Zobrazení sestav pracovního postupu

Server Microsoft Office SharePoint Server 2007 poskytuje základní nástroje pro vykazování pracovních postupů umožňující organizacím vyhodnotit efektivitu jejich pracovních postupů a souvisejících obchodních procesů.

V tomto článku:

Možnosti pro vykazování pracovního postupu

Zobrazení dostupných sestav pro pracovní postup

Možnosti pro vykazování pracovního postupu

Server Office SharePoint Server 2007 obsahuje nástroje pro vykazování, které vytvářejí souhrnnou analýzu historie pracovního postupu, které mohou organizace použít k identifikaci problémových míst v procesech nebo zjistit, zda skupina splňuje konkrétní výkonnostní cíle pro daný obchodní proces. Server Office SharePoint Server 2007 také obsahují několik předdefinovaných sestav aplikace Microsoft Office Excel, které poskytují souhrnnou analýzu historie pracovního postupu pro více instancí pracovního postupu. Dále jsou k dispozici informace o historii pracovního postupu ve formě zdroje dat seznamu služby SharePoint, které lze použít a analyzovat v jiných aplikacích, například Microsoft Office Visio 2007, Microsoft Office Access 2007 nebo vlastních řešeních pro sledování obchodních procesů.

Začátek stránky

Zobrazení dostupných sestav pro pracovní postup

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ke kterým jsou přidruženy pracovní postupy, pro něž chcete zobrazit sestavu.

  Pokud se název vašeho seznamu nebo knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název daného seznamu nebo knihovny.

 2. Ve sloupci Stav pracovního postupu, pro který chcete zobrazit sestavu, klepněte na odkaz na informace o stavu vedle libovolné položky v seznamu či knihovně. Klepněte například na možnost Probíhá nebo Dokončeno.

 3. Na stránce Stav pracovního postupu v části Historie pracovního postupu klepněte na možnost Zobrazit sestavy pracovních postupů.

  Na stránce Zobrazit sestavy pracovních postupů jsou zobrazeny sestavy pro každý pracovní postup, který je k dispozici pro položky v seznamu nebo knihovně.

 4. Vyhledejte pracovní postup, pro který chcete zobrazit sestavy, a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit informace o tom, jak dlouho trvá dokončení jednotlivých činností v pracovním postupu a jak dlouho trvá dokončení každé instance pracovního postupu, klepněte na možnost Sestava dob trvání činností.

  • Jestliže chcete zobrazit informace o tom, které pracovní postupy byly zrušeny nebo před jejich dokončení došlo k chybám, klepněte na možnost Sestava zrušení a chyb.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×