Zobrazení nebo skrytí pravítek

V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Pravítka.

Poznámky : 

  • V každém okně výkresu je svislé a vodorovné pravítko zobrazující rozměry Měřítko výkresu.

  • Intervaly pravítka odpovídají měrným jednotkám nastaveným v dialogovém okně Vzhled stránky.

  • Jednotky zobrazené na pravítku a umístění MěřítkoBod nula (nebo výchozího bodu) obou pravítek se nastavují v dialogovém okně Pravítko a mřížka.

  • Při přesunutí obrazců ve výkresu se na pravítkách zobrazí slabé čáry označující umístění obrazců.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×