Zobrazení, otevření a uložení příloh

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Přílohy jsou soubory nebo položky, které mohou být součástí e-mailové zprávy. Tento článek vysvětluje, jak zobrazit náhled, otevření nebo uložení přílohy, které se zobrazí. Náhled příloh, nová funkce v Microsoft Office 2007 umožňuje zobrazit náhled některé typy souborů příloh bez jejich otevření. Informace o odesílání příloh v e-mailové zprávy najdete v tématu připojení souboru nebo jiné položky k e-mailové zprávy.

Důležité : Ve výchozím nastavení aplikace Microsoft Outlook blokuje potenciálně nebezpečné soubory příloh (například soubory BAT, EXE, VBS a JS), které mohou obsahovat viry. Blokovaný soubor přílohy nelze zobrazit ani k němu nelze získat přístup, seznam zablokovaných souborů v příloze je však zobrazen na Informační panel v horní části zprávy. Doporučujeme otevírat přílohy (a zobrazovat jejich náhled) pouze z důvěryhodných zdrojů.

Informační panel

V tomto článku

Zobrazení přílohy bez jejího otevření (náhled)

Otevření přílohy

Uložení přílohy

Kde se přílohy zobrazují ve zprávě?

Zobrazení přílohy bez jejího otevření (náhled)

Pokud obdržíte ve zprávě přílohu a chcete se v rychlosti podívat, co tato příloha obsahuje, aniž byste ji otevřeli, můžete zobrazit náhled přílohy. Náhled přílohy můžete zobrazit v podokně čtení nebo z otevřené zprávy. Prohlížeče příloh, které jsou součástí systému Office 2007, jsou ve výchozím nastavení zapnuty.

Poznámka : Chcete-li zobrazit náhled přiloženého souboru vytvořeného v aplikaci systému Microsoft Office 2007, musíte mít danou aplikaci nainstalovanou v počítači. Chcete-li například zobrazit náhled přílohy vytvořené v aplikaci Word, je nutné mít nainstalovanou aplikaci Word. Chcete-li zobrazit náhled přílohy vytvořené v aplikaci Excel, je nutné mít nainstalovanou aplikaci Excel.

Zobrazení náhledu přílohy je podporováno pro zprávy, které jsou ve formátu HTML a ve formátu prostého textu, ne však pro zprávy ve formátu RTF (Rich Text Format). Zobrazení náhledu přílohy je k dispozici pouze při prohlížení přijatých zpráv. Při vytváření nových zpráv k dispozici není.

Zobrazení náhledu přílohy ve formě souborů PDF, najdete v části přílohy ve formátu PDF náhledu.

Další informace o náhledy příloh

Prohlížeče příloh, které jsou součástí sady Office 2007, umožňují v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 zobrazit náhled následujících souborů:

 • Položky aplikace Microsoft Office Outlook 2007

 • Dokumenty aplikace Microsoft Office Word 2007

 • Prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007

 • Listy aplikace Microsoft Office Excel 2007

 • Výkresy aplikace Microsoft Office Visio 2007

 • Obrázky a textové soubory

Dodavatelé třetích stran softwaru stanovit své vlastní prohlížeče, které podporují další typy souborů příloh; pomocí webového prohlížeče hledání na webu najdete další informace. Pokud jsou dostupné, můžete stáhnout a nainstalovat náhledy náhled další typy souborů v aplikaci Outlook.

Důležité : Abychom pomohli při vaší ochraně před nebezpečným kódem, je aktivní obsah začleněný do příloh (včetně skriptů, maker a ovládacích prvků ActiveX) během náhledu deaktivovaný. Zobrazovat náhled a otevírat přílohy byste měli jen u důvěryhodných zdrojů.

Zapnutí nebo vypnutí prohlížečů příloh

Prohlížeče příloh, které jsou součástí sady Office 2007, jsou ve výchozím nastavení zapnuty. Jestliže nechcete některý nebo žádný prohlížeč příloh používat, vypněte jej následujícím způsobem.

 1. V nabídce Nástroje aplikace Outlook klepněte na příkaz Centrum zabezpečení a potom klepněte na příkaz Zpracování příloh.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vypnout všechny prohlížeče příloh, klepněte na možnost Vypnout náhled příloh.

  • Chcete-li vypnout konkrétní prohlížeč příloh, klepněte na tlačítko Náhledy příloh a dokumentů, zrušte zaškrtnutí políčka u prohlížeče přílohy, který chcete vypnout, a potom klepněte na tlačítko OK.

Je zapnout kliknutím vyberte Vypnout náhled příloh nebo náhledů možnosti určitého typu

Další informace o náhledy příloh, najdete v článku Vyhledání náhledy příloh.

Zobrazení náhledu přílohy v:

Zobrazení náhledu přílohy v podokně čtení

Zobrazení náhledu přílohy v otevřené zprávě

Zobrazení náhledu přílohy v podokně čtení

 1. V seznamu zpráv vyberte zprávu, ke které je připojená příloha, pro kterou chcete zobrazit náhled.

 2. V Podokno čtení klepněte na přílohu. Pokud existuje více příloh, bude pravděpodobně nutné posunout seznam ve vodorovném směru, aby se zobrazila požadovaná příloha.

