Zobrazení nebo změna vlastností souboru Office 2016

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vlastnosti dokumentu soubory Office 2016, označovaná taky jako metadata, jsou podrobnosti o souboru, které popisují nebo identifikaci. Vlastnosti dokumentu v Office 2016 obsahují podrobnosti, například název, jméno autora, předmět a klíčová slova určující téma nebo obsah dokumentu. Jestliže zahrnete vlastnosti dokumentu soubory, můžete snadno uspořádat a přehlednost později. Můžete taky vyhledávat dokumenty založené na jejich vlastnosti.

V tomto článku

Získat další informace o vlastnostech dokumentu

Zobrazení a změna vlastností aktuálního souboru

Zobrazit nebo vytvořit vlastní vlastnosti dokumentu

Další informace o vlastnostech dokumentu

Typy vlastností dokumentů

Existuje pět typů vlastností dokumentů:

 • Standardní vlastnosti:     Ve výchozím nastavení je k dokumentům systému Microsoft Office přidružena sada standardních vlastností, jako je autor, název nebo předmět. Chcete-li zjednodušit uspořádání a identifikaci dokumentů, můžete těmto vlastnostem přiřadit vlastní textové hodnoty. V aplikaci Word můžete například u souborů týkajících se prodeje použít vlastnost Klíčová slova a zadat klíčové slovo zákazníci. Poté můžete vyhledat všechny soubory o prodeji obsahující toto klíčové slovo.

 • Automaticky aktualizované vlastnosti:     Tyto vlastnosti zahrnují systémové vlastnosti souboru (například velikost souboru nebo data, kdy byl soubor vytvořen nebo naposledy změněn) a statistiky spravované aplikacemi sady Office (například počet slov nebo znaků v dokumentu). Automaticky aktualizované vlastnosti nelze určit nebo změnit.

  Automaticky aktualizované vlastnosti slouží k identifikaci nebo hledání dokumentů. Můžete například vyhledat všechny soubory vytvořené po 3 srpen 2015 nebo pro všechny soubory, které jste naposledy změněno včera.

 • Vlastní vlastnosti:     Pro dokumenty sady Office můžete nadefinovat další vlastní vlastnosti. Vlastním vlastnostem můžete přiřadit textovou, časovou nebo číselnou hodnotu a také hodnoty ano a ne. Můžete zvolit předdefinovaný název ze seznamu nebo definovat vlastní názvy.

 • Vlastnosti knihovny dokumentů     Toto jsou vlastnosti, které jsou přidružené k dokumenty v Knihovna dokumentů na webu nebo do veřejné složky. Když vytvoříte novou knihovnu dokumentů, můžete definovat jeden nebo více vlastnosti knihovny dokumentů a nastavit pravidla pro jejich hodnoty. Při přidávání dokumentů do knihovny dokumentů se zobrazí výzva, aby obsahovalo hodnoty pro všechny vlastnosti, které jsou potřeba nebo aktualizovat vlastnosti, které jsou nesprávné. Knihovny dokumentů, které přidají můžete například vyzvat vlastností, jako jsou odeslané, datum, kategorie a popis. Při otevření dokumentu z knihovny dokumentů ve Wordu 2016, Excelu 2016 nebo PowerPointu 2016, můžete upravovat a aktualizovat tyto vlastnosti knihovny dokumentů tak, že kliknete na soubor > informace. Všechny požadované vlastnosti z knihovny dokumentů se zobrazí s červeným ohraničením na kartě informace ve Wordu 2016, Excelu 2016 a PowerPointu 2016. Další informace o úpravách vlastnosti knihovny dokumentů v aplikacích Office 2016 najdete v tématu kde je Panel informací o dokumentech v Office 2016?

Začátek stránky

Zobrazení a změna vlastností aktuálního souboru

Kterou aplikaci Office 2016 používáte?

Access

Excel

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Aplikace Access

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Zobrazit a upravit vlastnosti databáze.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu klikněte na karty vlastností, které chcete zobrazit nebo aktualizovat.

