Zobrazení projektu pomocí Centra projektů

Centrum projektů představuje centrální zdroj informací o projektech, které byly publikovány na Microsoft Office Project Server. Můžete zde zobrazit souhrnné informace o více projektech a prohlížet podrobné informace o určitých projektech. Chcete-li zobrazit projekt v Centru projektů, proveďte tyto kroky:

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte na příkaz Projekty.

  Na stránce Centrum projektů zobrazte seznam všech publikovaných projektů v rámci organizace včetně Hlavní projekt.

 2. V seznamu Zobrazení klepněte na zobrazení, které obsahuje požadované informace.

  Grafická část Ganttova diagramu zobrazuje jednotlivé projekty jako souhrnný pruh Ganttova diagramu. Tabulková část zobrazení obsahuje různá pole v závislosti na zvoleném zobrazení.

  Tip : Chcete-li filtrovat seznam projektů nebo uspořádat projekty do skupin, klepněte na tlačítko Možnosti zobrazení Obrázek tlačítka a vyberte požadované možnosti.

 3. Chcete-li zobrazit úkoly v rámci určitého projektu, klepněte na název projektu ve sloupci Název projektu. Zobrazí se seznam všech úkolů v rámci daného projektu, včetně všech vložených Dílčí projekt.

 4. Chcete-li s projektem pracovat v rámci jeho vlastního pracovního prostoru, vyberte daný projekt, klepněte na tlačítko Přejít na a klepněte na položku Pracovní prostor projektu. V pracovním prostoru projektu můžete vytvořit diskusní vývěsku, seznam souvisejících souborů a dokumentů nebo projektovou knihovnu dokumentů.

  Poznámka : Aby bylo možné přejít do pracovního prostoru projektu, musí být pracovní prostor pro projekt buď nastaven vedoucím v době prvního publikování projektu, nebo nastaven Správce.

Poznámka : 

 • Na stránce Centrum projektů se zobrazují indikátory o informacích souvisejících s projekty. Jsou-li k projektu například připojeny dokumenty nebo problémy, zobrazí se indikátor dokumentu nebo problému.

 • Chcete-li otevřít projekt v aplikaci Microsoft Office Project Professional 2007, vyberte jej a klepněte na tlačítko Otevřít.

 • V závislosti na nastavení oprávnění můžete někdy upravovat vlastní pole projektu. Vyberte projekt, u kterého chcete změnit vlastní pole, a klepněte na možnost Upravit vlastní pole.

Proč v aplikaci Microsoft Office Project Web Access nelze provést některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×