  Poznámka : V náhledu se nemusí zobrazit nejaktuálnější obsah souboru. Pokud budete chtít vidět nejúplnější aktuální obsah, bude možná nutné soubor otevřít. Například můžete dvakrát kliknout na přílohu formátu .docx a otevřít ji tak v Microsoft Wordu.

 3. Když se chcete vrátit k textu zprávy, klikněte na tlačítko Zpráva.

Zobrazení náhledu přílohy

1. Klepnutím zobrazíte zprávu.

2. Klepnutím zobrazíte náhled přílohy.

3. Zobrazení náhledu přílohy

4. Klepnutím na snímek aplikace PowerPoint zobrazíte další snímek prezentace.

Zobrazení náhledu přílohy v otevřené zprávě

 1. Otevřete zprávu s přílohou. Zprávy s přílohami jsou označené v seznamu zpráv ikonou kancelářské sponky.

 2. V otevřené zprávě zobrazíte přílohu tak, že na ni kliknete.

 3. Když se chcete vrátit k textu zprávy, klikněte na tlačítko Zpráva.

Začátek stránky

Otevření přílohy

Přílohu lze otevřít z Podokno čtení, ze zprávy v seznamu zpráv, například ze složky Doručená pošta, nebo z otevřené zprávy.

Důležité : Ve výchozím nastavení aplikace Microsoft Outlook blokuje potenciálně nebezpečné soubory příloh (například soubory BAT, EXE, VBS a JS), které mohou obsahovat viry. Blokovaný soubor přílohy nelze zobrazit ani k němu nelze získat přístup, seznam zablokovaných souborů v příloze je však zobrazen na Informační panel v horní části zprávy. Doporučujeme otevírat přílohy (a zobrazovat jejich náhled) pouze z důvěryhodných zdrojů.

Informační panel

Otevření přílohy z:

podokna čtení

seznamu zpráv

otevřené zprávy

Otevření přílohy z podokna čtení

 1. V seznamu zpráv vyberte zprávu s přílohou.

 2. V podokně čtení poklepejte na přílohu.

  Poznámka : Pokud jsou možnost volby mezi otevírání a ukládání přílohu, mějte na paměti, že je dobré si nejprve uložit soubor a potom prohledejte pomocí antivirový program, než ji otevřete.

Otevření přílohy ze seznamu zpráv

 1. V seznamu zpráv klepněte pravým tlačítkem na zprávu s přílohou.

 2. V místní nabídce klepněte na příkaz Zobrazit přílohy a potom klepněte na název přílohy.

Otevření přílohy z otevřené zprávy

 1. Otevřete zprávu s přílohou.

 2. Poklepejte na přílohu.

Začátek stránky

Uložení přílohy

Po otevření a zobrazení přílohu, můžete ji chcete uložit na pevný disk jednotky. Pokud zpráva obsahuje více než jednu přílohu, můžete uložit více příloh jako skupinu nebo jeden po druhém.

Uložení jedné přílohy ze zprávy

 1. V otevřené zprávě nebo v náhledu zprávy klepněte pravým tlačítkem na přílohu, kterou chcete uložit.

 2. V místní nabídce klepněte na příkaz Uložit jako.

 3. Vyberte umístění složky a potom klepněte na tlačítko Uložit.

Uložení více příloh v jedné zprávě

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Uložení všech příloh z otevřené zprávy   

  1. V otevřené zprávě klepněte na kartě Zpráva ve skupině Akce na možnost Jiné akce a potom na možnost Uložit přílohy.

  2. Klepněte na tlačítko OK, vyberte umístění složky a potom klepněte opět na tlačítko OK.

 • Uložení všech příloh ze seznamu zpráv   

  1. V seznamu zpráv vyberte zprávu s přílohou.

  2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Uložit přílohy a potom na příkaz Všechny přílohy.

  3. Klepněte na tlačítko OK, vyberte umístění složky a potom klepněte opět na tlačítko OK.

Začátek stránky

Ve které části zprávy se zobrazují přílohy?

Zprávy s přílohou jsou v seznamu zpráv označeny ikonou s kancelářskou sponkou Ikona přílohy  . V závislosti na formátu obdržené zprávy se přílohy mohou zobrazit na dvou různých místech zprávy.

 • Pokud je zpráva ve formátu HTML nebo ve formátu prostého textu, zobrazí se přílohy v poli pro přílohy pod řádkem Předmět.

  Řádek Přílohy

 • Jestliže je zpráva ve formátu RTF, zobrazují se přílohy v textu zprávy. I když se soubor zobrazuje jako vložený do zprávy, jedná se stále o samostatnou přílohu.

  Příloha uvnitř textu zprávy

Formát, ve kterém byla zpráva vytvořena, je označen v záhlaví v horní části zprávy.

Zpráva

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×