 5. Klikněte na OK. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

 6. Klikněte na kartu soubor vrátíte do vaší databáze.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti sešitu.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Klikněte na kartu soubor vrátíte k sešitu. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit více vlastností, klikněte na možnost Zobrazit všechny vlastnosti. Pokud chcete zobrazit méně vlastností, klikněte na možnost Zobrazit méně vlastností.

  • Chcete-li zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastnostech naleznete v části Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

Začátek stránky

Aplikace PowerPoint

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti prezentace.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Klikněte na kartu soubor vrátíte do prezentace. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit více vlastností, klikněte na možnost Zobrazit všechny vlastnosti. Pokud chcete zobrazit méně vlastností, klikněte na možnost Zobrazit méně vlastností.

  • Chcete-li zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastnostech naleznete v části Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

Začátek stránky

Projekt

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti projektu.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Klikněte na kartu soubor vrátíte k projektu. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na možnost Informace o projektu a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastnostech naleznete v části Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Chcete-li zobrazit statistiku projektu, klikněte na možnost Informace o projektu a vyberte možnost Statistika projektu.

Začátek stránky

Office 365 pro střední firmy

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti.

 3. Klikněte na kartu soubor vrátíte do publikace. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

  Poznámky : 

Začátek stránky

Aplikace Visio

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Klikněte na kartu soubor vrátíte do publikace. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastnostech naleznete v části Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

  • Chcete-li přidat odkaz na související dokumenty, klikněte na možnost Související dokumenty a vyberte možnost Přidat odkaz na související dokument.

Začátek stránky

Aplikace Word

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Kliknutím na položku Informace zobrazte vlastnosti dokumentu.

 3. Vlastnosti přidáte nebo změníte tak, že umístíte ukazatel myši na vlastnost, kterou chcete aktualizovat, a zadáte příslušné informace.

 4. Klikněte na kartu soubor vrátíte do dokumentu. Všechny změny, které jste udělali se automaticky uloží.

  Poznámky : 

  • Chcete-li zobrazit více vlastností, klikněte na možnost Zobrazit všechny vlastnosti. Pokud chcete zobrazit méně vlastností, klikněte na možnost Zobrazit méně vlastností.

  • Chcete-li zobrazit vlastní vlastnosti, klikněte na možnost Vlastnosti a vyberte možnost Upřesnit vlastnosti. Další informace o vlastních vlastnostech naleznete v části Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností souboru.

Začátek stránky

Zobrazení nebo vytvoření vlastních vlastností dokumentu

Vlastní vlastnosti jsou vlastnosti, které nadefinujete pro dokument sady Office. Vlastním vlastnostem můžete přiřadit text, čas nebo číselnou hodnotu a také hodnoty ano a ne. Můžete zvolit předdefinovaný název ze seznamu nebo definovat vlastní názvy.

Kterou aplikaci používáte?

Access

Excel

PowerPoint

Project

Publisher

Word

Aplikace Access

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Zobrazit a upravit vlastnosti databáze.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.

 6. Klikněte na kartu soubor vrátíte do vaší databáze.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k sešitu.

Začátek stránky

Aplikace PowerPoint

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k prezentaci.

Začátek stránky

Projekt

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Informace o projektu a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat, potom klikněte na tlačítko OK.

 6. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k projektu.

Začátek stránky

Office 365 pro střední firmy

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti publikace a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k publikaci.

Začátek stránky

Aplikace Word

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Vlastní.

  • Do pole Název zadejte název vlastní vlastnosti nebo název vyberte ze seznamu.

  • V rozevíracím seznamu Typ vyberte datový typ pro vlastnost, kterou chcete přidat.

  • Do textového pole Hodnota zadejte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí odpovídat výběru v rozevíracím poli Typ. Pokud například kliknete v rozevíracím seznamu Typ na položku Číslo, musíte do textového pole Hodnota zadat číslo. Hodnoty, které neodpovídají typu vlastnosti, budou uloženy jako text.

 5. Dalším kliknutím na kartu Soubor se vrátíte k dokumentu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×