Zobrazení předmětu zprávy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete mít v podokně Doručená pošta zobrazen sloupec Předmět? Dostali jste zprávu s prázdným řádkem Předmět? Chybí zcela záhlaví zprávy? Předmět zprávy lze zobrazit následujícími způsoby.

V tomto článku:

Zobrazení sloupce Předmět v podokně Doručená pošta

Řádek Předmět je ve zprávě prázdný

V horní části zprávy není zobrazen řádek Předmět (není zobrazeno záhlaví zprávy)

Zobrazení sloupce Předmět v podokně Doručená pošta

Zobrazování řádku Předmět u doručených zpráv v podokně Doručená pošta závisí na použitém Zobrazení a na tom, zda je zobrazování sloupce Předmět v podokně Doručená pošta nastaveno.

Poznámka : 

  • Sloupce se také někdy označují jako pole.

  • Používáte-li v podokně Doručená pošta rozložení na jeden řádek a sloupec Předmět není zobrazen, je pravděpodobně skryt. V tom případě jej můžete zobrazit rozšířením podokna Doručená pošta.

Přidání sloupce Předmět do podokna Doručená pošta

  1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Uspořádat podle, potom na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

  2. Klikněte na pole.

  3. V seznamu Pole k dispozici klepněte na položku Předmět.

  4. Klepněte na tlačítko Přidat.

Tip : Sloupec lze do podokna Doručená pošta přidat také přetažením záhlaví sloupce do nového umístění.

Začátek stránky

Řádek Předmět je ve zprávě prázdný

Řádek Předmět musí ve zprávě vyplnit odesílatel. Pokud je řádek Předmět u doručené zprávy prázdný, nebylo toto pole vyplněno, možná záměrně. Při odpovědi nebo předání takové zprávy můžete řádek Předmět vyplnit. Pokud to neuděláte, zobrazí se v poli Předmět pouze znaky RE: nebo FW:.

Poznámka : Aplikace Microsoft Outlook uživatele k zadání řádku Předmět nevyzývá. Domníváte-li se, že jste výzvu k zadání řádku Předmět viděli, pravděpodobně jste používali základní e-mailovou aplikaci Microsoft Outlook Express nebo Microsoft Windows Mail.

Začátek stránky

V horní části zprávy není zobrazen řádek Předmět (není zobrazeno záhlaví zprávy)

Pokud odesílatel nepoužívá pro e-maily vlastní formulář, měl by být řádek Předmět ve zprávě zobrazen. Jestliže není zobrazeno úplné Záhlaví zprávy v horní části přijaté zprávy, změnili jste pravděpodobně výchozí nastavení pro zobrazování záhlaví.

Změna nastavení pro záhlaví zprávy

  • U doručené zprávy klepněte na kartě Zpráva ve skupině Akce na položku Jiné akce a potom na položku Záhlaví zprávy. Tím se zapíná a vypíná nastavení pro zobrazení záhlaví zprávy.

    Poznámka : Nastavení příkazu Záhlaví zprávy ovlivní všechny zprávy ve složce Doručená pošta.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×