Zobrazení skrytých příjemců e-mailové zprávy

Přidáte-li do pole Skrytá v e-mailové zprávě jméno příjemce, odešle se příjemci kopie zprávy, avšak jeho jméno se nezobrazí ostatním příjemcům zprávy (jména zadaná do polí Komu nebo Kopie).

Pole Skrytá v okně nové zprávy

Tip : Pokud se pole Skrytá nezobrazuje, vyhledejte pokyny k jeho zobrazení v tématu Zabránění zobrazení jmen příjemců při používání skrytých kopií.

Zobrazení všech skrytých příjemců u přijaté zprávy

Jedinou osobou, která může zobrazit jména skrytých příjemců zprávy, je její odesílatel.

Zobrazení všech skrytých příjemců u odeslané zprávy

Jste-li odesílatelem zprávy, postupujte následujícím způsobem:

  • Otevřete odeslanou zprávu. Ve výchozím nastavení se odeslané zprávy ukládají do složky Odeslaná pošta. Všichni příjemci se zobrazují v záhlaví zprávy.

Poznámka : Jména skrytých příjemců se nezobrazují při zobrazení náhledu zprávy v podokně čtení. Zde se zobrazují pouze příjemci na řádcích Komu a Kopie.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×