Zobrazení nebo tisk výkresů aplikace Visio v aplikaci Visio Viewer 2010

Pomocí aplikace Visio Viewer 2010 můžete zobrazovat nebo tisknout výkresy aplikace Visio, aniž by bylo třeba instalovat aplikaci Visio. V tomto prohlížeči však nelze upravovat, ukládat ani vytvářet nové výkresy aplikace Visio.

V aplikaci Visio Viewer 2010 lze otevírat výkresy aplikace Visio (soubory s příponou VSD) uložené v aplikaci Visio 2000, 2002, 2003, 2007 a 2010. V aplikaci Visio Viewer 2010 lze také otevírat výkresy aplikace Visio ve formátu XML (soubory s příponou VDX) uložené v aplikaci Visio 2002, 2003 a 2007.

Co chcete udělat?

Zobrazení výkresu v aplikaci Visio Viewer

Tisk výkresu v aplikaci Visio Viewer

Dočasná změna vlastností a nastavení výkresu

Přizpůsobení prostředí aplikace Visio Viewer

Zobrazení výkresu v aplikaci Visio Viewer

Otevřete-li výkres pomocí aplikace Visio Viewer, zobrazí se výkres v okně aplikace Internet Explorer. Pokud má výkres více než jednu stránku, jsou ostatní stránky dostupné prostřednictvím karet v dolní části prohlížeče.

 1. Vyhledejte výkres, který chcete otevřít.

 2. Dvojitým kliknutím výkres otevřete.

  Poznámky : 

  • V aplikaci Visio Viewer se nezobrazují vzorníky, podokna, pravítka, vodítka a vodicí body. Aplikace Visio Viewer také nepodporuje otočené stránky, více než jeden hypertextový odkaz u každého obrazce, hypertextové odkazy přidružené ke stránce výkresu a vlastnosti stránky výkresu.

  • Vlastní styly výplní, styly čar a některé konce čar nemusí v aplikaci Visio Viewer vypadat stejně jako při otevření výkresu v aplikaci Visio.

Nedaří se vám otevřít výkres v aplikaci Visio Viewer?      Pravděpodobně máte zastaralou verzi. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Visio Viewer z webu služby Stažení softwaru společnosti Microsoft.

Pohybování s výkresem v rámci okna aplikace Visio Viewer

Chcete-li výkres posunout, přetáhněte jej v okně prohlížeče kterýmkoli směrem.

Tip : Nechcete-li výkres posouvat myší, můžete kliknout na posuvníky nebo použít klávesy se šipkami. Také otáčením kolečka myši jej můžete posouvat nahoru nebo dolů nebo, při stisknuté klávese SHIFT, vlevo nebo vpravo.

Přiblížení a oddálení zobrazení

Chcete-li výkres zvětšit nebo zmenšit, postupujte takto:

 • Chcete-li výkres zvětšit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Přiblížit. Můžete také kliknout na tlačítko Přiblížit Button image na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer nebo stisknout kombinaci kláves ALT+F7.

 • Chcete-li zvětšit určitou část výkresu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT, stiskněte tlačítko myši a tažením nakreslete obdélník kolem oblasti, kterou chcete zvětšit.

 • Chcete-li zvětšit určitý bod ve výkresu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT a levým tlačítkem myši klikněte na bod, který chcete zvětšit.

 • Chcete-li výkres zmenšit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Oddálit. Můžete také kliknout na tlačítko Oddálit Button image na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer nebo stisknout kombinaci kláves ALT+SHIFT+F7.

 • Chcete-li zmenšit určitý bod ve výkresu, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT a pravým tlačítkem myši klikněte na bod, který chcete zmenšit.

 • Chcete-li výkres zvětšit nebo zmenšit na konkrétní úroveň zvětšení, klikněte pravým tlačítkem myši na výkres, klikněte na příkaz Lupa a poté klikněte na požadovanou úroveň, nebo zvolte úroveň zvětšení v poli Lupa zoom box na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer.

 • Chcete-li zobrazení zmenšit a zobrazit v okně aplikace Visio Viewer celou stránku, klikněte pravým tlačítkem myši na výkres, klikněte na položku Lupa a poté klikněte na příkaz Celá stránka nebo klikněte na tlačítko Zvětšit stránku button image na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer.

Zarovnání výkresu na střed okna aplikace Visio Viewer

Chcete-li zarovnat výkres na střed okna prohlížeče, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na výkres pravým tlačítkem myši, přejděte na položku Lupa a poté klikněte na příkaz Celá stránka.

 • Na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer klikněte na tlačítko Zvětšit stránku button image .

 • Přetáhněte výkres myší na střed okna prohlížeče.

Otevření hypertextového odkazu

 1. Umístěte ukazatel myši na obrazec s hypertextovým odkazem.

 2. Klikněte na obrazec.

Poznámka : Chcete-li se po otevření hypertextového odkazu, který se otevře v tomtéž okně, vrátit zpět do výkresu aplikace Visio, klikněte v prohlížeči na tlačítko Zpět.

Přechod na jinou stránku

Chcete-li přejít na jinou stránku výkresu, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V dolní části okna výkresu klikněte na kartu stránky, na kterou chcete přejít.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na výkres, klikněte na příkaz Přejít na stránku a poté klikněte na požadovanou stránku.

Klávesová zkratka  K přechodu na další stránku můžete také použít kombinaci kláves CTRL+PAGE DOWN a k přechodu na předchozí stránku kombinaci kláves CTRL+PAGE UP.

