Zobrazení seznamu kontaktů ve formátu „příjmení, jméno“

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li seznam kontaktů seřadit podle příjmení kontaktů, je třeba změnit formát zobrazení na formát „příjmení, jméno“. Po změně formátu zobrazení může být ještě nutné jednotlivě změnit kontakty, které se při změně formátu neaktualizovaly.

V tomto článku:

Změna seznamu kontaktů na formát „příjmení, jméno“

Změna jednotlivých kontaktů na formát „příjmení, jméno“

Proč nelze změnit formát jména některých kontaktů?

Změna seznamu kontaktů na formát „příjmení, jméno“

Můžete změnit formát jmen kontaktů v hlavním Microsoft Office Outlook 2007 složku Kontakty nebo všechny složky kontaktů, které vytvoříte. U těchto složek jsou uvedeny v Adresář aplikace Outlook. Však nelze změnit formát jmen názvy v globální seznam adres (GAL). Další informace o globálního seznamu adres, najdete v článku Proč si nemůžu změnit formát jmen pro některé kontakty? oddíl.

Poznámka : Následující postup vyžaduje restartování aplikace Outlook, aby byly provedené změny platné.

 1. V aplikaci Outlook klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Nastavení účtu.

 2. Na kartě Adresáře klepněte v seznamu Název na položku Adresář aplikace Outlook a pak klepněte na tlačítko Změnit.

  Vaše adresáře se zobrazí na kartě Adresáře.

 3. V části Adresáře aplikace Outlook klepněte na adresář, u kterého chcete změnit formát zobrazení kontaktů. Například klepněte na položku Kontakty: Osobní složky nebo Kontakty: Poštovní schránka – název poštovní schránky.

 4. Pod položkou Zobrazovat jména podle klepněte na položku Zařazení (Nový, Jan).

  Volba formátu jména pro položky v adresáři

 5. Klepněte dvakrát na tlačítko Zavřít.

 6. Ukončete a znovu spusťte aplikaci Outlook.

 7. Chcete-li ověřit změnu formátu, klepněte v aplikaci Outlook v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti.

 8. Na kartě Předvolby klepněte ve skupinovém rámečku Kontakty a poznámky na položku Možnosti kontaktů.

 9. V dialogovém okně Možnosti kontaktů proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ověřte nastavení položky Příjmení, Křestní v poli Zařadit jako – výchozí.

  • V seznamu Výchozí "Zařadit jako" pořadí klikněte na Příjmení, jméno.

 10. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna jednotlivých kontaktů na formát „příjmení, jméno“

Jakmile změníte formát jména u existujících kontaktů v adresáři aplikace Outlook, bude tato změna platit pro budoucí položky, které vytvoříte. V některých případech se ale při změně formátu neaktualizují všechny kontakty. V těchto případech je třeba změnit formát u každého jednotlivého kontaktu.

 1. Ve složce Kontakty poklepejte na kontakt, který se nezobrazuje ve formátu „příjmení, jméno“.

 2. V otevřeném kontaktu klepněte v poli Zařadit jako v levé horní části na jméno ve formátu „příjmení, jméno“. Například klepněte na položku Novák, Jan.

  Seznam Zařadit jako v kontaktu

 3. Na kartě Kontakt klepněte ve skupině Akce na položku Uložit a zavřít.

 4. Opakujte pro každý kontakt, který se nezobrazuje se jménem ve správném formátu.

Poznámka : 

 • Na kartě kontaktu představuje položka Zobrazované jméno u e-mailových adres jméno, které se zobrazí v polích Komu, Kopie a Skrytá v e-mailové zprávě a také v adresáři při hledání kontaktu. Zobrazované jméno se vytvoří v závislosti na způsobu zadání jména kontaktu do pole Celé jméno.

 • Názvů společností v poli společnosti, které začínají automaticky objeví v části další slovo v názvu. Například Telefonní společnost se zobrazí jako telefonní společnost.

Začátek stránky

Proč nelze změnit formát jména některých kontaktů?

Kontakty zobrazené ve složce Kontakty Outlook 2007 tvoří obsah Adresář aplikace Outlook. Můžete taky vytvořit a název jiné složky kontaktů a v žádném z těchto složek můžete změnit formát jmen. Formát zobrazení jmen v Microsoft Exchange globální seznam adres však nelze změnit. Formát názvů z globálního seznamu adres nastavil správce organizace.

Další informace o adresářích

 • Globální adresář:    Chcete-li zobrazit tento adresář, musíte používat účet serveru Microsoft Exchange. Globální seznam adres obsahuje jména a e-mailové adresy všech uživatelů v organizaci. Globální seznam adres je automaticky konfigurován společně s účtem serveru Exchange. Tento adresář vytváří a udržuje správce serveru Exchange nebo správce sítě. Tento adresář může také obsahovat e-mailové adresy externích kontaktů, distribučních seznamů, konferenčních místností a vybavení.

 • Adresář aplikace Outlook:     Tento adresář nevyžaduje použití účtu serveru Exchange. Adresář aplikace Outlook se vytvoří automaticky a obsahuje kontakty ve výchozí složce Kontakty, která uvádí e-mailové adresy nebo faxová čísla. Tyto kontakty se zobrazují v dialogovém okně Adresář po klepnutí na položku Kontakty v seznamu Adresář.

  Jestliže vytvoříte další složky kontaktů, můžete pro každou složku nastavit vlastnosti tak, aby byly kontakty zahrnuty jako část adresáře aplikace Outlook.

Formát jmen můžete změnit také u dalších adresářů, které v aplikaci Outlook vytvoříte. Další informace naleznete v tématu Přidání nebo odebrání adresáře.

Složky kontaktů jsou k dispozici v adresáři v seznamu adresářů.

Chcete-li zobrazit všechny dostupné adresáře, klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Adresář a potom klepněte na šipku pod položkou Adresáře.

Seznam adresářů

Jednotlivé složky kontaktů se zobrazí v seznamu adresářů.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×