Zobrazení poznámek prezentujícího při prezentacích

Průvodce dotykovým ovládáním Průvodce dotykovým ovládáním

V PowerPointu 2013 došlo k výraznému usnadnění konfigurace zobrazení prezentujícího uživatele (prezentujícího), která mohla být v předchozích verzích problematická. Stačí připojit dva monitory a PowerPoint se automaticky nakonfiguruje. V zobrazení prezentujícího můžete při prezentaci sledovat své poznámky, ale publikum uvidí jenom snímky.

V dolní části okna snímku v PowerPointu klikněte na Zobrazení prezentace.

Tlačítko zobrazení prezentace

Tip    Když pracujete s PowerPointem na samostatném monitoru a chcete zobrazit zobrazení prezentujícího, klikněte v zobrazení Prezentace ve skupině ovládacích prvků v levém dolním rohu na ikonu Zobrazit zobrazení prezentujícího a potom na Zobrazit zobrazení prezentujícího.

V zobrazení prezentujícího můžete provádět následující:

  • Pokud chcete přejít na předchozí nebo další snímek, klikněte na Předchozí nebo Další.

Zobrazení prezentujícího - tlačítka Předchozí a Další

  • Všechny snímky v prezentaci zobrazíte kliknutím na Zobrazit všechny snímky.


Všechny snímky zobrazíte kliknutím na Navigátora snímkem

Tip    Zobrazí se miniatury všech snímků prezentace (viz níže), takže můžete snadno přejít na určitý snímek v prezentaci.

Zobrazení všech snímků v prezentaci

  • Pokud si chcete některou část snímku podrobně prohlédnout, klikněte na Zvětšit snímek a potom přesuňte kurzor na místo, které chcete zobrazit.

    Zvětšit snímek

    • Pokud potřebujete při prezentaci na snímcích ukazovat nebo do nich psát, klikněte na Nástroje pera a laserového ukazovátka.

Použití pera nebo laserového ukazovátka k ukazování nebo psaní na snímky

  • Pokud chcete skrýt nebo zrušit skrytí aktuálního snímku prezentace, klikněte na Zapnout nebo vypnout černou obrazovku prezentace.

Zapnutí nebo vypnutí černé obrazovky snímku

Zobrazení prezentujícího se automaticky rozšíří na projektor nebo druhý monitor. Monitory ale také můžete mezi sebou přepínat.

Tip    Pokud chcete ručně nastavit, který počítač se použije k zobrazení poznámek (zobrazení prezentujícího) a který pro publikum (zobrazení prezentace), klikněte na hlavním panelu v horní části zobrazení prezentujícího na Nastavení zobrazení a potom na ZaměnitZobrazení prezentujícího a Prezentace.

Nastavení zobrazení v zobrazení prezentujícího

Použít na: PowerPoint 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk