Zobrazení nebo změna obecných vlastností pracovního prostoru v SharePointu Workspace 2010

Na spouštěcím panelu klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní prostor a potom klikněte na Vlastnosti. Kliknutím na kartu Obecné otevřete obecné vlastnosti pracovního prostoru.

V tomto článku

Zobrazení informací o pracovním prostoru

Zobrazení nebo změna požadované verze pro pracovní prostor aplikace Groove

Přidání nebo úprava popisu pracovního prostoru

Automatické stažení pracovního prostoru do všech počítačů

Zobrazení informací o pracovním prostoru

O vybraném pracovním prostoru můžete zobrazit všechny tyto informace:

  • Verze: Verze SharePointu Workspace, ve které byl pracovní prostor vytvořený

  • Šablona: Číslo verze šablony pracovního prostoru

  • Vytvořil: Jméno osoby, která pracovní prostor vytvořila

  • Vytvořeno: Datum vytvoření pracovního prostoru

  • Požadavky: Minimální verze SharePointu Workspace nutná pro přístup ke všem funkcím pracovního prostoru a nástrojů

  • Vlastnosti sdílené složky: Pro sdílené složky obsahuje dialogové okno Vlastnosti karty Informace o složceStav. Na těchto kartách najdete informace o cestě kořenové složky, která se aktuálně synchronizuje, o vyloučených souborech a příponách souborů a o aktuálním stavu synchronizace.

Začátek stránky

Zobrazení nebo změna požadované verze pro pracovní prostor aplikace Groove

Požadovanou verzi pro pracovní prostor aplikace Groove můžete zvýšit – tak, že v rozevírací nabídce vyberete novější verzi SharePointu Workspace (pokud je dostupná).

Každý pracovní prostor vyžaduje minimální verzi SharePointu Workspace pro nástroje, která se nastaví při vytvoření pracovního prostoru. Znamená to, že všechny nástroje, které vy nebo jiný člen přidáte do pracovního prostoru, jsou podporované jenom pro členy, kteří používají aspoň minimální verzi nebo novější. Pokud členové používají dřívější verzi SharePointu Workspace a pokusí se přejít v pracovním prostoru k nástrojům, které vyžadují novější verzi, budou vyzváni k aktualizaci softwaru. Kromě toho platí, že uživatelé pozvaní do pracovního prostoru, kteří používají dřívější verzi, budou nejspíš před přijetím pozvání muset aktualizovat SharePoint Workspace.

Správci pracovních prostorů můžou číslo verze SharePointu Workspace změnit, aby mohli členové přidat do pracovního prostoru novější verze nástrojů. V souvislosti se zvýšením požadované verze pamatujte na tyto skutečnosti:

  • Požadovanou verzi nemůžete pro pracovní prostor snížit. Jakmile požadovanou verzi zvýšíte a do pracovního prostoru se přidají nové nástroje, může se uživatelům používajícím dřívější verzi SharePointu Workspace zobrazit výzva, aby SharePoint Workspace upgradovali.

Začátek stránky

Přidání nebo úprava popisu pracovního prostoru

Správci pracovních prostorů můžou přidat nebo upravit text v textovém poli Popis.

Začátek stránky

Automatické stažení pracovního prostoru do všech počítačů

Pokud používáte SharePoint Workspace na několika počítačích (nebo to plánujete), možná byste měli zaškrtnout možnost Automaticky stáhnout do všech počítačů. Pokud je tato možnost povolená a přihlásíte se ke svému účtu na dalším počítači, pracovní prostor se automaticky stáhne.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×