Zobrazení, skrytí nebo změna mřížky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Čáry mřížky jsou na stránce výkresu umístěny podobně jako linky na čtverečkovaném papíru. Mřížka vizuálně usnadňuje umístění obrazců na stránku výkresu a lze k ní obrazce přichytit. Mřížka se netiskne automaticky, její tisk současně se stránkou výkresu je možné nastavit na kartě Nastavení tisku v dialogovém okně Vzhled stránky.

V tomto článku

Zobrazení nebo skrytí mřížky

Změna hustoty mřížky

Změna počátku mřížky

Změna umístění bodu nula na pravítku

Zobrazení nebo skrytí mřížky

Pokud chcete zobrazit nebo skrýt mřížky klikněte na kartě zobrazení ve skupině Zobrazit zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Mřížka.

Začátek stránky

Změna hustoty mřížky

Ve většině výkresů aplikace Microsoft Visio je ve výchozím nastavení použita variabilní mřížka. Hustota čar variabilní mřížky se mění v závislosti na zvětšení nebo zmenšení výkresu a je vhodná tehdy, chcete-li přesněji zarovnat obrazce.

U některých výkresů, například u plánů prostorového uspořádání nebo u technických diagramů, může být vhodné nastavit pevnou mřížku, aby čáry mřížky zůstaly ve stejné vzdálenosti nezávisle na zvětšení. Můžete například nastavit mřížku tak, aby odpovídala rozměrům stropních panelů. Nastavíte-li pevnou mřížku pro stropní panely o velikosti 40 × 40 cm, budou čáry mřížky vždy odpovídat této vzdálenosti na pravítku nezávisle na zvětšení.

 1. Na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Pravítko a mřížka.

 2. Některým z následujících postupů nastavte variabilní nebo pevnou hustotu mřížky:

  • Chcete-li variabilní mřížku, klikněte v seznamech Hustota mřížky Vodorovně a Svisle na možnost Jemné, Normální nebo Hrubé. Možnost Jemné představuje nejhustší mřížku, Hrubé nejřidší.

  • Chcete-li pevnou mřížku, klikněte v seznamech Hustota mřížky Vodorovně a Svisle na možnost Pevné. Do pole Minimální mezery zadejte požadovanou mezeru.

Začátek stránky

Změna počátku mřížky

Počátek mřížky nastavenou na stejné pozici jako pravítka bod nula. Ve výchozím nastavení je bod nula levém dolním rohu na stránku výkresu. Přesunutí bodu nula na pravítku počátek mřížky taky slouží k přesunutí. Můžete, ale nastavit počátek mřížky nezávisle na sobě z pravítka bod nula.

 1. Na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Pravítko a mřížka.

 2. Ve skupinovém rámečku Počátek mřížky zadejte (vodorovně) souřadnice x a y (svislá) bodu, ze kterého chcete mít začátek mřížky, a potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Změna umístění bodu nula na pravítku

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li změnit umístění bodu nula na obou pravítkách, podržte stisknutou klávesu CTRL a myší přetáhněte bod z průsečíku obou pravítek do místa, kde má být umístěn nový bod nula.

 • Jestliže chcete změnit umístění na pravítku, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte bod z pravítka.

 • Pokud chcete vrátit bod nula do levého dolního rohu stránky, poklepejte na průsečík obou pravítek.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×