Zobrazení skrytých dat a prázdných buněk v grafu

Ve výchozím nastavení se data, která jsou v řádcích a sloupcích listu skryta, v grafech nezobrazují a prázdné buňky se zobrazují jako mezery. Skrytá data však lze zobrazit a lze změnit i způsob, jakým jsou zobrazeny prázdné buňky. Prázdné buňky se mohou zobrazovat také jako nulové hodnoty nebo je možné mezeru nahradit spojnicí.

 1. Klepněte na graf, ve kterém chcete zobrazit skrytá data a prázdné buňky.

  Tip : Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Data na položku Vybrat data.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na tlačítko Skryté a prázdné buňky a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li definovat způsob zobrazení prázdných buněk v grafu, klepněte na přepínač Mezery, Nula nebo Spojit datové body pomocí spojnice .

  • Chcete-li v grafu zobrazit skryté buňky, zaškrtněte políčko Zobrazit data ve skrytých řádcích a sloupcích.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×