Office

Když povolíte nějaký doplněk, přidají se vám do aplikací Office vlastní příkazy a nové funkce, aby se vám s aplikacemi líp pracovalo. Doplňky by mohli zneužít hackeři, aby vám v počítači udělali nějakou škodu. Můžete si ale pro ně podle sebe nastavit úroveň zabezpečení, aby se chovaly tak, jak vám to bude nejlíp vyhovovat.

Povolení doplňku

Pokud víte, že je doplněk z důvěryhodného zdroje, můžete na panelu zpráv kliknout na Povolit obsah.

Panel zpráv se zprávou Určitý aktivní obsah byl zakázán

Začátek stránky

Zobrazení nebo změna nastavení doplňků

Nastavení doplňků, jejichž popis je uveden v následující části, je možné zobrazit a změnit v Centru zabezpečení. Je možné, že nastavení zabezpečení před doplňky byla ve vaší organizaci stanovena, některé možnosti proto nemusí být možné změnit.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečení > Doplňky.

 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček, které jsou na stránce Doplňky.

Oblast Doplňky v Centru zabezpečení

Vysvětlení nastavení pro doplňky

 • Vyžadovat podepsání doplňků aplikací důvěryhodným vydavatelem:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby Centrum zabezpečení kontrolovalo, jestli má doplněk důvěryhodný podpis vydavatele. Pokud podpis vydavatele důvěryhodný není, aplikace Office doplněk nenačte a na panelu s informacemi o blokování se zobrazí oznámení, že doplněk je zakázaný.

 • Zakázat oznámení pro nepodepsané doplňky (kód zůstane zakázaný):     Pokud zaškrtnete políčko Vyžadovat podepsání doplňků aplikací důvěryhodným vydavatelem, přestane být políčko Zakázat oznámení pro nepodepsané doplňky (kód zůstane zakázaný) vyšedlé (neaktivní). Doplňky podepsané důvěryhodným vydavatelem budou povolené, ale nepodepsané doplňky budou zakázané.

 • Zakázat všechny doplňky aplikací (může negativně ovlivnit funkčnost):     Toto políčko zaškrtněte, pokud nedůvěřujete žádným doplňkům. Zakážete tím automaticky úplně všechny doplňky a aplikace vás na zakázání doplňků nebude nikdy upozorňovat. Když toto políčko zaškrtnete, ostatní zaškrtávací políčka budou vyšedlá (neaktivní).

Poznámka : Toto nastavení se projeví po ukončení a opětovném spuštění příslušné aplikace Office.

Při používání doplňků se vám může hodit přečíst si víc o digitálních podpisech a certifikátech, které ověřují doplněk, a taky o důvěryhodných vydavatelích (vývojářích softwaru, kteří často doplňky vytvářejí).

Začátek stránky

Zobrazení nainstalovaných doplňků

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Doplňky.

 2. Když vyberete (zvýrazníte) konkrétní doplněk, uvidíte dole jeho název, vydavatele, informace o kompatibilitě a to, kde ho máte na počítači uložený. V popisu si pak můžete přečíst, co dělá nebo k čemu je.

Zobrazení oblasti Doplňky v Centru zabezpečení

Poznámka : Pokud je doplněk zablokovaný funkcí Zabránění spuštění dat, můžete si o této funkci přečíst v článku Proč dochází k selhání doplňku.

Začátek stránky

Vysvětlení kategorií doplňků

 • Aktivní doplňky aplikací:     Doplňky, které jsou registrované a právě spuštěné v aplikaci Office.

 • Neaktivní doplňky aplikací:     Doplňky, které jsou přítomny v počítači, nejsou však aktuálně zavedeny. Například schémata XML jsou aktivní, jen když je otevřen dokument, který na ně odkazuje. Jiným příkladem jsou doplňky modelu COM: Je-li zaškrtnuto políčko pro daný doplněk modelu COM, je doplněk aktivní. Není-li políčko zaškrtnuto, je doplněk neaktivní.

 • Doplňky související s dokumentem:     Soubory šablon, na které odkazují otevřené dokumenty.

 • Zakázané doplňky aplikací:    Doplňky, které jsou automaticky zakázané, protože způsobují havárie aplikací Office.

 • Doplněk:     Název doplňku

 • Vydavatel:     Vývojář softwaru nebo organizace odpovědná za vytvoření doplňku

 • Kompatibilita:     Tady najdete některé problémy s kompatibilitou.

 • Umístění:     Cesta k souboru označuje, kde je doplněk v počítači nainstalován.

 • Popis: Tento text popisuje funkci doplňku.

Poznámka : Aplikace Microsoft Outlook má v Centru zabezpečení jednu možnost pro doplňky: Používat nastavení zabezpečení maker u nainstalovaných doplňků. Aplikace InfoPath nemá žádné nastavení zabezpečení pro doplňky.

Začátek stránky

Správa a instalace doplňků

Při správě a instalaci doplňků se řiďte následujícími pokyny.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Doplňky.

 2. Vyberte typ doplňku.

 3. Klikněte na tlačítko Přejít.

 4. Vyberte doplňky, které chcete přidat, odebrat, načíst nebo nahrát. Můžete taky kliknout na Procházet a vyhledat doplňky, které chcete nainstalovat.

Začátek stránky

Proč dochází k selhání doplňku?

Některé doplňky nemusí odpovídat zásadám IT oddělení vaší organizace. Pokud jste nedávno do některé aplikace Office nějaký doplněk doinstalovali a budou s ním právě tyto problémy, funkce Zabránění spuštění dat ho zakáže a může dojít k chybě aplikace.

Další informace o funkci Zabránění spuštění dat

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×