Zobrazení dat obrazce uložených s obrazcem

Chcete-li zobrazit data obrazce, dvakrát klikněte na obrazec ve výkresu aplikace Visio.

Klávesová zkratka  Na obrazec můžete přejít stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT+TAB nebo ALT+ klávesa se šipkou a poté stisknutím klávesy ENTER.

Data obrazce se zobrazí na kartě Vlastnosti obrazce v dialogovém okně Vlastnosti a nastavení. Je-li tato karta prázdná, neobsahuje obrazec žádná data. Data nelze přidávat ani měnit. K těmto účelům je nezbytná aplikace Visio.

Poznámka : Chcete-li zobrazit data uložená s obrazcem v seskupeném obrazci, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na obrazec, totéž opakujte ještě jednou a poté pravým tlačítkem myši klikněte na výkres a vyberte příkaz Vlastnosti a nastavení.

Začátek stránky

Tisk výkresu v aplikaci Visio Viewer

 1. Ujistěte se, že zvětšení výkresu a jeho zarovnání na střed okna prohlížeče odpovídají tomu, čeho chcete dosáhnout na tištěné stránce.

  Chcete-li tisknout celý výkres, zobrazte v okně prohlížeče celý výkres a zarovnejte jej na střed okna. (Klikněte na výkres pravým tlačítkem myši, přejděte na položku Lupa a poté klikněte na příkaz Celá stránka.)

 2. Zvolte orientaci papíru pro tisk (na výšku nebo na šířku), která odpovídá orientaci výkresu v aplikaci Visio.

 3. Před vytištěním zkontrolujte vzhled tištěného výkresu.

 4. Na panelu nástrojů prohlížeče klikněte na tlačítko Tisk.

  Poznámky : 

  • Pokud při tisku z aplikace Internet Explorer změníte nějaké nastavení v dialogovém okně Tisk, nemusí se výkres vytisknout správně. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, neměňte v tomto dialogovém okně žádná nastavení. Pokud je nutné změnit nastavení tiskárny, změňte je před tiskem v dialogovém okně Vzhled stránky.

  • Tisknete-li výkres aplikace Visio z aplikace Visio Viewer, tiskne se z webového prohlížeče, a nikoli z aplikace Visio. Při tisku z webového prohlížeče nemusí výkres vypadat přesně tak, jako při tisku z aplikace Visio. Nemáte takovou možnost ovlivnit proces tisku a současně lze tisknout pouze jednu stránku.

  • Tisknete-li výkres aplikace Visio z webového prohlížeče, použije se na vytištěné stránce tentýž faktor zvětšení a totéž zarovnání na střed, jako je použito v okně prohlížeče, tzn. zobrazení na monitoru téměř odpovídá výtisku. Před tiskem však vždy zkontrolujte náhled tisku, aby výtisk odpovídal vašim požadavkům.

Začátek stránky

Dočasná změna vlastností a nastavení výkresu

 1. Na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer klikněte na tlačítko Vlastnosti a nastavení Obrázek tlačítka nebo klikněte na výkres pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Vlastnosti a nastavení.

 2. Chcete-li změnit barvu stránky výkresu, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a v rámečku Nastavení barev vyberte v seznamu Stránka výkresu požadovanou barvu.

 3. Chcete-li změnit barvu pozadí výkresu, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a v rámečku Nastavení barev vyberte v seznamu Pozadí výkresu požadovanou barvu.

 4. Chcete-li změnit barvu vrstvy, klikněte na kartu Nastavení vrstvy a poté ve sloupci Barva vyberte vrstvu, kterou chcete zobrazit barevně, a v seznamu Barva vrstvy vyberte barvu vrstvy.

 5. Chcete-li vrstvu na stránce výkresu skrýt, klikněte na kartu Nastavení vrstvy a poté ve sloupci Zobrazit zrušte zaškrtnutí políčka vrstvy, kterou chcete skrýt.

 6. Chcete-li u výkresu skrýt jednotlivé vrstvy revizí, klikněte na kartu Nastavení poznámek a ve sloupci Zobrazit zrušte zaškrtnutí políčka u vrstev revizí, které chcete skrýt.

 7. Chcete-li u výkresu skrýt všechny vrstvy revizí, klikněte na kartu Nastavení revizía zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit vrstvy revizí.

Začátek stránky

Přizpůsobení prostředí aplikace Visio Viewer

 1. Na panelu nástrojů aplikace Visio Viewer klikněte na tlačítko Vlastnosti a nastavení Obrázek tlačítka nebo klikněte na výkres pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Vlastnosti a nastavení.

 2. Chcete-li skrýt karty stránek aplikace Visio Viewer, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a v části Zobrazit zrušte zaškrtnutí políčka Karty stránek.

 3. Chcete-li skrýt v aplikaci Visio Viewer posuvníky, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a poté v části Zobrazit zrušte zaškrtnutí políčka Posuvníky.

 4. Chcete-li skrýt panel nástrojů aplikace Visio Viewer, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a v části Zobrazit zrušte zaškrtnutí políčka Panel nástrojů.

 5. Chcete-li zobrazit mřížku na stránce výkresu, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a v části Zobrazit zaškrtněte políčko Mřížka.

  Poznámka : Pokud je zaškrtávací políčko Mřížka zobrazeno šedě, zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Stránka. Mřížka se zobrazí, pokud jsou ve výkresu zobrazeny hranice stránky.

 6. Chcete-li zobrazit ve výkresu hranice stránky, klikněte na kartu Nastavení zobrazení a v části Zobrazit zaškrtněte políčko Stránka.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×