Zobrazení, skrytí nebo změna mřížky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Čáry mřížky jsou na stránce výkresu umístěny podobně jako linky na čtverečkovaném papíru. Mřížka vizuálně usnadňuje umístění obrazců na stránce výkresu a lze k ní obrazce přichytit. Mřížka se netiskne automaticky, její tisk současně se stránkou výkresu je možné nastavit na kartě Nastavení tisku v dialogovém okně Vzhled stránky.

V tomto článku

Zobrazení nebo skrytí mřížky

Změna mezer mřížky

Změna počátku mřížky

Změna umístění bodu nula na pravítku

Zobrazení nebo skrytí mřížky

Chcete-li mřížku zobrazit nebo skrýt, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Mřížka.

Začátek stránky

Změna mezer mřížky

Ve většině výkresů aplikace Microsoft Office Visio je ve výchozím nastavení použita variabilní mřížka. Hustota čar variabilní mřížky se mění v závislosti na zvětšení nebo zmenšení výkresu a je vhodná tehdy, chcete-li přesněji zarovnat obrazce.

U některých výkresů, například u plánů prostorového uspořádání nebo u technických diagramů, může být vhodné nastavit pevnou mřížku, aby čáry mřížky zůstaly ve stejné vzdálenosti nezávisle na zvětšení. Můžete například nastavit mřížku tak, aby odpovídala rozměrům stropních panelů. Nastavíte-li pevnou mřížku pro stropní panely o velikosti 40 × 40 cm, budou čáry mřížky vždy odpovídat této vzdálenosti na pravítku nezávisle na zvětšení.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Pravítko a mřížka.

 2. Některým z následujících postupů nastavte variabilní nebo pevnou hustotu mřížky:

  • Chcete-li proměnná mřížka, klepněte v seznamech Hustota mřížky vodorovně a Svisle na možnost Jemné, Normální nebo Hrubé. Možnost Jemné představuje nejhustší mřížku, Hrubé nejřidší.

  • Chcete-li pevná mřížka, klepněte v seznamech Hustota mřížky vodorovně a Svisle na možnost Pevné. Do pole Minimální mezery zadejte požadovanou mezeru.

Začátek stránky

Změna počátku mřížky

Počátek mřížky je nastaven stejně jako umístění bod nula pravítka. Přesunete-li bod nula na pravítku, přesune se také počátek mřížky. Počátek mřížky lze však nastavit i nezávisle na bodu nula pravítka.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Pravítko a mřížka.

 2. Ve skupinovém rámečku Počátek mřížky zadejte souřadnice x (vodorovná) a y (svislá) bodu, kde chcete mít začátek mřížky, a poté klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna umístění bodu nula na pravítku

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li změnit umístění bodu nula na obou pravítkách, podržte stisknutou klávesu CTRL a myší přetáhněte bod z průsečíku obou pravítek do místa, kde má být umístěn nový bod nula.

 • Jestliže chcete změnit umístění na pravítku, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte bod z pravítka.

 • Pokud chcete vrátit bod nula do levého dolního rohu stránky, poklepejte na průsečík obou pravítek.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×