Zobrazení projektových nákladů

Co chcete udělat?

Zobrazení celkových nákladů pro úkoly a zdroje

Zobrazení celkových nákladů pro celý projekt

Zobrazení odchylek nákladů pro úkoly, zdroje a přiřazení

Zobrazení časově uspořádaných nákladů podle směrného plánu (rozpočtových) a skutečných nákladů

Zobrazení celkových nákladů pro úkoly a zdroje

Chcete-li zobrazit celkové náklady pro úkoly, postupujte takto:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Další zobrazení.

 2. V seznamu Zobrazení vyberte položku Seznam úkolů a klepněte na tlačítko Použít.

 3. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

 4. Prohlédněte si pole Celkové náklady.

Chcete-li zobrazit celkové náklady pro prostředky seskupené podle Pracovní zdroj, Materiálové zdroje a Nákladové zdroje, postupujte takto:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Seznam zdrojů.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

 3. Chcete-li zobrazit celkové náklady zdroje, klepněte na položku Pracovní nebo materiálové zdroje v poli Seskupit podle.

 4. Prohlédněte si pole Náklady.

Poznámka : Pokud jste v aplikaci Microsoft Office Project použili k vytvoření kódu nákladů Kódy osnovy, dáte možná přednost seskupení podle kódu nákladů, aby se zobrazily shrnuté celkové náklady zdroje.

Začátek stránky

Zobrazení celkových nákladů pro celý projekt

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Další zobrazení.

 2. V seznamu Zobrazení vyberte položku Seznam úkolů a klepněte na tlačítko Použít.

 3. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a na kartu Zobrazení.

 4. V části Možnosti směrného plánu pro projekt zaškrtněte políčko Zobrazit souhrnný úkol projektu a klepněte na tlačítko OK.

 5. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

Tip : Celkové náklady projektu můžete také zkontrolovat rychle v jednom místě. V nabídce Projekt klepněte na příkaz Informace o projektu a klepněte na tlačítko Statistika.

Začátek stránky

Zobrazení odchylek nákladů pro úkoly, zdroje a přiřazení

Odchylky nákladů nelze zobrazit, dokud nenastavíte pro projekt Směrný plán.

Chcete-li zobrazit odchylky nákladů pro úkoly, postupujte takto:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Další zobrazení.

 2. V seznamu Zobrazení vyberte položku Seznam úkolů a klepněte na tlačítko Použít.

 3. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

 4. Zkontrolujte dostupné hodnoty nákladů v polích Celkové náklady, Směrný plán, Odchylka, Skutečné a Zbývá.

  Na pole, která nejsou vidět, se přesunete klávesou TAB.

Chcete-li zobrazit odchylky nákladů pro zdroje, postupujte takto:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Seznam zdrojů.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

 3. Zkontrolujte dostupné hodnoty nákladů v polích Náklady, Náklady podle směrného plánu, Odchylka, Skutečné náklady a Zbývá.

  Na pole, která nejsou vidět, se přesunete klávesou TAB.

Poznámka : 

 • Máte-li materiálové zdroje, pravděpodobně se na ně budete chtít zaměřit pomocí filtru. Používáte-li Seznam zdrojů, zobrazte klepnutím na položku Typ zdroje v poli Filtr Pole Filtr všechny zdroje zobrazené podle typu. Chcete-li zobrazit znovu všechny zdroje, vyberte v rozevíracím seznamu Filtr položku Všechny zdroje.

 • Používáte-li seznam zdrojů, můžete také rychle náklady uspořádat do kategorií podle práce, materiálu nebo nákladových zdrojů. V poli Seskupit podle Pole Seskupit podle klepněte na položku Pracovní nebo materiálové zdroje. Jestliže budete chtít seskupení opět zrušit, klepněte v rozevíracím seznamu Seskupit podle na položku Žádná skupina.

Chcete-li si prohlédnout odchylky nákladů pro přiřazení, postupujte takto:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Používání zdrojů nebo Používání úkolů.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

 3. V tabulce Náklady pro zobrazení Používání zdrojů zkontrolujte dostupné hodnoty nákladů v polích Náklady, Náklady podle směrného plánu, Odchylka, Skutečné náklady a Zbývá.

  V tabulce Náklady pro zobrazení Používání úkolů zkontrolujte dostupné hodnoty nákladů v polích Pevné náklady, Nabíhání pevných nákladů, Celkové náklady, Náklady podle směrného plánu, Odchylka, Skutečné a Zbývá.

  Na pole, která nejsou vidět, se přesunete klávesou TAB.

Začátek stránky

Zobrazení časově uspořádaných nákladů podle směrného plánu (rozpočtových) a skutečných nákladů

Chcete-li zobrazit časově uspořádané náklady podle směrného plánu pro projekt, musíte nastavit Směrný plán.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Používání úkolů.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Náklady.

 3. V nabídce Formát klepněte na příkaz Styl podrobností a klepněte na kartu Podrobnosti používání.

 4. Chcete-li v seznamu Pole k dispozici vybrat pole, která nenásledují za sebou, podržte klávesu CTRL. Potom klepněte na položky Skutečné náklady, Náklady podle směrného plánuNáklady.

 5. Klepněte na tlačítko Zobrazit a potom na tlačítko OK.

Poznámka : Při výchozím nastavení počítá aplikace Microsoft Office Project skutečné náklady automaticky. Pokud chcete informace o skutečných nákladech upravit, musíte automatický výpočet skutečných nákladů vypnout. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Výpočty. Zrušte zaškrtnutí políčka Aplikace Microsoft Office Project vždy počítá skutečné náklady.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×