Zobrazení profilu pomocí kategorií pro ochranu osobních údajů

Při použití nastavení ochrany osobních údajů na stránce profilu na osobním webu můžete řídit, které skupiny uživatelů budou moci zobrazovat určité podrobnosti ve vašem profilu. Toto téma popisuje postup, kterým si můžete stránku se svým veřejným profilem prohlédnout tak, jak ji vidí uživatelé patřící do jednotlivých kategorií pro ochranu osobních údajů.

V tomto článku

Základní informace

Zobrazení profilu podle kategorií pro ochranu osobních údajů

Základní informace

Pokud jste u podrobností na stránce profilu použili kategorie pro ochranu osobních údajů, můžete svůj profil zobrazit v různých kategoriích. Díky tomu můžete snadněji zjistit, zda s jednotlivými skupinami uživatelů sdílíte informace, které jste měli v úmyslu sdílet.

Důležité :  Některé podrobnosti nelze řídit pomocí kategorií ochrany osobních údajů a vaše organizace může určit, které podrobnosti ve svém profilu můžete kontrolovat. V případě, že se rozevírací seznam ochrany osobních údajů nezobrazí, znamená to, že nastavení nemůžete změnit.

Je například možné, že budete chtít sdílet své osobní telefonní číslo pouze se svým nadřízeným, a ne se všemi pracovníky organizace, kteří mají přístup k vašemu profilu. Chcete-li řídit toto nastavení, použijte u nastavení soukromého telefonního čísla ve svém profilu kategorii ochrany osobních údajů Nadřízený.

Zobrazit

K dispozici máte dvojí možnost zkontrolovat, zda jste kategorii použili správně, a to pomocí porovnání zobrazení profilu na základě různých kategorií ochrany osobních údajů. Svůj profil můžete například zobrazit tak, jak by se zobrazil vašemu týmu, a potom tak, jak by se zobrazil všem uživatelům.

Popis kategorií ochrany osobních údajů:

 • Pouze já:     Vy

 • Nadřízený:    Váš přímý vedoucí

 • Můj tým:    Tato kategorie může v závislosti na vašem nastavení zahrnovat podřízené vašeho vedoucího, vašeho vedoucího a přímé podřízené. Do skupiny Můj tým můžete také přidat další osoby, například kolegy, se kterými úzce spolupracujete nebo které dobře znáte. Pokud plánujete používat kategorie pro ochranu osobních údajů, můžete tuto kategorii využít pro osoby, se kterými chcete sdílet nejvíce informací.

 • Kolegové:    Mezi vaše kolegy patří členové vašeho týmu plus další uživatelé, jejichž činnost sledujete.

 • Každý:    Všichni uživatelé, kterým vaše organizace udělila oprávnění k zobrazení vašeho profilu.

Zobrazení profilu podle kategorií pro ochranu osobních údajů

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud si prohlížíte profil určité osoby nebo stránku na svém osobním webu, klikněte na položku Můj profil. Můj profil

  • Pokud si na webu SharePoint prohlížíte jiný typ stránky, klikněte v pravém horním rohu na své jméno Název profilu a klikněte na položku Můj profil.

 2. V horní části stránky vedle položky Zobrazit můj profil z pohledu vyberte kategorii ochrany osobních údajů, kterou chcete použít.

 3. Zobrazte profil na základě příslušné kategorie a pokud budete chtít zobrazit profil na základě jiných kategorií ochrany osobních údajů, krok 2 zopakujte.

Poznámka :  Kategorie ochrany osobních údajů lze použít také u webových členství a seznamů kolegů, ale změnit zobrazení je možné jen u osobních podrobností.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×